innreise

Ber justisministeren ordne enklere innreise for forskere

Hvis en ordning med konvertering av vaksinedokumentasjon fra for eksempel USA lar seg gjøre ved ankomst til Frankrike eller Tyskland, må jo dette kunne la seg gjøre også ved innreise til Norge, mener Universitets- og høgskolerådet.

Sunniva Whittaker, rektor ved Universitetet i Agder og styreleder i Universitets- og høgskolerådet, ber Justisdepartementet om å snarest finne en løsning for at utenlandske forskere enklere kan komme til Norge.
Publisert

Khrono har i flere artikler skrevet om at fullvaksinerte forskere fra store deler av verden fortsatt ikke slipper fortsatt inn i Norge. Grunnen til dette er at de kommer fra et land som ikke har en koronasertifikatløsning som er knyttet opp mot EUs system.

I en henvendelse til Justis- og beredskapsdepartementet ber Universitets- og høgskolerådet om en løsning for enklere adgang til Norge for utenlandske forskere.

Dette gjelder spesielt forskere som kommer fra land utenfor EØS-området, som ofte er ansatt i lavere stillingsbrøker (Visiting Professors) i perioder på inntil tre måneder.

For streng unntaksordning

Pandemien har endret karakter ved at flere er vaksinerte, men Norges krav om et verifiserbart koronasertifikat i form av en QR-kode for å reise inn i landet er et problem for mange, skriver UHR.

— Dette er et problem ettersom en rekke delstater i USA, og veldig mange andre land utenfor EU og EØS ikke har et tilsvarende system. Dagens søkbare unntaksordning har begrensinger som etter UHRs vurdering dels rammer for strengt, og dels kan omgås via ikke-intenderte omveier, skriver UHR i sin henvendelse til justisdepartementet.

Reagerer på departementets holdning til omvei

UHR trekker fram at situasjonen har resultert i flere tilfeller der forskere fra tredjeland benytter seg av andre europeiske lands ordninger for å skaffe seg en QR-kode for å reise inn i Norge.

UHR trekker fram følgende uttalelse som departementet har gjort til Khrono: «At andre europeiske land utsteder verifiserbare testsertifikat til tredjelandsborgere som tester seg i Europa, er en fullt lovlig del av denne ordningen.»

— UHR stiller spørsmål ved at departementet uten videre vil basere innreise på at forskere tvinges til å ta denne typen omveier. Hvis en ordning med konvertering av vaksinedokumentasjon fra for eksempel USA lar seg gjøre ved ankomst til Frankrike eller Tyskland må jo dette kunne la seg gjøre også ved innreise til Norge, heter det i henvendelsen.

UHRs leder Sunniva Whtittaker har også til Khrono lovt at de ville ta saken videre, og det er altså nå gjort.

Avslutningsvis understreker UHR:

— Universitets- og høgskolerådet mener det nå haster med å gjenoppta det internasjonale samarbeidet ved at flere forskere kan slippe inn i landet for å utføre forskningsarbeid for utvikling og kunnskapsbygging.

Powered by Labrador CMS