Audhild Gregoriusdotter Rotevatn går av som mediedekan i Volda. Foto: HVO

Volda-dekanen blir bedt om å gå av

Arbeidsmiljø. Dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn er blitt bedt av høgskoleledelsen om å gå av, mot sin vilje.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Johann Roppen, rektor ved Høgskulen i Volda, sier til Khrono at høgskoleledelsen har sendt ut informasjon til de ansatte, der de informerer om at de vurderer at det er best at dekanen trer til side.

— Bakgunnen er arbeidsmiljøkartleggingene som er gjennomført. Vi har forhandlet med Rotevatn en tid om å få til en ordning, men vi har ikke blitt enige, sier Roppen til Khrono.

Medier 24 skal ha fått tilgang til eposten som er sendt til de ansatte. Medier 24 skriver at høgskoledirektør Per Halse der skriver: «Dersom det syner seg uråd å kome fram til ein minneleg avtale innan eit par dagar, vil vi bruke styringsretten som arbeidsgjevar har til å gje dekanen andre arbeidsoppgåver. Ei slik mellombels omdisponering kan gjerast for inntil seks månader».

Dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn og hennes advokat Tore Lerheim sier de bestrider grunnlaget for slik omdisponering og vil svare høgskolen i henhold til de frister som er satt.

Har forhandlet

Mandag var det ekstraordinært styremøte ved høgskolen. Tema var arbeidsmiljøet ved Avdeling for mediefag. Avdelingen skåret dårlig i arbeidsmiljøundersøkelsen ARK, og de ansatte skal ha rapportert om å være misfornøyd med dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn.

— Vi har forhandlet med dekanen en tid, men vi har ikke klart å komme til enighet, sier Roppen til Khrono.

Rotevatn sin advokat Terje Lerheim sier til Dagens Næringsliv at de ikke er enig i høgskoleledelsen sin vurdering.

Dagens Næringsliv skriver også at Rotevatn bestrider at Høgskulen i Volda kan omplassere henne med tvang og sier hun gjentatte ganger ble forsikret om at hun hadde full tillit fra ledelsen.

Khrono har gjort gjentatte forsøk på å få snakke med Audhild Gregoriusdotter Rotevatn hele denne uka. Torsdag ettermiddag henviser hun via sms til sin advokat Tore Lerheim.

ARK-undersøkelsen, som er en arbeidsmiljøundersøkelse, ble gjennomført ved Høgskulen i Volda i november. Den viste at høgskolen samlet sett lå over snittet for sektoren, men Avdeling for mediefag lå under snittet på de fleste områder.

I tillegg var det flere ansatte som rapporterte at arbeidet påvirket helsen deres negativt. ARK-undersøkelsen har vært tema på styremøte både i mai og juni.

Khrono har snakket med flere ansatte som peker på at problemet ved avdelingen ikke skyldes Rotevatn alene.

Dekan Rotevatn: — Preget av konflikter i mange år

Dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn henviser Khrono til sin advokat Tore Lerheim, som oversender følgende sitater fra Rotevatn og seg selv, når vi spør om kommentarer til hvorvidt Rotevatn kommer til å gå og hvordan hun opplever situasjonen og høgskoleledelsens håndtering av saken. Sitatene har først stått i Dagens Næringsliv (bak betalingsmur).

— Min intensjon som dekan ved Avdeling for mediefag, er og har vært å styrke avdelingen faglig, økonomisk og arbeidsmiljømessig. Det er mye arbeid som står igjen med arbeidsmiljøet, som har vært preget av konflikter i mange år, sier Rotevatn.

Rotevatn fortsetter:

— Inntil for få dager siden fikk jeg gjentatte forsikringer fra ledelsen ved Høgskulen i Volda, om at jeg hadde deres fulle tillit til å arbeide videre med å bedre arbeidsmiljøet. Det er er med beklagelse jeg ser at ledelsen har snudd. Jeg har ikke fått noen forklaring på dette, sier hun.

Hun legger til at når dette nå har blitt en personalsak ber hun om forståelse for at hun ikke nå kan kommentere den mer detaljert.

— Det har aldri vært min intensjon at en sak om arbeidsmiljøutfordringene ved AMF skulle bringes ut i offentligheten. Jeg håper det fremdeles er mulig å finne løsninger som er til det beste for Høgskulen i Volda, alle ansatte og våre studenter, sier Rotevatn.

Advokat Tore Lerheim i Homble Olsby advokatfirma AS uttaler på vegne av sin klient Rotevatn følgende:

— Jeg kan bekrefte at det fremdeles er dialog om en minnelig løsning, samt at vi sent i går kveld mottok et forhåndsvarsel om en midlertidig omdisponering, forteller han.

Lerheim legger til:

— Arbeidsgiver er tidligere informert om at vi er uenige i at det er grunnlag for en midlertidig omdisponering, og vi vil gi en nærmere begrunnelse for dette innen den frist som er satt. Enkelthetene i dette kan vi ikke kommentere nærmere.

Kvalitativ undersøkelse

— Roppen, hvor lenge har dere visst om problemene ved Avdeling for mediefag?

— ARK-undersøkelsen ble gjennomført i fjor høst, og resultatene kom i vinter. Da begynte dimensjonen å avtegne seg, sier Roppen.

Stamina Helse gjennomførte så en kvalitativ undersøkelse.

— Det er tydelig at det er sammensatte problem ved avdelingen, som handler om mange ting, og det er ikke en person alene som har ansvaret for at det er slik. Men ledelse er en del av det som blir pekt på, og det er noe vi som arbeidsgiver har plikt å ta tak i, sier Roppen.

Vi fikk rapporten fra Stamina først 14. juni. En av vurderingene deres er at det ikke er et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø ved avdelingen.

Johann Roppen

Ikke forsvarlig arbeidsmiljø

— Hva har skjedd mellom juni og nå, siden det plutselig blir ekstraordinært styremøte?

— Vi fikk rapporten fra Stamina først 14. juni. En av vurderingene deres er at det ikke er et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø ved avdelingen. Dette utløser handlingsplikt for ledelsen, sier Roppen.

Han sier at det har vært avholdt mange møter, og at ledelsens mål var å komme i gang før ferien, men at man ikke kom så langt som man hadde håpet på. Derfor har det også vært aktivitet i saken i juli.

— Hvorfor kontaktet dere Odd Ragnar Hunnes (dekan ved Avdeling for samfunnsfag, journ.anm) før styremøtet?

— Alternativet her er ikke å ikke ha en dekan, men å ha en annen dekan. Det ville vært uansvarlig å ikke tenke over hva vi skulle gjøre videre.

— Det betyr at du som rektor og styreleder hadde oppfatning av at Rotevatn burde gå også før høgskolestyremøtet?

— Det stemmer.

Hardt arbeid

Flere ansatte Khrono har snakket med forteller om en avdeling der det neppe har vært enkelt å komme inn som ny leder, og der noen ansatte har vært tydelig misfornøyd med dekanen fra tidlig i hennes lederperiode. Samtidig blir det pekt på at Rotevatn har løst enkelte saker på måter som har skapt frustrasjon.

Rektor Roppen sier at han håper ingen tror at problemene forsvinner ved et dekanskifte.

— Hvordan kan man nå skape ro ved avdelingen?

— Det trengs hardt arbeid, og det vil nok fremdeles være krevende på mange plan. Dette er en vond, lei og smertefull tilstand for alle som er involvert, som fører veldig lite godt med seg. Det handler om mennesker på mange plan. Ingen har det godt med dette nå, sier Roppen.

Ingen beslutninger

Det var i helgen at styret ved Høgskulen i Volda fikk innkalling til ekstraordinært styremøte. I etterkant av møtet ble det sendt ut en pressemelding der det het at høgskulestyret hadde gitt rektor og direktør nødvendige fullmakter til å arbeide videre med saken.

Det var Møre-Nytt som først omtalte mandagens møte.

Khrono kjenner til at flere ventet at dekanen på Avdeling for mediefag, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn kom til å trekke seg etter dagens styremøte. Det skjedde altså ikke mandag, men rektor Roppen forteller torsdag at høgskoleledelsen har bed Rotevatn om å gå.

Det ble sendt ut en pressemelding etter møtet mandag. Der heter det:

«Det noverande høgskulestyret si funksjonstid går ut 31. juli 2019 og frå 1. august 2019 er det eit nytt styre for høgskulen. Det sittande høgskulestyret fekk på møtet orientering om korleis leiing og administrasjon har arbeidd vidare med arbeidsmiljøet sidan førre styremøte. Det har vore ei rekkje møte med tillitsvalde, tilsette og avdelingsleiinga for å finne gode løysingar og nødvendige tiltak for å betre arbeidsmiljøet».

Arbeidsmiljøproblemer

Khrono har tidligere skrevet om arbeidsmiljøproblemer ved Avdeling for mediefag.

De ansatte ved Avdeling for mediefag er mindre fornøyde med arbeidsmiljøet enn ansatte ved resten av høgskolen. Særlig er de mediefag-ansatte mindre fornøyde med ledelsen ved høgskolen, både sin egen ledelse og overordnet ledelse.

Nå sier Erling Sivertsen, ansatt ved avdelingen og hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet samme sted, at de ansatte ikke har tillit til Rotevatn.

— Vi har lenge signalisert at vi ønsker at noen tar tak i arbeidsmiljøet og får det til å fungere bedre enn hva det har gjort de siste årene, sier han til Dagens Næringsliv.

Sivertsen sier til Medier24 at de ansatte ønsker en ny dekan, og bekrefter at de ansatte ved avdelingen ikke har tillit til sittende dekan.

Rotevatn ble dekan i 2016.

(01.08.2019, kl. 13.45: Saken er oppdatert med utvidede sitater fra Johann Roppen, samt informasjon om at Rortevatn har svart Khrono og bedt oss kontakte hennes advokat. Oppdatert på nytt klokken 14.05 med flere sitat fra Roppen, samt informasjon om at vi foreløpig ikke kommer i kontakt med advokat Lerheim. 14.14: Oppdatert med kommentarer fra Rotevatn og Lerheim.)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS