streik 

Derfor streiker han: — Staten må ta et ansvar

På mandag trappes streiken ved universiteter og høgskoler kraftig opp. Det kan blant annet få konsekvenser for eksamen. 

Streiken kan få konsekvenser for eksamensavvikling og undervisning. — Det er egentlig bare å beklage. Men det er arbeidsgiver som ikke har møtt oss på noe som er veldig viktig for utdanningsgruppene i Unio Stat, sier Ansgar Ødegård, som er leder for Forskerforbundet ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Publisert Oppdatert

(Se nederst i saken hvordan streiken rammer det enkelte universitet og høgskole).

Førstelektor Ansgar Ødegård ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) satt oppe til langt på natt for å følge innspurten i meklingen i det statlige lønnsoppgjøret. Det ble som kjent streik.

Fakta

Disse blir tatt ut i streik i kunnskapssektoren

Unio

Fra fredag et begrenset streikeuttak med blant annet totalt 12 ansatte ved NMBU, NTNU, OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge.

Fra mandag (fase 2):

 • Høgskulen på Vestlandet: 78
 •  NMBU: 47
 • NTNU: 324
 • OsloMet: 63
 • Universitetet i Bergen: 118
 • Universitetet i Oslo: 52
 • Universitetet i Stavanger: 84
 • Universitetet i Sørøst-Norge: 103
 • Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio): 11
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse: 6
 • Veterinærinstituttet: 13

Under Unio ligger blant annet Forskerforbundet, Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

Akademikerne: 

Har ikke varslet uttak ved universiteter og høgskoler, men vil totalt ta ut 1930 statsansatte fra mandag. Under Akademikerne ligger blant annet Tekna, Juristforbundet og Samfunnsviterne.

Ødegård, som også er leder for Forskerforbundet ved universitetet, er én av de første universitetsansatte som er tatt ut i streik. 

Det har vært en hektisk dag. Han kommer fra et hotell i Tønsberg, hvor han har booket lokaler til allmøte på mandag, og er på vei til et møte.

Foreløpig streiker han og to kolleger, men på mandag vil 103 andre USN-kolleger slutte seg til dem.

Det har ikke vært streik i staten siden 2012. Den var verken Ødegård eller de andre han forbereder streiken sammen med, med på.

— Det er mye organisering. Det å bygge opp en sideorganisasjon, uten at man kan snakke så mye om det. Det har jo pågått et arbeid over tid med beredskap. Og nå har det gått fra å være beredskap til streikekontor.

Streiker for egen hovedtariffavtale

Hovedsammenslutningene Unio og Akademikerne klarte ikke å bli enige med staten i lønnsforhandlingene.

Uenigheten handler ikke om kroner og øre, men at Unio og Akademikerne ønsker å beholde en egen hovedtariffavtale med staten.

Staten ønsker derimot at det kun skal være én hovedtariffavtale i staten, og at Unio og Akademikerne skal ha en felles avtale med LO og YS.

Unio, som blant annet inkluderer Forskerforbundet, Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund, har foreløpig tatt ut et «beskjedent, forberedende uttak.» 

Bare 21 personer, hvorav tolv er universitetsansatte, ble fredag tatt ut i streik.

Men mandag trapper de kraftig opp. De vil blant annet ta ut 869 av sine medlemmer ved åtte universiteter og høgskoler i streik (se faktaboks).

— Bare å beklage

Guro Lind

Ifølge Guro Lind, som er leder av Unio Stat, kommer ikke streiken til å bli avblåst før mandag.

— Nå er det brudd, det vil si at det ikke er noen mekling. Riksmekleren driver ikke oppsøkende virksomhet, sier Lind, som også er leder av Forskerforbundet.

— Så da er det sikkert at den varslede opptrappingen kommer på mandag?

— Ja, det er riktig oppfattet.

Streiken kan få konsekvenser for eksamensavvikling og undervisning.

— Det er egentlig bare å beklage. Men det er arbeidsgiver som ikke har møtt oss på noe som er veldig viktig for utdanningsgruppene i Unio Stat, sier tillitsvalgt Ansgar Ødegård ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

— Staten som arbeidsgiver må ta et ansvar for utdanningsgruppene, sier han.

Nederst i saken kan du se oversikt over streikeuttaket og mulige konsekvenser ved den enkelte utdanningsinstitusjon.

NTNU: Kan få konsekvenser for eksamen 

Det største uttaket blir ved NTNU, der 324 ansatte går ut i streik på mandag.

Lisbeth Aune, som er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved NTNU, sier:

— Det vil jo få konsekvenser for den daglige driften ved NTNU. Det vil kunne få konsekvenser for studentenes eksamensavvikling og for den viktige forskningen som gjøres ved NTNU. Vi er lei oss hvis vi rammer en tredjepart og hvis dette går ut over studentene. Men det viser hvor viktig arbeid våre medlemmer gjør.

Ved NTNU er seks tillitsvalgte tatt ut i streik fra fredag, og 324 til blir tatt ut på mandag. Her er streikekomiteen: Kent Robert Lundemo, Hilde Pernille Staveli Moan, Lisbeth Aune, Hanne Karlsaunet, Peter Mørk, Geir-Tore Stensvik, og Camilla Renå.

Dette er forskjellen på avtalene 

Det var i 2016 at Akademikerne fikk sin egen tariffavtale med staten. Dermed ble det to hovedtariffavtaler, én for LO, YS og Unio og en annen for Akademikerne. I 2022 hoppet Unio over på avtalen til Akademikerne.

Hovedforskjellen mellom de to avtalene er at lønnsveksten i Unio/Akademikerne-avtalen fordeles lokalt, mens det i LO/YS-avtalen har vært store sentrale tillegg. 

I fjorårets lønnsoppgjør fikk for eksempel alle LO- og YS-medlemmer i staten et flatt tillegg på 31.000 kroner. Kun en liten del av lønnsmassen ble forhandlet om lokalt.

For ansatte organisert i Unio og Akademikerne ble alt fordelt lokalt, men mesteparten som generelle tillegg.

For eksempel fikk alle i Unio/Akademikerne-avtalen ved Universitetet i Sørøst-Norge en lønnsvekst på 5,46 prosent.

Regjeringen, LO og YS ønsker imidlertid at det kun skal være én avtale i staten.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) begrunner det slik:

— For oss handler det om lik lønn for likt arbeid, uansett hvor du er organisert. Ulike avtaler kan bidra til økte forskjeller og det kan jeg ikke forsvare. Ansatte i samme virksomhet, med de samme oppgavene, skal ikke ha ulike lønns- og arbeidsvilkår. 

— Uforsvarlig stunt 

Mens særlig LO organiserer mange lavtlønte, har medlemmene av Unio og Akademikerne lang utdanning.

De vil prioritere ulikt i lønnsoppgjøret.

— Vi ble i sin tid dyttet ut av avtalen med LO og YS fordi de aldri var villige til å prioritere utdanningsgruppene i staten, på linje med andre grupper i staten. Det har bidratt til at de har hatt en lavere lønnsvekst enn andre over lang tid, sier Guro Lind.

Hun beskylder staten for «maktarroganse».

— Vi håper at staten kommer raskt på banen og kommer oss i møte. Det er ingenting som skal til. Økonomien er man allerede enige om. Det eneste det står på er at de lar oss fortsette med den tariffavtalen vi har, og ikke tvinger oss inn på en helt ny tariffavtale, som ikke er konsekvensutredet i det hele tatt. Det er et helt uforsvarlig stunt staten forsøker seg på, sier hun.

— Og det verste er at de ikke har prøvd å løse det gjennom partssamarbeidet. De har bare bestemt seg for hvordan løsningen skal se ut, og så brekker de det på plass.

Det kan fortsatt bli LO-streik 

Hovedtillitsvalgt i NTL ved Universitetet i Bergen og nå også styremedlem, Jørgen Melve i streik sist gang UH-ansatte streiket, i 2012.

LO Stat og YS Stat ble derimot enige med staten i lønnsoppgjøret. Fasiten ble en lønnsvekst på 5,2 prosent. Men selv om særlig LO har vært forkjemper for store sentrale tillegg, gikk de med på at 75 prosent av potten skulle fordeles lokalt. 

Norsk Tjenestemannslag (NTL), som er det største LO-forbundet i staten, er ikke fornøyde med dette. De har blant annet kalt det en «individualisering av lønnsforhandlingene».

NTL har derfor stemt nei til avtalen i LOs forhandlingsutvalg, og oppfordrer sine medlemmer til å gjøre det samme når resultatet nå skal til uravstemning. Det betyr at det fortsatt kan bli streik blant LO-medlemmene ved universiteter og høgskoler. Fristen for uravstemningen er 13.juni

Slik blir streiken

Universitetet i Oslo: 52 personer vil være tatt ut fra mandag. Universitetet opplyser at eksamen og opptak inntil videre vil gå som normalt. Sju fakulteter er berørt: Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det juridiske fakultet, Det medisinske fakultet, Det utdanningsvitenskapelige fakultet og Det odontologiske fakultet, og i tillegg Fellesadministrasjonen og Universitetsbiblioteket.

NTNU: 324 ansatte går ut i streik mandag. Dette er i hovedsak ansatte ved Fakultet for samfunn- og utdanningsvitenskap (SU)- og Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH), samt i Fellesadministrasjonen.
HR- og HMS-direktør Arne Kr. Hestnes opplyser torsdag at de ikke har fullstendig oversikt over hvilke stillinger disse har, men sier det gjelder både vitenskapelige og teknisk-administrativt ansatte, og at det er enkelte mellomledere blant dem. De jobber med å finne ut hvilke konsekvenser det får for driften. Universitetet vurderer at det varslede streikeuttaket ikke vil påvirke gjennomføring av skriftlig eksamen. Det kan imidlertid gi noen konsekvenser for muntlig eksamen, lokale prøver og sensur, uten at HR- og HMS-direktøren kan si nøyaktig hvordan.

OsloMet: Til sammen 65 medarbeidere går ut i streik mandag. Dette vil i all hovedsak ikke påvirke undervisningen eller eksamensavviklingen frem til en eventuell opptrapping av streiken, sier Martin Halvorsen, seksjonssjef for opptak og vurdering på OsloMet.

NMBU: 47 streiker fra mandag. NMBU opplyser at det kan ramme NMBUs studenter ved at ansatte ved universitetsbiblioteket og den sentrale studieavdelingen er tatt ut. NMBU opplyser at de legger opp til å gjennomføre eksamen som planlagt, men at de likevel kan måtte avlyse ved ytterligere uforutsette hendelser. Studenter som eventuelt blir rammet, vil få beskjed hvis det blir endringer. Øvrig drift er rammet i mindre grad i uttaket til nå.

Universitetet i Bergen: 118 ansatte tas ut i streik mandag. Til Bergensavisen sier rektor Margareth Hagen at Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet blir berørt. Dette rammer eksamen, sensur og ansettelsesprosesser, sier hun. På universitets nettsider står det at streiken vil kunne få konsekvenser for eksamen, sensur og ansettelsesprosesser. Studenter som blir berørt av streiken vil få nærmere informasjon om dette. 

Høgskulen på Vestlandet: 78 ansatte i Bergen blir tatt ut i streik. 40 av disse jobber ved Fakultet for lærerutdanning, 26 ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap og 10 ved Fellestjenester i administrasjonen. HVL skriver på sine nettsider at de jobber med å klargjøre konsekvensene av streiken for utdannings- og forskningsvirksomheten sin.

Universitetet i Sørøst-Norge: Unio har varslet at de vil ta ut 103 ansatte fra alle deres fire fakulteter og fra flere administrative avdelinger. På sine nettsider skriver universitetet at dette kan føre til at enkelte eksamener må utsettes og at sensur kan bli forsinket.  Hvis en eksamen må utsettes, vil studentene få beskjed på e-post senest kl. 9.00 dagen før.  Så snart streiken er over, vil det bli satt opp nye datoer for utsatte eksamener. Det vil ikke bli eksamen i sommerferien, men enkelte eksamener kan bli utsatt til uke 32. 

Universitetet i Stavanger: 84 Unio-medlemmer blir tatt ut i streik, de fleste tilknyttet Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap og Det helsevitenskapelige fakultet. Det er en blanding av administrativt og vitenskapelig ansatte. UiS opplyser at eksamensavviklingen kan bli berørt, for eksempel ved at eksamen gjennomføres uten at faglærer er tilgjengelig. Sensur på gjennomførte eksamener kan også i noen tilfeller bli forsinket. Veiledning / endelig sensur av enkelte master-/bachelor-oppgaver vil også bli berørt. Dette kan medføre forsinket sensur. Veiledning av ph.d.-stipendiater vil bli berørt. Streiken vil få konsekvenser for utbetalinger av honorarer/lønn av sensoroppdrag.

Endringslogg:

 24. mai kl. 17.26: Oppdatert med nye opplysninger fra Universitetet i Stavanger. 

27. mai kl. 08:27: Oppdatert med nye opplysninger fra Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Bergen.

Powered by Labrador CMS