trond andresen om eikrem-saken

Etterlyser flere stemmer om avskjedssaken ved NTNU

— Jeg stemmer Rødt, Øyvind Eikrem er tillitsvalgt for Demokratene, men rammene for akademisk frihet og ytringsfrihet må være like for oss begge, sier Trond Andresen ved NTNU.

Er det eksempelvis slik at medlemmer av Fremskrittspartiet ikke kan få jobb ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU, altså personer som antakelig har et innvandringskritisk ståsted, spør førsteamanuensis ved NTNU, Trond Andresen.
Er det eksempelvis slik at medlemmer av Fremskrittspartiet ikke kan få jobb ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU, altså personer som antakelig har et innvandringskritisk ståsted, spør førsteamanuensis ved NTNU, Trond Andresen.
Publisert Oppdatert

«Skandaløst». «Politisk heksejakt». «Tankekontroll». «Hvorfor er det ikke flere som reagerer?» NTNU-ansatt Trond Andresen er opprørt over den behandling hans kollega Øyvind Eikrem er utsatt for av deres felles arbeidsgiver NTNU. Og han etterlyser flere stemmer i debatten rundt avskjedssaken.

— Jeg står langt fra Eikrem i det norske politiske landskap, men jeg hadde håpet og regnet med at flere enn meg ville reagere på at hvis NTNU-styret støtter avskjeden, blir det legitimt på Norges største universitet å sparke faglige ansatte grunnet deres politiske verdisyn, sier han til Khrono.

Fakta

Eikremsaken

Øyvind Eikrem

Les også: Alle saker i Khrono om Eikremsaken

 • Eikrem har hele veien nektet for at han står bak. Og NTNU har advart mot forhåndsdømming i saka.
 • I mars 2020 hyret begge parter inn advokater. NTNU-ledelen mente det var svært viktig å enten få avkreftet eller bekreftet opplysningene i Filter Nyheters sak.
 • NTNUs advokater gjennomførte i samråd konsulentselskapet KPMG et innsyn i Eikrems eposter. innsynet den 6. juli 2020.
 • Eikrem har klaget saken inn både til Datatilsynet og til Sivilombudsmannen. Datatilsynet er ikke ferdig med sin behandling av saken.
 • I juli 2020 står en bekjent av Eikrem fram og forteller at det er han som står bak de ytringer NTNU nå etterforsker gjennom et eksternt advokatfirma. NTNU har kjent til dette siden mars.
 • 28. oktober ble Filter Nyheter felt i PFU på ett punkt knyttet til deres første artikler om saken.
 • I november 2020 står to kolleger fram i avisa Nidaros og forteller at det er de som har varslet om Eikrems aktivitet.
 • I februar 2021 ble det kjent at Eikrems kolleger også hadde tatt bilder av Eikrem og hans pc-skjerm uten at han var klar over det.
 • 19. april 2021 får Øyvind Eikrem overlevert rapporten fra advokatene. Rapporten konkluderer med at selv om det ikke er bevist, så må Eikrem holdes ansvarlig for ytringene og at disse er ulovlige og brudd med lojalitetsplikt til arbeidsgiver.
 • 21. juni 2021 vedtok ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap å gi Eikrem sparken.
 • 2. august 2021 var frist for å klage på vedtaket.
 • Dersom ansettelsesutvalget opprettholder vedtaket etter klagen, vil saken gå videre til universitetsstyret ved NTNU som har det siste ordet. Dersom styret også går inn for avskjed vil Eikrems eneste mulighet til å beholde jobben ved NTNU være å gå til søksmål og rettens vei for usaklig avskjed. Han har allerede uttalt at han vil gjøre dette.

— Er det eksempelvis slik at medlemmer av Fremskrittspartiet ikke kan få jobb ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU, altså personer som antakelig har et innvandringskritisk ståsted, spør Andresen, for å illustrere det han mener er viktige dilemmaer NTNU kommer opp i, hvis de fullfører avskjeden mot Eikrem.

Eikrem er nå nyvalgt leder i Demokratene i Trondheim og meldte seg inn der etter at tidligere leder i Oslo Fremskrittsparti Geir Ugland Jacobsen ble ny leder i partiet. Eikrem har tidligere vært aktiv i Piratpartiet.

Nettdebatter og avskjed

Men det er påstandene fra flere hold, gjengitt i Filter nyheter i februar i fjor om at Eikrem skal stå bak en anonym facebookprofil som hisser til rasistiske nettdebatter som har fått NTNU til å gå til avskjed av førsteamanuensen.

En faktaundersøkelse fra et eksternt advokatfirma slår fast at de ikke kan vite om Eikrem står bak profilen, men at han har hatt tilgang til den, og dermed må være ansvarlig for det som er blitt postet der. Og ett utsagn som Filter har vist skjermdump av er karakterisert til å rammes av rasismeparagrafen (hatefulle ytringer).

Dette er utsagnet som NTNUs advokater mener rammes av rasismeparagrafen, det er postet på en anonym facebookprofil som NTNUs ansettelsesutvalg mener det er sannsynlig at Eikrem står bak.
Dette er utsagnet som NTNUs advokater mener rammes av rasismeparagrafen, det er postet på en anonym facebookprofil som NTNUs ansettelsesutvalg mener det er sannsynlig at Eikrem står bak.

Trond Andresen har skrevet på facebook om Eikrem-saken og han har vært intervjuet av Adresseavisen.

Han forteller at han fått mye positiv respons fra kolleger og venner på at han har fremmet disse synspunktene.

— Jeg stemmer Rødt, Eikrem er tillitsvalgt for Demokratene, men rammene for akademisk frihet og ytringsfrihet må være like for oss begge, og gjelde alle faglige ansatte uansett hvilket politisk verdisyn eller ståsted man har.

Jan Brøgger var kontroversiell

Andresen legger til at han aldri har hørt om en lignende sak før ved hans universitet, og han minner i denne sammenheng om en annen nå avdød tidligere NTNU-ansatt, professor i sosialantropologi Jan Brøgger.

— Jan Brøgger var kjent for sine kontroversielle uttalelser både i medier og i motsetning til Eikrem også på forelesninger. Han var høyreliberalist og frimurer, men det var ingen den gang som kunne finne på å bygge opp en avskjedssak mot ham. Det hersker ingen tvil om at takhøyden for å ytre seg i samfunnsdebatten skal være ekstra høy for faglige ansatte som jobber innen samfunnsfag, det er jo rett og slett en del av deres samfunnsoppdrag og jobben deres å ytre seg i samfunnsdebatter, poengterer Andresen.

Andresen minner også avslutningsvis om konsekvensen for Eikrem hvis NTNU fullfører sin avskjedssak mot Eikrem.

— I praksis betyr dette at man gir Eikrem et yrkesforbud. Det er ingen som vil ansette en førsteamanuensis som har fått avskjed på denne måten. Yrkesforbud var det jo noen av oss på venstresiden som var opptatt av på 70-tallet, men det er kanskje ikke et viktig tema lenger, spør Andresen.

Førsteamanuensis Trond Andresen har jobbet ved NTNU i over 40 år. Under de siste månedene av sitt virke ved Norges største universitet har han brukt litt av sin tid og engasjement på den omtalte avskjedssaken.

I juni vedtok ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU å gi førsteamanuensis Øyvind Eikrem avskjed, noe Andresen mener er en politisk avskjed man ikke har sett maken til ved norske universiteter tidligere.

— Avskjed er – i motsetning til oppsigelse — et ekstremt sterkt virkemiddel, og skal bare brukes i spesielle krisesituasjoner hvor det må handles raskt for å unngå skade, skrev Andresen på sin facebook-profil da avgjørelsen ble kjent.:

— Enda mer skandaløst er det at oppsigelsen er reint politisk. På Institutt for sosialt arbeid vil man ikke ha fagpersoner som ikke er tilstrekkelig «woke», uansett om de skjøtter sitt arbeid tilfredsstillende, skrev han og mente at det har vært en politisk heksejakt mot Eikrem i ett og et halvt år siden han ble intervjuet i Resett om drap på asylbarn i Trondheim i 2019.

— Det som foregår nå fra ledelsen er nytt og skremmende. Det er ille at NTNU, forhenværende NTH, som jeg føler meg så sterkt knytta til, nå er det første universitet til å si opp en faglærer på politisk grunnlag, skrev Andresen, som er i ferd med å gå over i pensjonistenes rekker.

— Bør til domstolene

Universitetsavisa har intervjuet LO-advokat Karl Inge Rotmo om avskjedsvedtaket som Eikrem har påklaget, og som muligens etter hvert skal behandles i styret ved NTNU, hvis ikke Eikrem får medhold i sin klage som ble fremmet av Eikrems advokat i Forskerforbundet i slutten av juli, eller man finner fram til et forlik.

— NTNU-styret har en terskel de skal opp på om de vil følge ledelsens ønske om å avskjedige Øyvind Eikrem, sier Rotmo til Universitetsavisa.

Rotmo minner om at bevisbyrden i slike saker ligger hos arbeidsgiver og at det kreves mye for å kunne gi avskjed.

— Jeg vil mene at denne saken bør avgjøres av en domstol, sier Rotmo til universitetsavisa, når avisa spør om han mener Eikrem har en god eller dårlig sak hvis NTNU-styret opprettholder vedtak om avskjed og han går til retten.

Også jussprofessor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen er skeptisk til NTNUs begrunnelse for å gi Eikrem sparken.

Da Gundersen la ut Universitetsavisas sak på sin facebook-profil skrev Hans Olav Brendberg: «NTNU er eit stort universitet. Alle vil tena på at dei legg til sides denne saka, og i staden omplasserer Eikrem.» Til dette responderer NTNU-professor Martin Ystenes, på samme tråd:

«Hans Olav Brendberg Helt enig. 100%. De har et rykte å ta vare på, ikke bare overfor studenter men også overfor ansatte. Og her har det skjedd ting før som gjør at mange i utgangspunktet er skeptisk til NTNUs måte å handle prinsipielt.»

«Kan ikke uttale seg om en personalsak »

Trond Andresen etterlyser mer respons fra andre fagpersoner ved NTNU og andre universiteter.

— Det er nå denne saken pågår, og det er nå NTNU kjører politisk heksejakt mot en av sine faglige ansatte. Er det virkelig så mange som syns dette er helt greit, spør Andresen, og legger til:

— Biologiprofessor Kristian Gundersen har også uttalt seg, og jeg selv er teknolog. Hvor er stemmene til ansatte innen samfunnsfag og humaniora? De har jo virkelig i sitt mandat til å uttale seg om slike saker som dette. Jeg skjønner at midlertidig ansatte holder seg tilbake, men fast ansatte som sitter trygt i jobben sin, burde komme på banen, utfordrer Andresen.

Andresen fortsetter:

— Dessuten har man ikke dokumenter at det faktisk er Eikrem som har skrevet og stått for den aktiviteten som profilen har gjort. Snarere tvert om, veldig raskt var det en annen person som tok på seg ansvaret for dette. Khrono har jo selv intervjuet ham for ett år siden.

Andresen legger til at advokatfirmaet som undersøkte saken også skriver at de ikke har noen bevis for at det er Eikrem som har stått for aktiviteten på profilen, men de skriver at de likevel finner de det overveiende sannsynlig at det er ham.

— Heksejakt mot Eikrem

En av de få andre faglige ansatte ved norske universiteter og høgskoler som har støttet Eikrem er professor i biologi ved Universitetet i Oslo, Kristian Gundersen, Til Adresseavisen uttaler han etter at det første vedtak om avskjed ble offentlig i juni:

— Ytringsfriheten på NTNU er helt på trynet i sak på sak på sak. Det er vanskelig å se på dette som noe annet enn en heksejakt mot Eikrem. Det virker helt absurd. Med forbehold om at begrunnelsen er riktig gjengitt, man kan ikke være illojal med å skrive noe til ledelsen. Han har svart på kritikk.

Gundersen legger til at han mener at når det gjelder påstandene om facebookprofilen med rasistisk innhold, så berører det åpenbart ikke hans virke på NTNU.

— Påstandene er i tilfelle framsatt anonymt og skader ikke omdømmet, og vi har ikke tankekontroll her i landet, sier Gundersen til Adresseavisen.

Avviser alle punkter i sin klage

I det ni sider lange klagedokumentet som Khrono har hatt tilgang til, avviser advokat Christoffer Hjelde alle påståtte grunner for avskjed av Eikrem. Punkt for punkt.

Ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, som er de som i første omgang skal avgjøre spørsmålet om avskjed, la i sitt vedtak i juni i hovedsak til grunn tre forhold for å avskjedige førsteamanuensen:

 1. Vedtaket i Ansettelsesutvalget ved NTNU gjør Eikrem ansvarlig for ytringer på ulike anonyme facebookprofiler, uten at det kan bevises at det er førsteamanuensen som har postet ytringene, da flere har hatt tilgang til facebookprofilene.
 2. Eikrem varslet dekanen om at han mistenkte to ansatte for å ha stjålet pc-ene hans. Dette ble oppfattet som brudd på lojalitetsplikten.
 3. Eikrem sendte e-post til studentrepresentanter som skulle arrangere allmøte og orientere om Eikrem-saken. I e-posten gjorde Eikrem studentene oppmerksomme på at «de måtte passe seg for ikke å bli påvirket av et miljø som mener at Eikrem ikke hører hjemme der». Dette ble oppfattet som om Eikrem beskyldte ansatte for å manipulere studentene, og anses av NTNU som «grovt pliktbrudd».
Powered by Labrador CMS