Debatt Xenia Cappelen og Andreas Schønberg-Moe

Beskytt pasienter, vaksiner helsefagstudenter

Helsefagstudenter må vaksineres mot korona før det er trygt for dem å komme tilbake til en normal studiehverdag, skriver Xenia Cappelen og Andreas Schønberg-Moe.

Xenia Cappelen og Andreas Schønberg-Moe i Norsk medisinstudentforening skriver at koronavaksine til helsefagstudenter bidrar til trygg pasientbehandling og praksisgjennomføring.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Ifølge Folkehelseinstituttets veileder for Koronavaksinasjonsprogrammet, anbefales vaksinen for helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie. Prioritering av vaksinedoser i Norge må reflekteres deretter. Det virker dessverre som om myndighetene har glemt en viktig gruppe av helsevesenet i denne vurderingen: Studenter.

Vi studenter i helsefag er unike i den forstand at det er en forutsetning at vi vaksineres før vi trygt kan komme tilbake til normal studiehverdag. Når praksis er på sykehus og sykehjem, innebærer det en smitterisiko for studenten selv, og studentens nærmeste. I praksisperiodene må studentene ofte innom flere avdelinger for å oppfylle ulike læringsmål, og risikoen øker da for smitte på tvers av avdelingene. Det er derfor ikke vanskelig å se for seg hvordan sykepleier- eller medisinstudenter kan bli superspredere ved eventuell smitte.

Å prioritere koronavaksine til helsefagstudenter er en investering i framtidens helsepersonell

Xenia Cappelen og Andreas Schønberg-Moe, Norsk medisinstudentforening

Pasientsikkerhet skal alltid være øverste prioritet i helsevesenet. Å vaksinere studentene som befinner seg på sykehus og sykehjem er derfor naturlig. For at fremtidens helsevesen skal bli høykompetent, er det en forutsetning at dagens helsefagstudenter får tilstrekkelig praksis i helsevesenet. For å sette ting i perspektiv: Sykepleierstudenter som startet på studiet høsten 2019 risikerer å miste så mye som halvparten av tiden de kunne hatt praksis, om praksisen blir redusert som en konsekvens av pandemien. Dette er verken studenter, pasienter eller helsevesenet tjent med, og derfor haster det å vaksinere studenter i helsefag.

Det finnes flere fagfelt hvor praksis er en uvurderlig og uunngåelig del av studiet, men det er kun i helsefag hvor praksisobjektet - pasienten - både er i risikogruppen for å ha alvorlig sykdomsforløp ved koronasmitte, og i verste fall kan bli smittet av en helsefagstudent under undersøkelse og behandling, eller smitte studenten. Med riktig opplæring i smittevern og vaksine før praksis og deltidsjobb i helsevesenet, øker tryggheten for både pasienter, studenten selv og samfunnet forøvrig.

Helsefagstudenter er ofte også arbeidstakere i helsevesenet. Deltidsjobbing i helsevesenet gir både verdifull klinisk erfaring og levebrød for studentene, samt viktig bemanning for arbeidsgiver. Å be studenter avstå fra deltidsjobbing under studiet i en pandemisituasjon, slik flere helseforetak tidligere har gjort, skader derfor både studenten selv og kapasiteten i helsevesenet. Dette tiltaket bør derfor unngås for enhver pris, og vaksinering bør framskyndes.

Å slå ring rundt de mest utsatte i den situasjonen vi er i, er i høyeste grad fornuftig. Det er en kjent sak at å vaksinere helsefagstudenter for å beskytte pasienter er en strategi som andre europeiske land benytter seg av. Artikkelforfatter Schønberg-Moe har som medisinstudent i Budapest (Ungarn), allerede fått vaksine i den egenskap å være medisinstudent alene - mens artikkelforfatter Cappelen ikke prioriteres for vaksinasjon fordi hun studerer i Norge. Å prioritere koronavaksine til helsefagstudenter er en investering i framtidens helsepersonell. Denne prioriteringen bør selvsagt ikke gå på bekostning av øvrig helsepersonell med pasientkontakt, men snarere være et supplement til dagens vaksineprioritering.

Å studere helsefag uten å se pasienter er som å lære og seile i et hav uten vind. Som helsefagstudenter trenger vi praksis for å lære god helsehjelp, og koronavaksine til helsefagstudenter bidrar til trygg pasientbehandling og praksisgjennomføring. Helsefagstudenter utgjør en viktig del av helsevesenet, og bør prioriteres for koronavaksinasjon for å beskytte dagens og morgendagens pasienter.

Powered by Labrador CMS