profesjonsmeldingen

Ber Stortinget si nei til å fjerne forskningskrav

Utdanningsforbundet og Forskerforbundet håper i det lengste at Stortinget vil stoppe forslaget om å fjerne forskningskravet i dosentstigen.

Leder i Utdanningsforbundet Geir Røssvoll appellerer til stortingsflertallet om å forkaste regjeringens forslag om å fjerne forskningskravet i dosentløpet.
Publisert

I profesjonsmeldingen vil regjeringen fjerne kravet til forskning for å få opprykk til førstelektor og dosent.

Forslaget får støtte i utdannings- og forskningskomiteen, som avga innstilling om meldingen forrige uke. Torsdag 30. mai skal Stortinget gjøre endelig vedtak.

I innstillingen fra komiteen går det fram at et mindretall bestående av Høyre, Venstre og SV går imot regjeringens forslag om å fjerne forskningskravet for å bli dosent og dermed skape et tydeligere skille mellom karrierestigene førstelektor/dosent og førsteamanuensis/professor.

Appell siste liten

I et siste forsøk på å snu saken har Utdanningsforbundet og Forskerforbundet nå sendt brev til stortingsrepresentantene fra FrP, KrF, MDG og Rødt, med appell om at de stemmer sammen med Høyre, Venstre og SV mot forslaget i Stortinget torsdag.

— Vi kommer med denne direkte appellen til disse partiene i et siste forsøk på å få dem til å stemme mot forslaget, sier leder Geir Røssvoll i Utdanningsforbundet.

— Vi er overrasket over at regjeringen så bastant går mot det profesjonene selv mener og det utdanningsinstitusjonene mener, sier han.

— Truer forskningsbasert undervisning

I brevet skriver de to forbundene at det skarpe skillet som er foreslått mellom dosentløpet og professorløpet, vil dele de vitenskapelige stillingene i to grupper: En gruppe med ansvar for undervisning og utviklingsarbeid, og en gruppe for undervisning og forskning.

— Endringen vil gjøre det vanskeligere å trekke veksler på den svært verdifulle erfaringskunnskapen i forskningsarbeid, og forslaget truer muligheten for å gi forskningsbasert undervisning, sier Røssvoll.

I brevet skriver de videre at uten et sterkt fundament i forskningsbasert kunnskap, vil utdanningene stå i fare for å reprodusere det bestående, og ikke bidra til å møte de fremtidige behov i velferdsstaten.

Motstand fra sektoren

Universitets- og høgskolerådet (UHR) gikk i en høring kraftig mot forslaget om å fjerne forskningskravet i dosentstigen. I uttalelsen skriver UHR at fjerning av forskning i dosentstigen kan svekke profesjonsutdanningene som forskningsbaserte utdanninger.

OsloMet var blant dem som var tydelig imot å fjerne forskningskravet.

— Likestillingen mellom disse grupperingene (førstelektor/dosent og førsteamanuensis/professor, red.mrk.) er en fordel for et kvalitativt godt undervisnings- og forskningsmiljø. Forslaget skaper en rigiditet der miljøene kan forsegles på en uheldig måte, skrev OsloMet, som i likhet med UHR frykter at konsekvensen vil bli mindre forskningsbasert utdanning.

Powered by Labrador CMS