Debatt kristian gundersen

Et typisk forsøk på kansellering

Embla Imsets kilder, Imsets egen tolkning av dem og hennes beskrivelse av min rolle, er stråmenn, skriver professor Kristian Gundersen.

— Universitetet i Oslo har gode tradisjoner for å beskytte sine ansatte når det stormer. Men heller ikke det er noen selvfølge i Norge, skriver professor Kristian Gundersen.
— Universitetet i Oslo har gode tradisjoner for å beskytte sine ansatte når det stormer. Men heller ikke det er noen selvfølge i Norge, skriver professor Kristian Gundersen.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Vi burde ikke oversette «cancel culture» med kansellering, men med bannlysing. Det handler om å gjøre noen til paria, urørbar. Det er også slik at den «urene» smitter ved berøring.

For oss som har prøvd å nøste opp en del kanselleringsforsøk er det dessuten nesten alltid elementer av fjæren som ble til fem høns. Og når først hønsene er manet fram, er det ikke politisk opportunt å befatte seg med realitetene, man kunne komme i skade for å tjene mørke krefter med sannheten.

Masterstudent i biologi Embla Imset, skriver et innlegg som vanskelig kan forstås som annet enn et kanselleringsforsøk av meg i Khrono. Hun skriver:

«Hvis det er slik at Gundersen faktisk støtter uttalelsene fra [Jordan] Peterson jeg trekker frem i denne kronikken, vil jeg gå så langt som å si at det er svært problematisk at han er ansatt ved UiO og får undervise studenter.»

Hun skriver også:

«Som en av Gundersens både tidligere og fremtidige studenter synes jeg det er svært ubehagelig og det gjør med [sic] utrygg å skulle bli undervist av han.»

Hva gjør Imset utrygg? Tror hun jeg er en høyreekstrem terrorist, med bomber i biobygget? Det er jo slik vi bruker ordet «utrygg» på norsk. Jeg er klar over at begrepet safe spaces er laget som en overtalelsesdefinisjon blant LGBTQI-aktivister, men i likhet med Peterson nekter jeg å la noen kidnappe språket på denne måten.

Hvis Imset virkelig føler seg «utrygg» må hun nesten si hva hun mener. Hvis «safe space» for henne er et akademisk rom der man ikke kan eksponeres for Jordan Peterson, lærere som mener at Peterson har enkelte poenger, eller meninger man ikke liker, er jeg uenig. Jeg vil ikke ha et slikt universitet.

Imset bør også tenke over om hun ønsker et universitet der lærerne er livredde for å diskutere kontroversielle spørsmål. Hun burde også lese seg opp på saken om sin kollega, masterstudent Lindsay Shepherd, som var hjelpelærer på et kurs i kommunikasjon ved Wilfrid Laurier University; de behandlet grammatikk og personlige pronomen.

Hva gjør Imset utrygg? Tror hun jeg er en høyreekstrem terrorist, med bomber i biobygget?

Kristian Gundersen, professor i biologi ved UiO

Hun spilte et par klipp fra en TV-debatt med Peterson som oppspill til debatt. Dette endte med at ledelsen innkalte Shepherd til et møte der man bl.a. sammenlignet Peterson med Hitler og anklaget henne for å bryte menneskerettighetene. Hun kom gråtende ut igjen, men hadde heldigvis tatt et opptak av samtalen. Hva med hennes safe space?

Imsets innlegg er basert på at jeg uttalte til Khrono at «Jeg skulle ønske meg at en mer fornuftig person [enn Peterson] ble trukket fram for å fremme noen av synspunktene som jeg mener er verdifulle.»

Imset mener tydeligvis at enhver positiv befatning med denne pariaen krever en uvanlig grundig analyse, jeg må, «undersøke alle sidene til personer man ytrere sin beundring [?] for».

Nå skulle man tro at et kanselleringsforsøk basert på befatning med Peterson krevde grundighet i dokumentasjonen av hva han faktisk mener. Jeg fant ikke en eneste original henvisning til Peterson i Imsets innlegg, hun henviser til presseoppslag som vinkler ham negativt.

Dette kan jo gi et fordreid bilde av mannen. Et av Imsets eksempler er at Peterson skal være tilhenger av «tvangsmonogami». Det høres ut som man skal tvangsgifte attraktive kvinner med incels.

Det Peterson mener er at monogami bør være en sosial norm. Dette ville Imset fått innsikt i om hun hadde hørt på Cathy Newmans intervju med Peterson. Det var dette som gjorde ham berømt og det skal være sett nesten 40 millioner ganger. Newman er også en fiendtlig intervjuer som prøver å tillegge Peterson meninger han ikke har, men Petersons synspunkter kommer godt fram på denne måten.

Imsets kilder, Imsets egen tolkning av dem og hennes beskrivelse av min rolle, er stråmenn. Hun legger så på et lag, ikke av Petersons eller mine meninger, men hvordan noen bruker dem. Det blir en hviskelek i fire ledd. Dette gjør det også meningsløst å diskutere mitt levebrød i lys av de «uttalelsene fra Peterson [?] jeg [Imset] trekker frem i denne kronikken».

Burde jeg være bekymret? Imsets angrep er ikke særlig velfundert, men dette er typisk for de fleste forsøk på kansellering. Det oppstår lett moralsk panikk i akademiske institusjoner.

Interesserte kan lese historien om nobelprisvinneren i fysiologi Tim Hunt, eller Ronald S. Sullivan Jr, Kathleen Stock, Inga-Lill Aronsson, Nicholas og Erika Christakis for å nevne noen. Eller mer hjemlige eksempler som Øyvind Eikrem, Cecilie Hellestveit og lektorstudent Kristoffer Høisæther.

Eller kanskje det er galt å snakke om moralsk panikk, vi skal ikke se bort fra at vi snakker om bevisst politisk aktivisme rettet mot enkeltpersoner i den hensikt å skremme.

Når jeg likevel ikke selger hytta med tanke på at lønnen kan utebli, er det fordi Universitetet i Oslo har gode tradisjoner for å beskytte sine ansatte når det stormer. Men heller ikke det er noen selvfølge i Norge.

Jeg er glad jeg ikke har Curt Rice (NMBU) som rektor, eller rektoratet Anne Borg & Marit Reitan (NTNU) i min lederlinje. Etter min mening har disse vist «skadelige holdninger» til akademisk frihet. Ved disse institusjonene ville jeg følt meg litt, skal vi si – utrygg?

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS