seksuell trakassering

Ble skremt fra å varsle da hun ble seksuelt trakassert

Sophia Efstathiou prøvde å varsle om seksuell trakassering, men fikk feilinformasjon og lot det være. — Jeg er et eksempel på underrapportering. 

Sophia Efstathiou sier det er svært viktig å varsle. I hennes tilfelle gikk det flere år før hun sendte inn varselet.
Publisert Oppdatert

Khrono har lagt fram tall som viser at det kom inn 46 varsler om seksuell trakassering i 2023 ved 20 statlige universiteter og høgskoler. Ved 8 institusjoner kom ikke inn noen varsler. 

— Dette er trolig underrapportering, var reaksjonen fra leder Ragnhild Hennum i Komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. Det samme lurte rektor Svein Stølen på da han skulle svare for hvorfor Universitetet i Oslo har flere varsler enn de andre. 

— Jeg er selv et eksempel på underrapportering, sier NTNU-forsker Sophia Efstathiou til Khrono.

Hun var midlertidig ansatt da det skjedde. Hun kvier seg for å kalle det som skjedd for seksuell trakassering, da det for henne ikke opplevdes som noe seksuelt, men som fysisk trakassering. 

— Det var helt skremmende!

— Min erfaring skjedde i 2012. Jeg prøvde å rapportere det da, men fikk feil informasjon. Jeg fikk beskjed om at jeg måtte snakke med personen som trakasserte meg. Det ønsket jeg ikke. Det var helt skremmende! Jeg rapporterte saken i 2018, og da ble det tatt seriøst og formelt undersøkt, men ble ikke bevist. 

Sophia Efstathiou var en av initiativtakerne til et opprop i 2017 mot seksuell trakassering, under emneknaggen #metooakademia. De offentliggjorde også 20 historier om trakassering, maktmisbruk og hersketeknikker i Morgenbladet. 

Ifølge Efstathiou kan det være vanskelig å varsle siden man må tenke på konsekvenser. Er det verdt å varsle og gå gjennom erfaringen igjen? Er det nok at institusjonen får informasjon om saken, hvis ingen bevis er funnet? Hvordan vil dette påvirke jobben og jobbsikkerheten din? Å si fra kan være krevende, mener hun. 

— Men det er fortsett viktig å varsle. Det er viktig for å anerkjenne problemet, som grunnleggende sett handler om strukturelt maktmisbruk, og for å hjelpe institusjoner å håndtere saker formelt. Det var derfor vi kjempet i #metooakademia for å få på plass systemer, som varslingskanalen Si fra ved NTNU, hvor folk kan gjøre dette trygt. 

— Ofte traumatisk

— Hvor ødeleggende er det å bli utsatt for seksuell trakassering hvis du er ansatt eller student?

— Det er ofte traumatisk. Du kan miste tillit og trygghet i miljøet ditt og blir hindret i å fungere profesjonelt. Effekten kan være dårlig hukommelse og også tilliten til deg selv. Det blir lett å spørre seg om det var jeg som gjorde noe galt. 

Forskeren sier at det blir ekstra tøft når man jobber på en pedagogisk institusjon.

— Den skal ta ekstra vare på deg som student, eller yngre forsker, og der du skal vokse som person. At du da blir møtt med det motsatte, gjør det ekstra vanskelig å håndtere.

Sjokkerende erfaringer

Sophia Efstathiou og Marit Hovdal ba akademikere i 2018 sende inn sine historier om seksuell trakassering. 

Historiene de fikk inn, sjokkerte mange.

En student fortalte om professoren som stakk handa ned i bukselinninga hennes, hun kom seg unna og rømte fra stedet. En annen foreleser insisterte på å bli med andreårsstudenten hjem. En hovedfagsstudent hospiterte på en mannsdominert forskningsgruppe. På julebordet fikk hun blant annet høre av en mann at han hadde tittet på puppene hennes på alle møter. En nyansatt ble utsatt for en svært påtrengende professor, som hun ble redd for. Hun fikk ikke hjelp og låste kontordøra på kveldene. 

— Skjer ofte i sosiale sammenhenger

Efstathiou mener at 40—50 varsler om seksuell trakassering i året ikke er så lite, men tror det er mørketall og underrapportering. 

— Det skulle ikke skjedd i det hele tatt. Alt som er mer enn null, er for mye. Men det er merkelig at det ved hele NTNU bare er 2 saker. Det betviler jeg er hele bildet.

Opplysninger Khrono har innhentet som viser at det er flere som har varslet om trakassering etter sosiale sammenkomster, forbauser henne ikke. 

— Vi hadde denne typen saker ved NTNU tidligere. Det var studenter som rapporterte om trakassering. Det skjer ofte i sosiale sammenhenger, og da er det ofte menn som trakasserer. 

Powered by Labrador CMS