Styret på OsloMet på omvisning hos produktdesign på Kjeller. Rektor Curt Rice (t.v.) styreleder Trine Syvertsen, stabssjef Ane Marte Rasmussen, styremedlemmene Einar Braathen, Egle Juodziukynaite, Bjørn H.H. Garborg og helt til høyre instituttleder Einar Stoltenberg. Foto: Siri Øverland Eriksen

Advarte mot hastverk om Kjeller-flytting

Styremøte. Flere i OsloMet-styret tar til orde for å utsette beslutningen om studiested Kjeller skal nedlegges, i stedet for å inngå ny leieavtale.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kjeller (Khrono): OsloMet hadde styremøte på Kjeller torsdag, der hensikten var å få vist styremedlemmene hva som faktisk finnes der, blant annet av spesialrom og verksteder for utdanningene.

Styret skulle ikke ta noen beslutning om flytting til Oslo eller å bli på Kjeller, men saken kom likevel opp under rektors orienteringer på styremøtet.

Fakta

Styret ved OsloMet 2019-23:

Styreleder:

 • Trine Syvertsen (ekstern)

Eksterne medlemmer:

 • Trym Holter
 • Laila Bokhari
 • Jens Erik Mogensen
 • Vara: Aud Hansen
 • Vara: Ivar H. Kristensen

Representanter for ansatte i teknisk-administrative stillinger:

 • Hege Maria Bergersen
 • Vara: Tore Jascha Lichtenstein Vogt

Representanter for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

 • Einar Braathen
 • Inger Vederhus
 • Nils Pharo
 • Vara: Ingrid Ruud Knutsen
 • 2. vara: Karl Joachim Breunig

Representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

 • Hilde Fiva Buzungu
 • Vara: Erik Ryen

Studentrepresentanter:

 • Bjørn Harald Hegreberg Garborg
 • Egle Juodziukynaite
 • Vara: Rune Keisuke Kosaka
 • Vara: Hedda Marie Westlin

Ønsket utsettelse

Hvis vi blir på Kjeller må vi være mange flere her. Alle fakulteter bør være tilstede hvis vi skal få en levende campus.

Curt Rice

Flere i styret mener at det er forhastet å ta en beslutning på neste styremøte, som er 12. mars.

Nils Pharo, som representerer faglig ansatte, ville at beslutningen skulle utsettes til styremøtet 7. mai, og at det i stedet blir en diskusjonssak på møtet 12. mars.

— Det går raskt mot styremøtet i mars, og jeg mener det kan være fornuftig å utsette, sa Pharo.

Curt Rice understreket at styret ikke vil bli bedt om å ta en beslutning før kunnskapsgrunnlaget er klart.

— Vi jobber hardt med å rigge til faktagrunnlaget, og målet er å få saken opp til beslutning i marsmøtet, sa han.

«Ganske urolig»

Han viste til at gårdeier Hemfosa på Kjeller har ventet lenge på en beslutning.

— Det er grenser for hvor mye vi kan tøye det, og fortsatt bli sett på som en profesjonell leietaker. Det er viktig også i lys av at åtte leiekontrakter i Pilestredet kommer opp til reforhandling de neste seks årene, sa han.

Einar Braathen, som også representerer faglig ansatte, påpekte at det er vanlig å ta styresakene i to trinn i store saker, først diskusjonssak og så vedtakssak.

Både han og studentrepresentant Egle Juodziukynaite stilte spørsmål ved om det er nødvendig å ta en beslutning 12. mars.

Egle Juodziukynaite ønsket utsettelse av saken. Foto: Siri Øverland Eriksen

— Jeg er ganske urolig over å skulle ta denne beslutningen i mars, sa hun, mens Braathen mente det var bra at Rice åpnet for at saken kunne utsettes.

Fikk omvisning

Før styremøtet var styret på omvisning på Kjeller. Der fikk styrerepresentantene se store lokaler med lite folk, noe som delvis ble forklart med at mange ansatte var på seminar i Oslo denne dagen og at det derfor var lite aktivitet.

For de fleste i styret var det første gangen de besøkte Kjeller.

Instituttleder Einar Stoltenberg viste rundt på produktdesign, i store verksteder med til dels avansert utstyr, for eksempel en 3D-printer i leire og en tekstilprinter. Det er keramikkverksted, modellverksted, treverksted og baserom.

— Vi trenger store lokaler for studentene våre jobber veldig fysisk, sa Stoltenberg.

Todelt holdning

Han forklarer at holdningen til flytting er todelt.

— På den ene siden er det en redsel for at vi skal miste disse verkstedene, som er veldig viktige for oss. På den annen side hadde vi ønsket oss mer tverrfaglig samarbeid med resten av fakultetet, for eksempel med teknologimiljøene.. Sånn sett vil det være spennende å flytte til Oslo, eventuelt flytte teknologimiljøer hit, sa han.

Styret fikk videre se øvingsrommene til sykepleieutdanningen og kjøkkenverkstedene, som brukes mest av yrkesfaglærerutdanningene i mat og helsefag, helse- og oppvekstfag og restaurant- og matfag. Her er det blant annet bakeverksted, sensorisk lab for smakstester og et stort kjøkken.

— Nå har dere fått sett fasilitetene som er her og stoltheten som de ansatte her føler, sa rektor Curt Rice etter omvisningen.

Fortetting uansett

Under orienteringen for styret mot slutten av styremøtet påpekte Rice at det vil bli fortetting uansett om styret vedtar å bli på Kjeller eller om alt samlokaliseres i Oslo.

— Hvis vi blir på Kjeller må vi være mange flere her. Alle fakulteter bør være tilstede hvis vi skal få en levende campus, sa han.

— På omvisningen i dag så vi at det er mange spesialrom her, og jeg må vise hvordan vi ivaretar det ved en flytting til Pilestredet, påpekte han.

Rice sa også at folk i Pilestredet i mindre grad har tatt innover seg at beslutningen gjelder dem også, ikke minst fordi flere hundre ansatte vil måtte flytte til Kjeller hvis OsloMet beholder studiestedet. Rice har tidligere antydet at antall ansatte på Kjeller må økes fra nær 200 i dag til 6-800.

Motbør i fakultetsstyrer

De nye fakultetsstyrene ved OsloMet skal alle uttale seg om saken. Så langt har styret ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) og Fakultet for helsevitenskap vedtatt uttalelser.

Fakultetsstyret på helsevitenskap vedtok med 7 mot 6 stemmer å be om utsettelse av saken.

«Beslutning utsettes til en nærmere utredning av positive og negative konsekvenser av oppsigelse av leiekontrakt (med tanke på ressurser, kapasitet, studiekvalitet og forskning) forelegges fakultetsstyret», står det i protokollen fra møtet.

Fakultetsstyret gjorde et tilsvarende vedtak, også her med 7 mot 6 stemmer.

«Fakultetsstyret LUI, anbefaler rektor å gjennomføre konsekvensanalyser av kostnader og praktiske løsninger ved eventuell samlokalisering i Oslo. Disse konsekvensanalysene må se spesielt på rom; Undervisningsrom, spesialrom og lesesalsplasser. Videre anbefaler fakultetsstyret LUI rektor å identifisere risikoelementer og å gjøre en risikovurdering før saken oversendes universitetsstyret», står det i protokollen derfra.

Fakultetsstyret ved Fakultet for teknologi, kunst og design behandler saken 6. februar, mens Fakultet for samfunnsvitenskap først har møte 27. februar.

Også Studentparlamentet skal uttale seg, men uttalelsen vil først bli vedtatt på møtet 10. mars.

(Saken er oppdatert fredag 7/2 med at yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag også ble besøkt under omvisningen på Kjeller.)

Powered by Labrador CMS