seksuell trakassering

Vil ha ny kartlegging og tiltak mot trakassering

Omfanget av seksuell trakassering ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter bør kartlegges hvert fjerde eller femte år, mener komiéleder.

Ragnhild Hennum er leder av Komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. Hun sier det er på tide med en ny, stor kartlegging av seksuell trakassering ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner.
Publisert Oppdatert

Det er fire år siden det ble gjort en stor kartlegging av seksuell trakassering blant ansatte ved universiteter og høgskoler. Blant annet ble det avdekket 18 tilfeller av alvorlige og straffbare seksuelle overgrep i forbindelse med arbeidsforholdet.

Da Khrono undersøkte i mars i år fant vi over 50 varslingssaker ved de 21 statlige universitetene og høgskolene og i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra i fjor rapporterte tre av ti studenter at de var blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering.

Fakta

Over 50 saker med seksuell trakassering ved 21* statlige universiteter og høgskoler 2022

 • Universitetet i Oslo 12
 • Universitetet i Bergen 11
 • NTNU 6
 • Universitetet i Agder 5
 • UiT Norges arktiske universitet 5
 • OsloMet 3
 • Norges Handelshøyskole 3
 • Universitetet i Sørøst-Norge 2
 • Høgskulen på Vestlandet 2
 • Universitetet i Stavanger 2
 • Samisk høgskole 1
 • Høgskolen i Østfold 1
 • Norges musikkhøgskole 1
 • Høgskolen i Innlandet 0
 • Nord universitet 0
 • Høgskolen i Volda 0
 • NMBU 0
 • Kunsthøgskolen i Oslo 0
 • Norges idrettshøgskole 0
 • Arkitekt og designhøgskolen i Oslo 0

Tallene viser antall varslingssaker ved institusjonene i 2022. Det er ikke alle institusjoner som har inkludert saker som gjelder studenter, så det reelle totaltallet kan ligge noe høyere.

*Mangler svar fra Høgskolen i Molde

Kilde: Institusjonene

Det gjaldt 39 prosent av kvinnene og 9 prosent av mennene, og andelen studenter som rapporterer om seksuell trakassering har økt siden SHoT-undersøkelsen i 2018.

Må kartlegges jevnlig

I sitt innspill til en kommende stortingsmelding om seksuell trakassering som Kultur- og likestillingsdepartementet jobber med, ber Kif-komiteen nå om ny kartlegging og at denne gjentas hvert fjerde eller femte år.

Kif-komiteen (Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning) er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og ledes av jussdekan Ragnhild Hennum ved Universitetet i Oslo.

I innspillet viser Hennum til den særlige sårbarheten som finnes i universitets- og høgskolesektoren, for eksempel på grunn av klare forskjeller i maktforhold mellom student og vitenskapelig ansatte eller stipendiat og veileder, skriver Kifinfo.

Hun mener at kartlegginger må gjøres jevnlig, hvert fjerde eller femte år, og at det bør være en oppgave for Kunnskapsdepartementet å gjennomføre undersøkelsene. Dette for å sikre at alle institusjonene som ligger under departementet deltar, også forskningsinstituttene.

Ber om tett oppfølging

Videre bør arbeidet mot seksuell trakassering være et tema i styringsdialogene som Kunnskapsdepartementet har med sektoren, og det kan også tas inn i utviklingsavtalene som institusjonene har med departementet, heter det i innspillet. Et annet innspill er å kreve at institusjonene rapporterer til departementet om håndteringen av klager på seksuell trakassering.

— I år har vi satt dette høyt oppe på vår agenda. Vi har ikke ressurser selv til å gjennomføre dette, men vil ta det opp i møter med sektoren, og vi håper at de enkelte kan bidra med noe ressurser slik at vi får gjort en ny kartlegging i 2024, fem år etter den første fra 2019, sa Hennum til Khrono i mars.

Hun la til at seksuell trakassering er et svært viktig tema for Kif-komiteen.

— Alle har krav på et trygt og inkluderende arbeidsmiljø, understreket Hennum.

Det lyktes ikke Khrono å få en ny kommentar fra Hennum fredag.

Kvinner og minoriteter mest utsatt

Det ferske Trakasseringsbarometeret som er nytt av året, viser at en av fem har opplevd minst én form for uønsket seksuell oppmerksomhet i arbeidssituasjonen de siste 12 månedene.

Kvinner er i større grad enn menn utsatt for «mindre grove» former for seksuell trakassering, som upassende stirring, kommentarer eller beføling. Derimot er det ingen kjønnsforskjeller når det gjelder grovere former som blotting, uønskede seksuelle invitasjoner eller seksuelle overgrep, går det fram av undersøkelsen, som ble gjennomført i februar og mars i år.

Et annet funn er at de under 30 år er i større grad utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet enn eldre og at minoriteter er mer utsatt enn befolkningen ellers.

Undersøkelsen er utført av Kantar Public i samarbeid med Likestillings-og diskrimineringsombudet, LO, Tekna, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Parat og Handel og Kontor. Målet er å gjennomføre undersøkelsen årlig.

«Nedslående tall»

Likestillingsombud Bjørn Erik Thon er ikke veldig overrasket over tallene.

– Det som er en del av bildet er at tallene ikke går ned, de går faktisk opp. Det er nedslående at seks år etter metoo startet, så har vi ikke kommet lenger, sier han til NRK.

– En del dårlige kulturer er ganske levedyktige, og det tar tid å snu. Men jeg håper jo at arbeidsgivere lytter godt og leser denne undersøkelsen med stor interesse og tar det innover seg. Dette må man snakke om og ha planer for. Man må ha rutiner for varsling, og ha øvd seg hvis det kommer et varsel, sier Thon.

Stortingsmelding neste år

Stortingsmeldingen om seksuell trakassering skal legges fram i 2024 og skal peke ut retningen for det framtidige arbeidet mot seksuell trakassering og foreslå tiltak. Trakassering i ulike bransjer i arbeidslivet, skole og utdanning, barn og voksnes fritidsarenaer og seksuell trakssering på nett er temaer.

I mars og april har det vært innspillsmøter rundt i landet, sist i Oslo 19. april, og i tillegg skriftlige innspill.

Powered by Labrador CMS