«De falske universitetene»

Avskilter flere ulovlige «universiteter» etter Khrono-avsløring

Tilsynsorganet har funnet flere organisasjoner som betegner seg som universitet uten akkreditering.

Nokut-direktør Kristin Vinje ser alvorlig på resultatene av undersøkelsene. Totalt seks organisasjoner har blitt bedt om å endre navn.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Khrono har gjennom flere artikler avdekket hvordan norske organisasjoner utgir seg for å være universiteter i Midtøsten og tilbyr godkjente utdanninger og profesjonelle diplomer.

Etter publiseringen sa både Kunnskapsdepartementet og Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) at de skulle se nærmere på saken.

Nokut har nå gjennomført sin undersøkelse. Gjennom søk i sosiale medier og søkemotorer, samt en gjennomgang av organisasjoner registrert i Enhetsregisteret, har Nokut funnet seks organisasjoner som bryter loven om universiteters egennavn.

Fem av organisasjonene har navn som gir inntrykk av at de har akkreditering som universitet, mens en organisasjon har navn og markedsføring som gir inntrykk av at de er en akkreditert utdanningsinstitusjon.

Alle seks har fått et brev med varsel om å endre navn og markedsføring.

— Vi ser alvorlig på dette, og vil fortsette å følge nøye med og gjøre det vi kan innenfor våre hjemler, sier Nokut-direktør Kristin Vinje.

Fakta

Disse «universitetene» har fått brev av Nokut

  • Konstaninopel Universitetet, registert i Fredrikstad.
  • Bakken - Det nye universitetet Alfa Omega, registrert i Verdal.
  • Stiftelsen Moravia Monastic University, registrert i Brøttum.
  • Global University, Norge, registrert i Hvam.
  • Oslo Institute of Science and Technology, registrert på Hamar.

Asheim: — Gjort en god jobb

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sa den gangen at man burde undersøke om sanksjonsmulighetene mot slike diplommøller var gode nok.

– Det er ingen tvil om at avsløringene om ulovlig bruk av institusjonsbetegnelser viser at det er stort behov for å rydde opp, og vi tar sikte på å finne noen gode løsninger om ikke alt for lang tid, sa Asheim til Khrono i en annen sak.

Forskning- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim, applauderer Nokut for innsatsen med å avdekke flere lovbrudd.

I en pressemelding skriver Asheim at Nokut har gjort en god jobb med å avdekke flere lovbrudd.

— Nå følger vi opp avsløringene rundt de ulovlige universitetene med konkret handling. Så må vi diskutere nærmere med Nokut om det er behov for å justere regelverket slik at arbeidet rundt dette blir enklere, sier Asheim.

Vinje viser også til at Nokut og Kunnskapsdepartementet er i dialog om å endre lovverket slik at tilsynsorganet kan følge opp denne problematikken nøyere. Hun viser også til at Nokut deltar i en rekke internasjonale nettverkene.

— I disse nettverkene kan vi adressere disse utfordringene med våre kolleger internasjonalt. Universitet- og høgskoleloven har sine begrensninger, og derfor er det avgjørende at vi jobber med andre lands myndigheter for å slå ned på slikt misbruk, sier Vinje.

Brev til postboks-institutt på Hamar

Blant organisasjonene som har fått brev fra Nokut, er Oslo Institute of Science and Technology.

Khrono kunne i september avsløre hvordan tre business-partnere som sammen stod bak en rekke selskaper og organisasjoner registrert i London og på Hamar, hadde opprettet et «institutt». «Instituttet» har hevdet at diplomer de delte ut mot betaling var godkjent av norske myndigheter og kunne brukes til å søke jobb i Europa.

I brevet Nokut har sendt til Oslo Institute of Science and Technology, viser Nokut til instituttets egen markedsføring og skriver:

«Etter NOKUTs oppfatning er bruken av ord og uttrykk som «høyere utdanning», «masterprogram» og «grader» i markedsføringen av virksomheten egnet til å skape et uriktig inntrykk av at foretaket har akkreditering etter universitets- og høyskoleloven. Omtalen av programmene og gradene slik dette fremgår av foretakets nettsider forsterker dette inntrykket. Videre mener NOKUT påstanden om at disse programmene er anerkjent av norske myndigheter, og henvisningen til norske kvalitetsstandarder, er egnet til å villede studenter til å tro at foretaket er akkreditert av NOKUT.»

Ifølge Nokut er det også fare for forveksling mellom navnene «Oslo Institute of Science and Technology» og NTNUs engelske navn Norwegian University of Science and Technology.

«På denne bakgrunn mener NOKUT foretakets navn, sett i sammenheng med markedsføringen av virksomheten, gir et uriktig inntrykk av at foretaket har akkreditering», skriver Nokut.

Les også

Powered by Labrador CMS