campus ås

Ansatte gir tommel ned til NMBU-ledelsens planer om hotell på campus

Planene om hotell i den fredede Tårnbygningen, selve hjertet på NMBUs campus i Ås, møter kraftig motbør. Fagforeningene har liten tro på prosjektet.

Hovedtillitsvalgt fra Forskerforbundet på NMBU, Lena Mari Kjøbli, er kritisk til hotellplanene i Tårnbygningen, som ligger bak bygningen til venstre i bildet.
Publisert Oppdatert

Ledelsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har lenge ønsket seg et hotell på campus i Ås.

I dag er det bare Universitetet i Stavanger som har eget campushotell i Norge, hotellet Ydalir som åpnet i 2018.

Argumentene er både at det er behov for et lokalt overnattings- og konferansested, samtidig som NMBU har behov for å effektivisere sin arealbruk. Ved å leie ut den 100 år gamle fredede Tårnbygningen, kan universitetet frigjøre 8500 kvadratmeter. 

I dag er det undervisning i bygningen, i tillegg til at rektoratet og deler av administrasjonen holder til der.

«Egner seg godt til hotell»

NMBU har en leietaker for hånden, Festningshotellene, som driver hoteller i flere andre historiske bygg. Blant disse er Oscarsborg festning og Kongsvinger festning.

Undersøkelser Festningshotellene har gjort til nå, viser at Tårnbygningen egner seg særlig godt for ombygging til hotell, og at prosjektet vil være lønnsomt, går det fram av en orienteringssak til NMBUs styremøte 18. juni.

Der går det også fram at ledelsen ser hotelldrift i Tårnbygningen som en interessant mulighet, som NMBU ønsker å utrede videre. Forutsetningen er at man klarer å finne egnede lokaler andre steder på campus for aktivitetene som er i bygningen i dag.

Tårnbygningen sto ferdig i 1924. Bygningen er fredet og huser i dag undervisningsrom, rektoratet og deler av administrasjonen ved NMBU. Fasaden ble nylig rehabilitert.

Kritiske fagforeninger

Fagforeningene ved NMBU deler ikke ledelsens entusiasme for hotellprosjektet.

Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved NMBU, Lena Marie Kjøbli, viser til at Tårnbygningen er et av de viktigste undervisningsbyggene ved universitetet med 20 prosent av NMBUs undervisningsaktivitet. 

— Kostnadene ved å erstatte undervisningslokalene vil bli store. Det ser ikke ut til at NMBU vil få mye leieinntekter ved å leie ut bygningen til Festningshotellene, og i tillegg må NMBU må stå for alle kostnader til flytting, tilpasning og oppgraderinger av andre lokaler for å flytte de som holder til i Tårnbygningen, for å nevne noe, sier hun.

I en sak som er lagt ut på intranettet sier universitetsledelsen at det ikke kan forventes høy husleieinntekt fordi leietaker vil bekoste ombygging og vedlikehold i leieperioden. Men noe inntekter vil det bli, og i tillegg vil fortetting spare universitetet for energikostnader, samt kostnader til drift og vedlikehold av Tårnbygningen, heter det.

Rektor: Et radikalt forslag

Rektor Siri Fjellheim sier at hotellplanene er blitt møtt både med begeistring og bekymring.

— Begeistring for muligheten for å ha overnattingstilbud og konferansehotell inne på campus, og å skape nytt liv i en bygning med historisk sus. Bekymring for at NMBU skal låne bort en av våre identitetsbygninger, for trafikkavvikling og hvor de som holder til i bygningen i dag skal flytte. Omgjøring av Tårnbygningen er et radikalt forslag, så det er forståelig at det komme ulike reaksjoner. Derfor er det også viktig å utrede og risikovurdere dette nøye, sier hun.

Etterlyser utredning

Både Forskerforbundet og de andre fagforeningene ved NMBU mener konsekvensene av å leie ut Tårnbygningen til et hotell ikke er skikkelig utredet.

De etterlyser også ordentlige, grundige analyser av hva bygningen eventuelt kan leies ut til i stedet for hotell.

— Hvis bygningen skal leies ut må vi se på andre muligheter for å få inn en annen type leietakere som NMBU har faglig samarbeid med, sier Kjøbli.

Kritikken går også på at saken kun kommer opp som en orienteringssak til styret.

— Vi mener at hvis man vil gjøre så dramatiske endringer for vår bygningsmasse, så må det eventuelt vedtas i universitetsstyret. Kostnader ved flytting og alternative undervisningsrom må synliggjøres og saken bør behandles på nytt i styret hvis man velger å gå videre med den, sier hun.

Både Forskerforbundet og de andre fagforeningene mener at NMBU også bør vurdere flere tilbydere dersom det skal bli hotell i Tårnbygningen.

Forskerforbundets leder vil likevel berømme ledelsen for at sakspapirene denne gangen er bedre, og hun sier at de har hatt en god dialog den siste tiden.

Ser ikke behovet

— Et annet poeng er at det skal bygges et nytt hotell med 220 rom på Ski stasjon, så at NMBU bruker tid og kapasitet på å få på plass et hotell i Ås er bortkastet, sier Kjøbli.

Hun påpeker også at veldig mange som besøker NMBU og skal bo på hotell, heller vil bo i Oslo og ta toget til Ås. På kveldene er det dødt både på campus og i Ås, og spesielt utenlandske gjester vil heller være i Oslo der det er mye å ta seg til på kvelden, påpeker hun.

Leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL) på NMBU, Signe Kroken, sier at de er helt på linje med Forskerforbundet i denne saken. I drøftingsmøtet som var mellom fagforeningene og ledelsen torsdag, sto alle fagforeningene sammen om sin kritikk av hotellprosjektet.

Kunnskapsdepartementet ga tidligere i vår klarsignal til at NMBU kan gå videre med hotellplanene, forutsatt at «styret ved NMBU i videre utredning belyser alle forhold som knytter seg til økonomisk eller annen risiko for universitetet, og at en eventuell utleieavtale skjer på forretningsmessige vilkår, uten statlig subsidiering av kommersiell virksomhet».

Skal kutte areal

Styret ved NMBU skal også vedta en campusutviklingsplan på møtet 18. juni. Der er et av punktene at arealet ved NMBU skal reduseres med mellom 10.000 og 21.000 kvadratmeter i perioden 2024—30. Dette vil i så fall gi reduserte kostnader på 12—25 millioner kroner per år.

— NMBU forvalter store bruksarealer. Det er rom for besparelser ved en mer effektiv bruk av arealene. Fortettet bruk kan frigi arealer, som så raskt som mulig bør tas i bruk av andre, selges, rives eller leies ut, heter det i styrepapirene.

Som en del av planen anbefaler ledelsen å sette et mål om 60—80 prosent kontorplassdekning. Dette med bakgrunn i målinger gjort internt, gjennom Smart campus-teknologi som måler tilstedeværelse på campus og som viser at mye areal står ubrukt store deler av dagen og uken. 

Ser potensial for fortetting

Rektor Siri Fjellheim viser til at universitetet har 215.000 kvadratmeter bygningsmasse på Ås.

Rektor ved NMBU, Siri Fjellheim.

— Mye av dette arealet er forskningsinfrastruktur som NMBU må ha for å levere på sitt samfunnsoppdrag. Men vi ser at vi også har et potensial for fortetting. Gjennom målinger ser vi at flere bygninger brukes for lite, og det medfører blant annet unødvendig oppvarming. Flere av enhetene ved NMBU ser nå på muligheter for å fortette, sier hun.

Hun sier videre at NMBU er forpliktet til å jobbe mot et nullutslippssamfunn.

— Det krever en helhetlig tilnærming til drift og utvikling av arealene våre, som inkluderer planlegging, arealbruk, materialvalg, energibruk og transport. Det skal stimulere til innovasjon og kreativitet når vi skal ta vare på bygningene vi har.

UiS har campushotell

Universitetet i Stavanger er hittil alene om å ha hotell på campus. Hotellet heter Ydalir, ble finansiert av shippingfamilien Smedvig og åpnet i 2018. 

Det eies av stiftelsen Ydalir, og overskuddet av hotelldriften skal gå til universitetet, går det fram av hotellets nettsider.

Powered by Labrador CMS