opptakskrav

35 lærer­utdanninger får unntak fra karakterkrav

Kunnskapsdepartementet har avgjort hvor studenter kan slippe karakterkrav  hvis det er ledige plasser etter hovedopptakene.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Oddmund Hoel gir dispensasjoner til en rekke lærerutdanninger. i forbindelse med opptaket.
Publisert Oppdatert

Fra i høst får 35 lærerutdanninger ved 12 universitet og høgskoler fritak fra det som blir kalt nivåkravene, det vil si opptakskrav koblet til karakter i matematikk og norsk og/eller skolepoeng.

— Vi trenger flere lærere, men de karakterkravene vi har i dag, hindrer motiverte studenter fra å begynne på en lærerutdanning. Nå gir vi de utdanningene som har søkt om det, dispensasjon fra kravene. Det betyr at vi allerede fra i høst kan ta opp flere lærerstudenter over hele landet. Slik sikrer vi at barn og unge i fremtiden vil bli møtt av lærere med en solid utdanning i ryggen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp), i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Alle universiteter og høgskoler har dermed fått ja på sine søknader og etter det Khrono er kjent med har de fått ja på alle programmer de har søkt om unntak for.

Fakta

Dette foreslo regjeringen i opptaksmeldingen

 • Avvikle tilleggspoeng for språkfag i videregående skole (i dag kan få totalt 4 til sammen)
 • Avvikle tilleggspoeng for alder (du kan i dag få maks 8 poeng, 2 poeng hvert år fra året du fyller 20 år).
 • Avvikle tilleggspoeng for folkehøgskole, fullført studium ved universitet og høgskole eller fagskole (I dag: maks 2 poeng totalt for disse + militærtjeneste/siviltjeneste )
 • Avvikle kjønnspoeng (i dag maks to poeng). Skal byttes ut med kjønnskvoter.
 • Beholde poeng for realfag i videregående skole (men gå fra maks 4 til maks 2)
 • Beholde poeng militær førstegangstjeneste/siviltjeneste (men gå fra 2 til 1 poeng)
 • Beholde førstegangsvitnemålskvoten, men gjøre den større
 • Ikke innføre opptaksprøve
 • Det skal fortsatt være mulig å forberede karakterer fra videregående skole og ta opp nye fag
 • Avvikle særskilte karakterkrav for sykepleierutdanningene (karakter 3 i norsk og matematikk)
 • Beholde særskilte karakterkrav på lærerutdanningene (enten 35 skolepoeng og minimum karakteren 4 i fellesfaget matematikk og 3 i norsk eller 40 skolepoeng og minimum 3 i fellesfaget matematikk og 3 i norsk.) Men åpne for dispensasjon fra kravene.

Åpnet for dispensasjon

I dag er det nasjonale karakterkrav på to typer utdanninger i Norge, sykepleier- og lærerutdanninger. 

Det er lokale nivåkrav på enkelte studier, men for de aller fleste andre utdanninger er det i hovedsak generell studiekompetanse som er kravet.

Regjeringen foreslo stortingsmeldinga om opptak til høyere utdanning at man skulle fjerne dagens ulike karakterkrav til sykepleierutdanningen, og de la opp til at de lærerutdanningene som ønsker det, kunne søke om dispensasjon fra disse kravene.

Dette sluttet Stortinget seg til, og nå har Kunnskapsdepartementet fastsatt de nødvendige forskriftsendringene. 

Storting og regjering har presisert at for å få fritak fra karakterkravene i lærerutdanningene, må institusjonene ha tiltak som tar vare på de samme rammene som karakterkravene var ment å innfri. Dette har institusjonene gjort god greie for i sine dispensasjonssøknader, skriver Kunnskapsdepartementet i sin pressemelding.

Disse får unntak 

Til sammen 12 universitet og høgskoler har fått dispensasjon fra kravene på en eller flere av de ulike lærerutdanningene sine, enten fra alle nivåkravene, eller bare fra karakterkravet i matematikk.

Til sammen gjelder dette 35 ulike lærerutdanninger, både til grunnskolelærer, lektor og i praktisk-estetiske fag.

Etter at hovedopptaket er ferdig i sommer, kan institusjonene gjennom lokale opptak ta opp søkere som ikke oppfyller dagens krav til karakter i norsk og matematikk.

— Jeg er sikker på at universitetene og høgskolene vil sikre lærerutdanninger av høy kvalitet. Studentene må fremdeles oppnå de same læringsmålene. Det er hva studentene kan når de er ferdig utdanna som er viktig, ikke hva de kan når de starter, sier Hoel.

Desse utdanningene får dispensasjon fra alle nivåkravene:

 • Høgskolen i Østfold
  • Grunnskulelærarutdanning for trinn 1—7
  • Grunnskulelærarutdanning for trinn 5—10
 • Høgskolen i Volda
  • Grunnskulelærarutdanning for trinn 1—7
  • Grunnskulelærarutdanning for trinn 5—10
 • Høgskulen på Vestlandet
  • Grunnskulelærarutdanning for trinn 1—7
  • Grunnskulelærarutdanning for trinn 5—10
 • NLA Høgskolen
  • Grunnskulelærarutdanning for trinn 1—7
  • Grunnskulelærarutdanning for trinn 5—10
 • Nord universitet
  • Grunnskulelærarutdanning for trinn 1—7
  • Grunnskulelærarutdanning for trinn 5—10
  • Samisk Grunnskulelærarutdanning for trinn 1—7
  • Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1—13
  • Lektorutdanning
  • Grunnskulelærarutdanning for trinn 1—10
 • OsloMet — Storbyuniversitetet
  • Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1—13, design, kunst og handverk
 • UiT — Norges arktiske universitet
  • Grunnskulelærarutdanning for trinn 1—7
  • Grunnskulelærarutdanning for trinn 5—10
  • Lektorutdanning i realfag
  • Lektorutdanning i språk- og samfunnsfag
 • Universitetet i Sørøst-Norge
  • Grunnskulelærarutdanning for trinn 1—7
  • Grunnskulelærarutdanning for trinn 5—10
  • Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1—13

Desse utdanningene får dispensasjon fra karakterkravet i matematikk:

 • Høgskolen i Innlandet
  • Grunnskulelærarutdanning for trinn 5—10
  • Lektorutdanning
  • Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1—13
 • MF vitenskapelig høgskole
  • Lektorutdanning
 • Universitet i Agder
  • Grunnskulelærarutdanning for trinn 5—10
  • Lektorutdanning med engelsk i første studieår
  • Lektorutdanning med framandspråk i første studieår
  • Lektorutdanning med historie første studieår
  • Lektorutdanning med idrett i første studieår
  • Lektorutdanning med norsk i første studieår
  • Lektorutdanning med religion i første studieår
  • Lektorutdanning med samfunnskunnskap i første studieår

Desse får utdanningene dispensasjon fra karakterkravet i matematikk og krav til skolepoeng:

 • Samisk høgskole
  • Grunnskulelærarutdanning for trinn 1—7
  • Grunnskulelærarutdanning for trinn 5—10
Powered by Labrador CMS