Høgskolen i Innlandet

Ekstraordinært styremøte:— Full tillit til rektor

Styreleder ved Høgskolen i Innlandet sier hun har full tillit til rektor Peer Jacob Svenkerud. Styret fikk torsdag kveld en orientering om saken der prosjektleder Thomas Cottis ble fjernet fra et forskningsprosjekt.

Portrett Maren Kyllingstad og Peer Jacob Svenkerud
Styreleder Maren Kyllingstad er fornøyd med håndteringen til rektor Peer Jacob Svenkerud.
Publisert Oppdatert

Styreleder Maren Kyllingstad kalte inn til ekstraordinært styremøte torsdag kveld etter at Khrono og flere andre medier den siste uken har skrevet om høgskolelektor Tomas Cottis som ble fjernet fra prosjektlederjobben i siste fase av et samarbeidsprosjekt med et eksternt selskap.

— Hensikten med møtet er at et samlet styre skal få likelydende informasjon om saken som nå har vært fremme i media. Vi er opptatt av å sikre gode rammer og et godt regelverk, også når det gjelder eksternfinansiert forskning, uttalte styrelederen til Khrono i forkant av møtet.

— Full tillit

Kommentarene etter styremøtet er ordknappe.

— Styret ble informert om saken og har full tillit til rektors håndtering av saken. Nå tilligger det rektor å følge den opp, sier Kyllingstad.

— Har det skjedd noe kritikkverdig?

— Styret er godt fornøyd med håndteringen rektor har gjort. Det er alltid læringspunkter i sånne saker. De tar vi med oss, og vi har full tillit til rektors videre oppfølging.

— Hvilke læringspunkter tenker du på?

— Det er alltid læringspunkter i slike saker. Prosjektet er avsluttet og rektor skal ha den videre oppfølgingen, gjentar Kyllingstad.

Hun forteller at styret har bedt om at det forberedes en ny sak til neste styremøte.

— Vi har bedt om at det legges fram en sak på neste styremøte om rammer og regelverk rundt forskningsprosjekter med eksterne partnere, for å sikre at vi har gode rammer og et regelverk som sikrer akademisk frihet og forskeres uavhengighet.

Rektor Peer Jacob Svenkerud ønsker ikke å kommentere saken torsdag kveld.

Barbara Zimmermann sier på vegne av ansatterepresentantene i styret at de etter administrasjonens orientering om håndteringen av saken, diskuterte prinsipielle utfordringer med samarbeid mellom akademia og næringslivet.

— Sektoren er oppfordret til å jobbe tettere med næringslivet, og det er nytt og vanskelig for alle involverte parter å forstå spillereglene og rettighetene i slike prosjekter. Det er bra at høgskolen skal gjennomgå sine rutiner for forskningssamarbeid med eksterne parter, sier hun.

Når det gjelder denne konkrete saken, viser hun til styrelederens uttalelse.

— Ikke overrasket

Thomas Cottis ser at han ikke er overrasket over utfallet av styremøtet.

— Det at styret er godt fornøyd med håndteringen er ikke særlig overraskende når høgskolestyret i denne saken har valgt kun å få ledelsen sin versjon av saken, sier han.

— Når det er sagt så har det hele tiden vært mitt ønske at dette eksemplet skal føre til at Høgskolen i Innlandet og andre høgskoler og universiteter får på plass et regelverk som gjør at næringslivsparten i slikt samarbeid får mindre makt over forskning og forskere enn det dagens system gir dem.

Han legger til at han definitivt har en del erfaring som han håper rektor og høgskolestyret vil ta med i arbeidet fram til neste styremøte.

— Og – grunnplanken må uansett være at når ledelsen ved en forskningsinstitusjon får en klage fra en næringslivspart, så må ledelsen be om å få klagen skriftlig og med begrunnelse. Dermed kan ledelsen ta med seg denne klagen til sine ansatte og få deres vurdering og dokumentasjon. I saker som denne vil da ledelsen kunne svare til næringslivsparten at her har våre ansatte ikke gjort noe feil så klagen tas ikke til følge, sier Cottis.

Samarbeid med gjødselselskap

Det var for én uke siden det ble kjent at Cottis ble fjernet som forskningsleder for et prosjekt høgskolen hadde i samarbeid med gjødselselskapet N2 Applied, etter at han hadde uttalt seg om resultatene av forskningen til Dagens Næringsliv, som også først omtalte saken.

Rektor Peer Jacob Svenkerud har overfor Khrono kontant avvist at det handler om at høgskolen har innskrenket den akademiske friheten til Cottis. Men han bekreftet at det var høgskolens beslutning å fjerne Cottis fra prosjektlederjobben, fordi «en kontraktspart har i denne saken reagert på at vi kan ha brutt en samarbeidsavtale».

Cottis selv har sagt til Khrono at han synes saken er blitt svært dårlig behandlet fra høgskolens side, og at verken han eller noen av de andre i forskningsteamet hans har fått forklare seg underveis i prosessen.

Endringslogg torsdag 21. mars kl. 22.14: Lagt til kommentar fra ansatterepresentant Barbara Zimmermann

Powered by Labrador CMS