undersøkelse

1 av ti studenter har opplevd uønsket seksuell oppmerk­somhet

9 prosent av studentene svarer i en ny spørreundersøkelse at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet under studiene. Tidligere leder for studentpub tror enda flere blir utsatt for dette. 

En ung kvinne med pannelugg og skaut knyttet løst rundt halsen ser i kamera og holder en hånd opp til ansiktet. Hun lener albuen mot bordet, der det står et par pils. Bildet er lilla-tonet og i bakgrunnen ser man andre mennesker og en bardisk.
Gyda Sæter er masterstudent ved Institutt for Informatikk på Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært leder for studentforeningen Cybernetisk Selskab som driver studentpuben Escape.
Publisert Oppdatert

Spørreundersøkelsen er utført av Sentio for Khrono og Norsk studentorganisasjon (NSO).

Fakta

Om undersøkelsen

  • Spørredundersøkelsen er utført av Sentio for Khrono og Norsk Studentorganisasjon (NSO).
  • Undersøkelsen er gjennomført i perioden 23. oktober til 7. november 2023 ved hjelp av et web-spørreskjema som et landsrepresentativt utvalg på 1000 studenter ved norske universiteter og høgskoler har svart på. 
  • Spørsmålet som er stilt: Har du selv opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i forbindelse med dine studier?
  • Feilmarginen varierer fra 1,9 til 3,1 prosentpoeng.

Studentene ble spurt om de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i forbindelse med studiene. Ni prosent svarer ja og 85 prosent nei. 

— Jeg tror terskelen for å kalle det seksuell oppmerksomhet kan være stor, sier Gyda Sæter, masterstudent ved Institutt for Informatikk (Ifi) ved Universitetet i Oslo (UiO). 

Hun har vært leder i kjellerforeningen Cybernetisk Selskap som driver studentpuben Escape. Derfor har hun vært mye i kjelleren, og også hatt vakter i baren, og hun tror langt flere har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet enn det som kommer fram i undersøkelsen.

I undersøkelsen oppgir 60 prosent av de som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i forbindelse med studiene, at oppmerksomheten kom fra medstudenter.

For kvinner er tallet mye høyere. 74 prosent av de kvinnelige studentene som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, oppgir at det kom fra medstudenter, mens tilsvarende tall for menn er 42 prosent.

Uønsket oppmerksomhet fra veileder

32 prosent svarer at den uønskede oppmerksomheten kom fra undervisere og veiledere. 41 prosent av de mannlige studentene svarer dette, og 25 prosent av de kvinnelige som har opplevd slik oppmerksomhet.

1 prosent av kvinnene og 13 prosent av mennene svarer at den uønskede seksuelle oppmerksomheten kom fra andre ansatte ved utdanningsinstitusjonene.

I Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) for 2022 ble studentene spurt om seksuell trakassering, og der svarte hele 29 prosent at de hadde opplevd dette.

Forskjellen i tallene kan ha sammenheng med at SHoT-undersøkelsen gikk i større detalj, og studentene fikk eksempler på hva slags trakassering det kunne være snakk om (fysisk kontakt, blikk, verbal, ikke-verbal, med mer).

Sosiolog Hannah Helseth har doktorgrad fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO og er forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress. Hun tror tallene i Khronos og NSOs undersøkelse hadde vært høyere om man hadde spurt om konkrete handlinger, ikke kun om samlebetegnelsen «uønsket seksuell oppmerksomhet».

— Da får man svar på hva den enkelte legger i betegnelsen — og ikke nødvendigvis de handlingene som anses som seksuell trakassering. Fra andre undersøkelser om seksuelle krenkelser og overgrep vet vi at den som utsettes ofte er i samme bekjentskapskrets, og det er interessant at det kommer fram en tydelig kjønnsforskjell i denne undersøkelsen når det kommer til utsatthet for «uønsket seksuell oppmerksomhet» ved at kvinner utsettes av medstudenter, sier hun.

Helseth sier også at vi trenger mer forskning på alle former for diskriminering, trakassering og overgrep som skjer innenfor rammene av høyere utdanning. 

Overraskende lavt

— 9 prosent svarer ja — er det overraskende?

Fakta

Tall fra undersøkelsen

  • På spørsmål om uønsket seksuell oppmerksomhet, svarer 12 prosent i alderen 23-25 år at de har opplevd dette. Blant dem som er 30 år og eldre, svarer 6 prosent ja.
  • Av et utvalg på 155 studenter, svarer 14 prosent av studenter ved UiO ja på spørsmålet om de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Av 211 studenter på NTNU, svarer 8 prosent ja. 
  • I undersøkelsen oppgir 60 prosent av dem som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, at det kom fra medstudenter. For kvinner er tallet mye høyere, der 74 prosent av dem som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet oppgir det kommer fra medstudenter. Tilsvarende tall for menn er 42 prosent. 

— Ja, jeg syns det er overraskende lavt. Jeg tror det er høyere, i hvert fall det jeg har sett og opplevd selv. Som leder av en studentpub har jeg håndtert flere saker, forteller Gyda Sæter.

Sæter satt som leder av kjellerpuben i ett år. I utgangspunktet er det ikke leder som håndterer varslingssaker, men da hun startet som leder fikk hun fem saker rett i fanget. Etter hvert gikk ansvaret over til noen andre, som håndterte en sak der en student hadde trakassert mange kvinnelige studenter. 

— Litt av problemet er at det er høy terskel for å varsle. I tillegg er det ofte folk man skal være venner med — du studerer med dem, kanskje du er aktiv i en studentforening. Da kan en ekkel kommentar ikke være stor nok til at man vil reagere, selv om det er ubehagelig. 

Vanskelig å definere

Oline Sæther er leder av Norsk studentorganisasjon (NSO). 

— Syns du det er et overraskende tall?

— Det er i alle fall for høyt. Det er viktig at man har gode varslingsrutiner på institusjonene så studenter kan varsle og si fra når de opplever et utrygt læringsmiljø. Man trenger gode rådgivningstjenester, som studentombud, når man ikke vet helt hva man skal gjøre.

Studentlederen påpeker at noen av situasjonene der studenter opplever mulig uønsket seksuell oppmerksomhet, kan ligge i gråsoner der studenten syns det er vanskelig å definere dette selv. 

Portrett Oline Sæther
NSO-leder Oline Sæther.

NSO har vært pådrivere for at man må se på seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet i et helhetsperspektiv. Organisasjonen har stilt seg positiv til en undersøkelse koordinert av Universitets- og høgskolerådet (UHR) der man ser på seksuell trakassering av ansatte og studenter i sammenheng, og ikke hver for seg. De tror å se det i sammenheng vil gi bedre grunnlag for å vite hvilke tiltak vi skal igangsette hvor. 

Flere må si fra

Gyda Sæter mener puben hun var leder for kunne håndtert langt flere saker hvis flere sa fra. For det skjer seksuell trakassering, særlig i et pubmiljø der det serveres alkohol.

— Har du sett mye seksuell trakassering i baren på kveldstid?

— Absolutt. Beruselsen stiger litt, og det er alt fra at man får kommentarer når man jobber i baren, eller så ser man det i lokalet. På de største festene med flest studenter ser man typisk en mannlig student som lener seg veldig mot en kvinnelig student som lener seg vekk. Da kan man bryte inn og separere dem. Man vil gjerne forhindre problemer, sier Sæter. 

— Eller hvis det kommer en ekkel kommentar, så prøver man å vifte det bort: han er interessert i meg, og jeg er ikke interessert i han, og så kaller man det ikke for seksuell oppmerksomhet, påpeker Sæter. 

— Ser du ofte at kvinner trakasserer menn?

— Vi har mye flere menn enn kvinner her, så det blir i mye større grad mennene som trakasserer kvinnene. Men jeg vet også om en mannlig student som ble blottet for, og han lo det bare vekk så det ikke ble en sak. Det er jo rart, og egentlig alvorlig, mener Sæter. 

— Kaster dere folk ut på grunn av trakassering?

— Det har blitt gjort. Det er nok sjeldent, heldigvis.

Powered by Labrador CMS