Influensa

Disse gir gratis influensa- vaksine til alle ansatte

Syv universiteter og høgskoler tilbyr gratis influensavaksine til alle sine ansatte i høst. OsloMet regner med å bruke nær en million kroner på vaksinering.

Er du ansatt ved for eksempel OsloMet eller NTNU kan du rusle innom apoteket og få kostnadene refundert av arbeidsgiver.
Publisert Oppdatert

— I år kan vi få en ekstra kraftig influensasesong på grunn av lav immunitet i befolkningen og endrede virus. I en gjennomsnittlig sesong blir fem til ti prosent av alle voksne smittet, men i år kan mange flere bli smittet og syke, og da vaksinen ekstra viktig, sa Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), da det ble avholdt pressemøte om årets influensassong i slutten av oktober.

Etter noen år med god hygiene, albuerom og åpne kalendere kommer bakrusen i form av det FHI kaller en immunologisk gjeld. Vi har ikke vært «syke» nok, og det skal vi få betale for. Eller arbeidsgiver betale for, avhengig av hvor du jobber.

Khrono har sendt ut forespørsel til de 37 utdanningsinstitusjonene i Database for høyere utdanning med spørsmål om hvorvidt de sponser influensavaksinen til sine ansatte, hva de regner med en dette vil koste og hvorfor de har valgt å gjøre som de gjør.

Seks tar hele regningen

Av de 25 institusjonene som har svart er det syv som tilbyr å betale vaksinen for alle ansatte, mens seks enten gir til utvalgte grupper, har en egenandel eller ikke har bestemt seg (se fullstendig oversikt nederst i saken).

Blant de som gir sine ansatte gratis vaksine, er NTNU.

— Dette vurderer vi som en billig forsikring i forhold til kostnadene ved en influensaepidemi som slår ut mange ansatte, og som kanskje treffer oss midt i eksamensperioden. Vi anser det også som god personalpolitikk å hindre at folk blir syke. Det er jo en stor belastning for den enkelte å få influensa, ikke bare for oss som arbeidsgiver, skriver Bjørn Haugstad, direktør for organisasjon og infrastruktur ved NTNU, i en e-post.

Vi anser det også som god personalpolitikk å hindre at folk blir syke, sier NTNU-direktør Bjørn Haugstad om at de sponser influensavaksine for sine

Universitetet har ikke noe sikkert estimat på den totale kostnaden ved vaksineringen, både fordi prisene varierer med noen hundrelapper avhengig av hvor den tas, og fordi det er usikkert hvor mange av de 9000 ansatte som kommer til å ta den.

De som derimot har et estimat å komme med, er OsloMet. De tilbyr refusjon opp til 400 kroner for alle faste ansatte med over 20 prosent stilling, samt stipendiater, og regner med å bruke et sted mellom 800.000 og 900.000 på dette, såfremt «de fleste» benytter seg av tilbudet.

1 million kroner på influensavaksiner til de ansatte ved OsloMet, anslår direktør Vigdis By kampenes

— Etter en lang pandemi er det fint å kunne bidra til at flest mulig av våre ansatte holder seg friske gjennom vinterhalvåret. I tillegg til å hjelpe den enkelte vil vi også kunne unngå mye fravær som går utover virksomheten og spesielt undervisningen til studentene, skriver Vigdis By Kampenes, direktør for organisasjon og infrastruktur ved OsloMet.

De andre som tilbyr gratis vaksine, er Høgskolen i Molde, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Lovisenberg diakonale høgskole, Bergen arkitekthøgskole og VID vitenskapelige høgskole.

For mye administrasjon i Tromsø

Flesteparten av landets høyere utdanningsinstitusjoner, 12 av de 25 som har svart, sier nei til å spandere vaksine på de ansatte. En av disse er UiT Niorges arktiske universitet.

— En av grunnen til det er at vaksinering mot influensa først og fremst er et privat anliggende. En annen grunn er det praktiske rundt administrasjon og beskatning, hvor vi har vurdert at dette vil utløse fordelsbeskatning, noe som vil gi oss merarbeid. det må veies opp mot ulempene ved at den enkelte må dekke slik vaksine selv, som vi har vurdert som håndterlige, skriver organisasjons- og økonomidirektør Odd Arne Paulsen ved UiT i en e-post og legger til:

— Men vi legger gjerne til rette for vaksinasjon, ved at ansatte gis mulighet til å gjøre det i arbeidstiden dersom det ikke lar seg gjøre på fritiden, samt at bedriftshelsetjenesten tilbyr vaksinering på flere av våre campus.

At vaksinering mot influensa er at privat anliggende, er også utgangspunktet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU.

— Dette er ikke noe vi anser det som naturlig å gjøre som arbeidsgiver, men noe hver enkelt må ta ansvar for selv utifra egen helsetilstand og overbevisning, skriver administrasjonsdirektør Lars Atle Holm i sitt svar.

De øvrige som ikke gir vaksine til sine ansatte, begrunner dette blant annet med at det ikke har vært tema eller at institusjonen ikke har økonomi til det.

Seks havner midt mellom

Seks institusjoner svarer verken ja eller nei på spørsmålet om de tilbyr sine ansatte vaksine, men noe midt i mellom.

Ved Norges idrettshøgskole tilbys for eksempel gratis vaksine til «ansatte i førstelinje (bibliotek, studieveileder, servicetorg) samt renhold og drift». Økonomi er årsaken til at de har valgt å begrense det til noen grupper.

Andre steder opereres det med egenandel og/eller gratis vaksine til de i risikogruppen.

Ved MF Vitenskapelig høyskole opplyser de at de vil vurdere å tilby gratis vaksine dersom det viser seg å være interesse for det.

Kostnadsestimater

Hvor mye en slik vaksinasjonsrunde ender med å koste, varierer naturlig nok mye med tanke på institusjonens størrelse. For å ta NTNU som eksempel, vil det koste rundt 1,8 millioner å vaksinere alle 9000 ansatte, dersom alle gjør det på legekontoret. Tas vaksinen på apotek kan prisen bli oppmot 3,6 millioner. Samtidig er det vanskelig å spå vaksinasjonsgrad.

Men ni institusjoner har likevel forsøkt å gi et estimat, eller har allerede vært gjennom vaksinasjonsrunden.

Ved Universitetet i Agder, som har egenandel på 150 kroner for vaksinen, ender de opp med å betale rundt 50.000 kroner for vaksineringen. Ved Høgskolen i Molde estimerer de et sted mellom 15.000 og 30.000 kroner i vaksineutgifter.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo anslår at de vil bruke i overkant av 30.000 på å vaksinere sine ansatte, mens Lovisenberg diakonale høgskole har et kostnadsestimat på 14.000.

Dersom MF Vitenskapelig høyskole ender med å vaksinere sine ansatte, vil det koste 40.000 kroner, mens vaksinering av førstelinjen hos Norges idrettshøgskole beløper seg til 10.000 kroner.

VID vitenskapelige høgskole har satt sitt estimat til 120.000 kroner, og ved Bergen Arkitekthøgskole tar de høyde for en kostnad på mellom 10.000 og 12.000 kroner.

Endringslogg: Oppdatert 15.11.22, kl. 13.07: Lagt inn svar fra Bergen arkitekthøgskole.

(Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at om lag halve redaksjonen i Khrono er ansatt ved OsloMet hvor ansatte som ønsker det får gratis vaksine. Red.)

Influensavaksine-oversikten

Institusjon Gratis vaksine?
Høgskolen i MoldeJa
Ariktektur- og designhøgskolen i OsloJa
Lovisenberg diakonaleJa
OslometJa, for alle faste ansatte over 20 prosent stilling og stipendiater
VID Vitenskapelig høgskoleJa
Bergen arkitekthøgskoleJa, til alle faste- og åremålsansatte
NTNUJa
Høgskolen i ØstfoldRisikogrupper får gratis, resten betaler egenandel på 200,-
Universitetet i AgderEgenandel på 150,- for alle ansatte.
MF Vitenskapelig høyskoleSkal vurdere å gi gratis dersom det er interesse for det
Norges idrettshøgskoleGratis for ansatte i førstelinje (bibliotek, studieveileder, servicetorg), samt renhold og drift.
Norges musikkhøgskoleGratis for de over 60. Øvrige ansatte kan betale vaksinen selv og få den satt av bedriftshelsetjenesten.
Universitetet i StavangerAnsatte må betale vaksinen selv, men universitetet betaler for at bedriftshelsetjenesten skal sette den
Høgskulen på VestlandetNei
NLA HøgskolenNei
Norges handelshøyskoleNei
Universitetet i BergenNei
Høgskolen i InnlandetNei
Universitetet i Sørøst-NorgeNei
Handelshøyskolen BINei
Høyskolen for dansekunstNei
Høyskolen for ledelse og teologiNei
Universitetet i TromsøNei
Høgskulen i VoldaNei
Norges miljø- og biovitenskapelige universitetNei

Powered by Labrador CMS