Universitetet i Oslo

Det odontologiske fakultet klarer ikke rydde opp i tide

Etter flere år med millionunderskudd klarer ikke tannlege-fakultetet å komme i økonomisk balanse i 2023. Nå ber de om utsettelse.

Oppgradering av tannlegestoler blir dyrere enn originalt budsjettert for Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.
Publisert Oppdatert

Det har tidligere blitt meldt om millionunderskudd og dårlig økonomistyring ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Fakultetet skulle egentlig få økonomien på riktig side av null i løpet av 2023.

Men fakultetet er fortsatt ikke i rute, og nå ber fakultetsstyret om et års utsettelse.

— Det odontologiske fakultet er i balanse isolert sett. Underskuddet på budsjettet skyldes et etterslep som har bygd seg opp over flere år, sier fakultetsdirektør Karen Marie Ulshagen, til Uniforum, som også omtalte saken først.

Flere år med trøbbel

Mot slutten av 2019 skrev Khrono at fakultetet hadde et underskudd på 22 millioner kroner, og at langtidsprognosene sa at underskuddet ville stige til 42 millioner kroner i 2023 hvis ingenting ble gjort.

I juni 2020 sa daværende dekan, Pål Barkvoll, at fakultetet ville tape minst 25 millioner kroner på pandemien.

Samme måned kom det fram at fakultetet så ut til å få et underskudd på 54 millioner kroner.

Universitetsstyret vedtok da å iverksette en særskilt oppfølging av den økonomiske situasjonen ved fakultetet.

Og i desember 2020 vedtok Det odontologiske fakultet et budsjett for 2021-2023, med mål om å få økonomien i balanse. Men det målet er ikke mulig å nå, mener fakultetsstyret.

For lite til investeringer

25. januar i år vedtok fakultetsstyret ett nytt budsjett for 2022-2026. De har budsjettert at fakultetet skal være i balanse i løpet av 2024, og ber altså universitetsstyret ved UiO om et års utsettelse for å komme i mål.

Fakultetsdirektør Ulshagen hadde første arbeidsdag 1. februar 2022 og skal styre fakultetet i riktig retning.

— Vi har sett på risikovurderingene og vurderer at budsjettet for investeringer er for stramt. Det er ikke forsvarlig å drive virksomheten innenfor disse rammene, sier Ulshagen til Uniforum.

Fakultetet har blant annet har økt budsjettet for investeringer i 2022 fra 2,5 millioner kroner til 6,2 millioner. I 2023 og 2024 settes det av 3 millioner, og i 2025 og 2026 settes det av 4 millioner.

— Vi reparerer i stor grad tannlegeuniter (tannlegestoler, red.anm.) som er gått i stykker, og vi har et eget dentalverksted som arbeider med dette. En stor andel av unitene er imidlertid blitt så gamle at det ikke lenger er mulig å reparere dem, sier Ulshagen til Uniforum.

Færre ansettelser

Uniforum skriver også at fakultetet skal redusere bemanningen for å få grep om den økonomiske situasjonen. De holder flere vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger åpne for å spare penger.

De har også systematisert arbeidet med supplerende studentopptak for å øke studentgjennomstrømmingen, opplyser direktøren. Fakultetet arbeider også for å øke pasientinntektene sine.

Powered by Labrador CMS