styremøte

Ber om penger til museum og flytende campus

Startbevilgning til nytt universitetsmuseum står øverst på listen når UiT-styret onsdag skal vedta satsingsforslag for statsbudsjettet i 2025. 

Slik er de foreløpige planene for nytt universitetsmuseum i Tromsø. UiT skal levere tre eller fire forslag, som deretter må kostnadsberegnes.
Slik er de foreløpige planene for nytt universitetsmuseum i Tromsø. UiT skal levere tre eller fire forslag, som deretter må kostnadsberegnes.
Publisert

Styret ved UiT Norges arktiske universitet har digitalt møte onsdag 27. september. Møtet starter kl. 9.30 og den åpne delen kan følges nederst i denne saken fra kl. 10 til 11.30.

På siste styremøte før sommeren vedtok styret at kun digitale styremøter heretter skal strømmes i sanntid. Fysiske møter strømmes ikke, noe fagforeningene ved UiT reagerte kraftig på.

Ber om penger til museum

Blant sakene på onsdagens styremøte er satsingsforslag utenfor rammen som UiT vil melde inn for statsbudsjettet 2025. I likhet med andre universiteter og høgskoler har UiT frist til 1. november med å melde inn satsingsforslag. 

Øverst på UiTs liste står startbevilgning til nytt universitetsmuseum. Regjeringen har satt i gang en ny konsekvensutredning for universitetsmuseet i Tromsø, som vil være klar til budsjettprosessen for 2025. Kostnadene skal ned fra 2,8 milliarder kroner, til et sted mellom 1,1 og 1,5 milliarder kroner, varslet forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch i august.

Flytende arktisk campus og forlengelse av driftsperiode for forskningsfartøyet Helmer Hansen er satsingsforslag nummer to. Prosjektet handler om å bygge et isgående campus med plass til mellom 25—30 studenter og alt avansert forskningsutstyr og ny teknologi man kan tenke seg. 

Lavt engasjement

En annen sak er årsrapporten fra læringsmiljøutvalget for studieåret 2022/23. Her går det fram at det er utfordrende å rekruttere studenter til verv og at dette har blitt vanskeligere etter pandemien. Dette fordi nye studenter ikke har opplevd hva studentmedvirkning betyr. Lite kjennskap til vervets ansvarsområder og arbeidsbelastningen er andre grunner som trekkes fram.

Tilbakemeldingen UiT har fått fra Kunnskapsdepartementet etter etatsstyringsmøtet legges også fram for styret. Her for UiT skryt blant annet for å videreutvikle toppforskningsmiljøer og for å gjøre et godt arbeid med å styrke åpen forskning.

Søkertallene til lærer- og sykepleierutdanningene bekymrer departementet, som forventer at UiT benytter relevante kunnskapsgrunnlag for å forstå eventuelle barrierer for at studenter ikke velger seg til disse utdanningene. Videre at UiT arbeider med å utforme målrettede tiltak for å styrke rekrutteringen og gjennomføringen i utdanningene.

På sakskartet

  •  Rektors muntlige orientering, unntatt offentlighet
  • Satsingsforslag utenfor rammen — Innspill til statsbudsjett for 2025 
  • Revidert kommunikasjonsplattform for UiT 2023 — 2030 
  • Behandling av læringsmiljøutvalgets årsrapport for studieåret 2022/2023 
  • Orientering om årsrapport fra studentombudet for 2021/2022 og 2022/2023 
  • Etatsstyring 2023 — Tilbakemelding fra KD 
  • Saker behandlet av rektor på fullmakt 06.06.23 — 15.09.23 
  • Styrets halvtime, unntatt offentlighet 

Sakspapirene kan leses her

Powered by Labrador CMS