klarspråk

— Ville tatt statsråden mindre enn et kvarter å frigjøre tre millioner fra budsjettet

Jan Tore Sanner tok opp kampen for klarspråksprioritering i Stortinget, men fikk ikke gehør.

Jan Tore Sanner utfordret på klarspråk med interpellasjon i Stortinget i dag. Her på Kontaktkonferansen.
Publisert Oppdatert

Tirsdag la Jan Tore Sanner fram en interpellasjon om klarspråk i Stortinget. Da Sanner var kommunal- og moderniseringsminister i 2016, inngikk han en avtale med Universitetet i Oslo (UiO) om klarspråk i juridisk utdanning, formidling og forskning.

Som Khrono har skrevet før, handlet avtalen om 3 millioner kroner årlig i støtte fram til 2026 til Det juridiske fakultetet ved UiO, som i følge fakultetets nettside skulle finansiere en fast stilling som professor eller førsteamanuensis, samt tre stipendiatstillinger. 

Kommunal- og distriktsdepartementet sendte i mai et brev til UiO om at det ville si opp avtalen. 

— Det er useriøst

Sanner reagerte tidligere i år kraftig på departementets beslutning, og interpellasjonen hans ble sendt inn i midten av oktober. 

Under tirsdagens interpellasjonsdebatt sa Jan Tore Sanner at dårlig språk er en tidstyv som samfunnet taper flere hundre millioner kroner på årlig.

Han mener det ikke er spor av faglig begrunnelse å finne fra regjeringens side.

— Det er useriøst, sa Sanner. Han vil gjerne at statsråden bekrefter at regjeringen vil snu, noe digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung ikke vil gjøre.

Svært uvanlig tid

Tung understreket at departementet er svært tilfreds med utførelsen av avtalen fra universitetets side, men at det er behov for å omdisponere midler.

— Jeg forstår det er svært uvanlig at staten trekker seg fra inngåtte avtaler, men vi lever i en svært uvanlig tid. Det er krig og uro, og ettervirkninger av pandemien. Det har ført til økte levekostnader og gitt en mer utrygg verden. Prisene har økt i alle land, også Norge. Regjeringen ønsker å få ned prisveksten, samtidig som vi opprettholder viktige velferdstjenester, billigere barnehager, styrket sykehusøkonomi og styrket sikkerhet og beredskap, sa Tung.

— Det ville tatt statsråden mindre enn et kvarter å frigjøre tre millioner kroner på statsrådens budsjett, svarte Sanner i sitt neste innlegg.

Han hadde håpet statsråden ville benytte muligheten til å gjøre nettopp det, fordi hun ikke var statsråd da avtalen først ble varslet sagt opp.

— Jeg hadde håpet at en ny statsråd, som attpåtil har ansvar for digitaliserings- og forvaltningspolitikk, hadde sett verdien av klart juridisk språk.

Vil ikke snu

Det kom også innspill fra Kari-Anne Jønnes i Høyre og Grete Wold i SV. De mener begge at det er viktig med klarspråk, særlig for utsatte grupper. Jønnes sa at man i dag i realiteten må være frisk for å være syk, og henviste til uttalelser fra spesialisthelsetjenesten som er på hele 12 sider. Slike dokumenter kan være svært vanskelige å tolke for de som ikke er spesialister selv.

Wold på sin side sa at klarspråk i en mer digital verden vil gjøre digitale tjenester forståelig for brukerne, og at klarspråk sparer kommunen for tid og penger.

Tung takket representantene for deres argumentasjon, men avsluttet med å gjenta at sløyfingen av avtalen kun handler om å omprioritere økonomi i en utrygg tid.

Dermed ligger det ikke an til ny avtale når oppsigelsen trer i kraft fra 1.januar 2024, med mindre Stortinget overprøver statsrådens beslutning i budsjettbehandlingen.

Endringslogg 8. november kl, 18.22: Presiserer i siste setning at  Stortinget kan overprøve beslutningen i statsbudsjettet.

Powered by Labrador CMS