høstsemesteret

Ber studiestedene droppe énmetersregelen i august

Kunnskapsdepartementet ber studiestedene om å legge opp til studiestart uten korona-avstand. Men flere av universitetene vil likevel holde på meteren en stund til.

Slik så det ut under et fadder-kick-off for noen år siden. Nå er målet - og planen - at avstandsmeteren kan droppes når studenter møter på studiestedene i august.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kunnskapsdepartementet har bedt universiteter, høyskoler og fagskoler om å forberede seg på undervisning uten én meters avstand mellom studentene.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

– Muligheten til gå bort fra avstandskravet i undervisningen forutsetter at smittesituasjonen er på et slikt nivå at vi har gått til trinn fire i gjenåpningsplanen, skriver departementet i et brev som ble sendt ut 2. juli.

Kunnskapsdepartementet opplyser i en e-post til Khrono at regjeringen ved overgangen til trinn 3 presiserte gjenåpningsplanens trinn 4 for universiteter og høyskoler, slik at institusjonene skulle få mulighet til å planlegge for dette. Dette fordi fysisk undervisning fra semesterstart da kan bli praktisk mulig å gjennomføre, samtidig som man fremdeles må ta hensyn til utviklingen i pandemien.

Aase Marthe Horrigmo, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, sier at å droppe meteren først og fremst er en anbefaling. Men:

— Det viktige er at universitetene planlegger for at studentene får fysisk undervisning fra studiestart, sier hun til Fædrelandsvennen.

UiA: Føre var

Ved Universitetet i Agder (UiA) synes man det er litt tidlig å droppe meteren. Gro Hodne Gundersen, som har ansvaret for studiestart, sier til Fædrelandsvennen at universitetet ønsker å være føre var.

— Vi kommer til å fortsette med énmeteren, også i undervisning. Dette gjelder studiestarten, også må vi se hvordan ting utvikler seg, sier Gundersen.

Men UiA har leid lokaler for å kunne gjennomføre mer fysisk undervisning, og håper å kunne droppe meteren utover i semesteret.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) begynte å planlegge omleggingen til normalt høstsemester da sektoren hadde møte med forsknings- og høgere utdanningsminister Henrik Asheim 23. juni. Planen nå er å ha normalt semester fra 1. september, fortetller rektor Petter Aasen. Det er en måned tidligere enn USN hadde planlagt.

— Grunnen til at vi ikke åpner opp som vanlig fra studiestart, er at time- og romplanleggingen er krevende og forutsetter dialog med studieprogramlederne. Jeg ønsket ikke at vi skulle legge ekstra arbeid på timeplanleggerne i ferien, så de begynner arbeidet med revidert romprogram når medarbeiderne er tilbake etter ferien, sier Aasen.

Han sier at énmetersregelen halverer kapasiteten i lokalene, så USN hadde lagt opp til en hybrid løsning med fysisk og digital undervisning, og prioritert fysisk undervisning for førsteårsstudentene.

— Kompleksiteten i omleggingen varierer mellom våre åtte studiesteder. Ved noe studiesteder kan det være aktuelt med normalt høstsemester allerede ved studiestart. Studentene vil få beskjed i god tid, forsikrer Aasen.

Avstand og utendørs. Slik så studiestarten ut i 2020.

Bergen: Trinn 3 er plan A

– Det gjør godt å gå inn i sommerferien med viten om at vi rykker stadig nærmere en studie- og arbeidshverdag som er slik vi ønsker at den skal være ved Universitetet i Oslo: full av fine, meningsfulle og berikende møter ansikt til ansikt mellom studenter og forelesere, og et yrende liv på campus, sa Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo, til NTB da nyheten ble kjent.

Da Khrono spurte utdanningsinstitusjonene om hvordan de ser for seg høsten, var svaret at man håper på fysisk undervisning, men at en god del undervisning fortsatt vil være digital.

Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen (UiB) sier at dersom man kommer til trinn fire før semesterstart, vil det bli ordinært undervisningsopplegg og ordinær tilstedeværelse på campus for ansatte innenfor de avtaler UiB har. På en pressekonferanse 5. juli sa statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) at regjeringen foreløpig utsetter trinn fire i gjenåpningsplanen.

— Det kan ta litt tid å legge om undervisningsplaner, så det må vi ha dialog med fagmiljøene om. Så er det lettere å åpne opp enn å stramme inn, og derfor planlegger vi fortsatt for trinn 3 som plan A.

Som Khrono har skrevet, ønsker UiB å benytte det de kaller en akademisk meter, altså å benytte annethvert stolsete i auditoriene, og vil gjøre det fra semesterstart.

Åpningen av semesteret bli mer fysisk enn vi opprinnelig hadde planlagt.

Anne Husebekk, rektor ved UiT

Forsiktige i Tromsø

Departementet skriver i brevet at de forventer at institusjonene tilbyr studentene mest mulig fysisk tilstedeværelse og faglig tilbud på campus til høsten. Institusjonene må samtidig ha beredskap for at regler og anbefalinger kan endre seg.

— Høstsemesteret ble planlagt i god til før denne endringen kom. Vi gjør endringer, men vi opplever litt tolkningsproblematikk med brevet.

Det sier Anne Husebekk, rektor ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet (UiT) til Khrono.

Husebekk viser til at det i brevet står at énmetersregelen ikke gjelder i undervisningssituasjoner, men i andre situasjoner gjelder den fortsatt.

— Det betyr at man skal være mer forsiktig enn det man var før 12. mars 2020. Vi vet heller ikke hvor mange av studentene som kommer til å være vaksinerte til august, sier Husebekk.

Hun sier at UiT egentlig hadde planlagt for en digital semesterstart, og at de fremdeles er litt forsiktig.

— Men åpningen av semesteret bli mer fysisk enn vi opprinnelig hadde planlagt.

Forsiktige vil man også være ved OsloMet, selv om fungerende rektor Nina Waaler sier universitetet er veldig bevisst på at de ønsker studentene tilbake.

— Jeg tror sektoren vurderer brevet fra departementet ganske likt. Vi må se på dette, men det vil ta noe tid, sier Waaler.

Øker sosiale midler

Som del av revidert nasjonalbudsjett for 2021, tildelte Kunnskapsdepartementet 40 millioner kroner via samskipnadene til sosiale tilbud for studentene i høst. Studentsamskipnadene skal ha dialog med studentene ved det enkelte studiested, slik at midlene benyttes til tiltak studentene ser behov for lokalt. Dette kan gjelde aktiviteter gjennom studentfrivilligheten, fadderukene eller andre tiltak hvor det er behov.

Henrik Asheim kom tidligere i sommer med en oppfordring om å inkludere andreårsstudentene i fadderuken til høsten.

Powered by Labrador CMS