legemiddelregning

270 i Oslo og 160 i Drammen må møte opp til fysisk eksamen

NTNU avlyser alle skoleeksamener også våren 2021, mens i Drammen og Oslo må hundrevis av sykepleierstudenter møte opp til fysisk eksamen.

270 sykepleiestudenter ved OsloMet skal avlegge fysisk eksamen i legemiddelregning i desember i de digitale eksamenslokalene som UiO og OsloMet deler i Silurveien i Oslo.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter 12. mars er det gjennomført svært få skoleeksamener på universiteter og høgskoler. Denne uka kom også nyheten om at NTNU har bestemt seg for allerede å avlyse alle skoleeksamener også våren 2021.

Men faget legemiddelregning skaper hodebry for de fleste av sykepleieutdanningene. De færreste av de 12 institusjonene som tilbyr sykepleieutdanning, har funnet noen annen løsning enn fysisk oppmøte for å få til en reell kunnskapstesting av studentene og dermed avvikling av eksamen.

I Oslo er det 270 OsloMet-studenter som skal ta eksamen på denne måten nå i desember. I Drammen er det 160 studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), som også har krav om fysisk oppmøte for å ta eksamen.

I vår utsatte utdanningene som normalt har eksamen i legemiddelregning i vårsemester, sine eksamener til høsten. Og NTNU og Universitetet i Agder er blant dem som fikk avviklet skoleeksamen i dette faget i august.

Dette er et avgjørende fag for sykepleiestudentene. De må ha alt riktig på eksamen for å bestå, og de får ikke fortsette i studiene hvis de ikke klarer dette kravet. Det er normalt svært høy strykprosent på eksamen, og mange må prøve flere ganger for å klare kravet.

OsloMet: — Ikke forsvarlig på annen måte

Marit Kirkevold er instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid på OsloMet. Hun forteller at de har vurdert alle eksamener grundig, inklusive denne, og gjort de aller fleste om til hjemmeeksamen.

— Vi gjennomfører legemiddelregning som fysisk eksamen fordi det ikke er forsvarlig å gjennomføre den som en hjemmeeksamen. Det er et samarbeid om gjennomføring av eksamen i legemiddelregning mellom de tre universitetene og høgskolene som utdanner sykepleiere i Oslo og tidligere Akershus, og disse tre utdanningene gjennomfører eksamen i legemiddelregning som skoleeksamen. Andre institusjoner har andre studieopplegg enn OsloMet, og derfor kan det være vanskelig å sammenligne direkte med andre. Det gis flere muligheter til å ta denne eksamen, og studentene stoppes ikke fra å gå videre i studiet om ikke eksamen er bestått før i tredje året, forklarer Kirkevold i en epost til Khrono.

— Vi har snakket med andre utdanninger der noen sier at de ikke hadde fått lov til dette hos seg. Andre anbefaler OsloMet å utsette til smittetrykket er mindre. Har dere diskutert utsettelse?

— Det er fullt mulig å opprettholde smittevernskravene i Silurveien og studentene har fått detaljert instruksjon om hvordan komme til og fra eksamenslokalet, og hvordan opptre ved fremmøte og etter avsluttet eksamen. Det er laget en tydelig instruks på smittevern i Silurveien, forteller Kirkevold.

— Dette er jo en avgjørende eksamen for sykepleiestudenter og et manglende oppmøte kan få store følger. Er det ikke en fare for at studenter som burde holdt seg hjemme grunnet gryende sykdom likevel vil møte opp?

— Studentene har plikt til å holde seg hjemme ved sykdom og vil da få ny, utsatt prøve. Det gis flere muligheter til å gjennomføre denne eksamen utover i studiet.

Anbefaler OsloMet å utsette

Lise Gladhus er leder for Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Hun forteller at de ved USN nå har ny studieplan som innebærer at prøvingen av ferdigheter i legemiddelregning først kommer i tredje semester, altså neste høst.

Gladhus forteller også at for de studentene som følger gammel studieplan fikk man gjennom dispensasjon gjennomført fysisk eksamen i juni.

— Tredjeårsstudenter etter gammel studieplan har også en eksamen i desember. Denne går som planlagt, men med få studenter pr. rom og munnbind. Disse ville vi prioritere fordi de skal være ferdige til sommeren, forteller gladhus, som også forteller at det er 160 studenter det dreier seg om.

Hun har et klart råd til OsloMet, som foreløpig planlegger å gjennomføre fysisk eksamen for 270 studenter.:

— Her hadde jeg ikke vært i tvil. Man må flytte eksamen, sier Gladhus.

— Men du skal selv avvikle eksamen for 160 studenter i Drammen, der smittetrykket også er stort. Hva er forskjellen?

— Et godt spørsmål, men vi mener det er forsvarlig fordi studentene er spredd på dobbelt så mange rom som vanlig og de er pålagt å bruke munnbind.

Hun legger til at hun mener det å flytte eksamen ikke vil by på store problemer.

— Dette er en viktig del av mitt eget fagområde. Jeg mener man kan informere praksisstedene om at studentene har gjennomført undervisning, men ikke har tatt endelig test på sine kunnskaper. For studentene vil dette bare være en styrke. De kommer ut i den virkelige verden og får se hva dette med legemiddelregning faktisk handler om, før de skal avlegge den avgjørende prøven i dette faget. Det er mange volumting man lærer mye av ved å se i praksis, framfor rent teoretiske øvelser.

Gladhus legger også til:

— Så sørger praksisstedene for sikkerhet rundt studentenes håndtering av medisin. Og så gjennomfører man eksamen når smittesituasjonen tillater dette.

— Det hadde ikke vi fått lov til

Thor Albriktsen er universitetslektor og har planleggingsansvar for faget legemiddelregning ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU i Trondheim.

Han forteller at i Trondheim startet de med dette emnet i mars og skulle hatt skoleeksamen i april.

— Den ble selvsagt avlyst og vi utsatte den til over sommeren. 14. august fikk vi avviklet eksamen for 216 studenter, forteller Albriktsen.

Han forteller at de gjennom høsten har fått avviklet en konteeksamen, og at man har diskusjon om hvordan man skal få avviklet andre fornyet eksamen for de 7 studentene det gjelder.

Han forteller at de også ved NTNU er i gang med ny studieplan, og her har man ikke helt konkludert hvordan man skal legge inn legemiddelregning i studieløpet, men at det kanskje er et fag som man kommer tilbake til flere ganger.

Til det å avvikle fysisk eksamen for så mange studenter som man planlegger ved OsloMet,P er Albriktsen korte kommentar:

— Det hadde vi garantert ikke fått lov til ved NTNU.

Samtidig legger han til at dette er jo kjempevanskelig og han skjønner at fagfolk vil ha skoleeksamen.

— På en hjemmeeksamen blir det noe helt annet man tester, enn det man vil finne ut, sier han.

— Føler oss litt heldige

Mariann Fossum er instituttleder og professor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder (UiA).

Hun forteller at ved UiA skulle de hatt eksamen i vår, men at det ikke var mulig slik at den ble utsatt til august, der man fikk gjennomført fysisk eksamen.

— Dette er jo et svært viktig fag og fagområde. Vi vet at det fortsatt gjøres feil, og at dette ofte er svært kritisk for de pasientene det rammer.

— Ville dere avviklet fysisk skoleeksamen nå?

— Jeg skal være forsiktig med å uttale meg om andres situasjon. Vi har vært heldige hos oss og har hatt mindre smittetrykk. Det har jo blant annet gjort at vi er en av få utdanninger som har fått gjennomført praksis slik vi hadde planlagt for alle våre studenter, forteller Fossum.

Kjører digital prøve i legemiddelregning

Dagrun Kyrkjebø er viseinstituttleder på Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Kyrkjebø er tydelig på at ved HVL har beskjeden vært tydelig: Alle eksamener før jul skal kjøres digitalt.

Kyrkjebø forteller at de på HVL ikke har eksamen i faget legemiddelregning, men at studentene må gjennomføre avsluttende prøve i legemiddelregning som arbeidskrav. På HVL har man funnet en løsning som gjør det mulig å avvikle arbeidskravet i legemiddelregning digitalt.

— Vi har fagfolk som har kjennskap til denne type testing fra før av, så vi gjennomføre dette digitalt, forteller hun til Khrono.

Hun legger til at man også på HVL er i gang med å implementere de nye nasjonale retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS), som vil innebære endringer for dette faget.

— Studentene vil med den nye studieplanen bli testet og retestet tre ganger gjennom studiet, forteller Kyrkjebø.

OsloMet: Rundt 600 totalt må møte til fysisk eksamen

Kristin Nordseth er fungerende utdanningsdirektør ved OsloMet forteller at det ikke bare er legemiddelregning, men også seks andre emner som det er planlagt fysisk skoleeksamen for ved OsloMet.

Det normale tallet ville vært 250 skoleeksamener. Nordseth forteller at det er primært helsefaglige emner, samt et emne i kjemi og en test for tolkeautorisasjon .

— Hvor mange studenter er tvunget til å møte opp? Og hvor mange kommer til å ta eksamen samtidig hvis alle møter opp?

— Det er pr i dag oppmeldt drøyt 600 kandidater til de sju emnene. Emnene går på sju ulike dager. Det største emnet (legemiddelregning) har i dag 270 oppmeldte. Tallet på oppmøte vil normal være en del lavere og trolig ytterligere lavere i dagens situasjon, forteller Nordseth i e-post til Khrono.

— BI valgte først å avlyse noen eksamener grunnet at de var redd for juks, men snudde etter massive studentprotester, og avvikler hjemmeeksamen likevel. Hva er den faglige begrunnelsen for at det er umulig å avholde hjemmeeksamen i disse kursene?

— Hensynet til studieprogresjonen til studentene og at noen av utdanningene også krever autorisasjon for yrkesutøvelsen. Det er krevende faglig arbeid å endre en skoleeksamen til hjemmeeksamen. Skulle vi endre for eksempel skoleeksamenen i medikamentberegning, som er viktig at hensyn til pasientsikkerheten i helsetjenesten, vil det være så tidkrevende at det kan gå ut over studieprogresjonen. Når vi har redusert antallet skoleeksamener til et minimum, kan vi ivareta smittevernet under skoleeksamener, forteller Nordseth.

Powered by Labrador CMS