eikrem-saken

Har foreslått omplassering heller enn avskjed. Ikke noe svar fra NTNU så langt

— Det var flere møter med dialog, bekrefter Øyvind Eikrem, som trodde saken hans gikk mot en løsning rundt årsskiftet. I stedet gikk NTNU-ledelsen inn for suspensjon og avskjed. Nå er forslaget fremmet på nytt.

Øyvind Eikrem er både psykolog og sosialantropolog, og vil derfor kunne arbeide ved flere institutt ved NTNU.
Øyvind Eikrem er både psykolog og sosialantropolog, og vil derfor kunne arbeide ved flere institutt ved NTNU.
Publisert Oppdatert

— Det var flere møter med dialog, bekrefter Øyvind Eikrem, som trodde saken hans gikk mot en løsning rundt årsskiftet. I stedet gikk NTNUs ledelse inn for suspensjon og avskjed noen måneder senere.

Nå er forslaget om en minnelig ordning gjentatt. Men ingen svar fra NTNU så langt.

Ansettelsesutvalget ved NTNU, som behandler NTNU-ledelsens ønske om å gi førsteamanuensis Øyvind Eikrem sparken, blant annet på grunn av straffbare ytringer, mener det er «overveiende sannsynlig» at Eikrem hadde tilgang til en anonym facebook-konto som ifølge nettstedet Filter Nyheter har hisset til rasistiske nettdebatter.

Utvalget mener også at det «ikke er tvil om» at den anonyme facebookprofilen, som nå er slettet, inneholdt fremmedfiendtlige og hatefulle ytringer. De viser i vedtaket ikke til hvilke konkrete ytringer de mener rammes av straffelovens §185, den såkalte rasismeparagrafen. Og dette er en av grunnene til at de enstemmig vedtok å avskjedige Eikrem i et møte i juni i år.

Tilbud om minnelig løsning

Eikrem og hans advokat fra Forskerforbundet, Christoffer Hjelde, har allerede varslet at de vil klage på vedtaket, og mener det er ugyldig avskjed. Den tre uker lange klagefristen på Ansettelsesutvalgets vedtak går egentlig ut denne uka, men er på grunn av ferieavvikling utsatt til 2.august.

Etter det Khrono erfarer har førsteamanuensis Eikrem og hans advokat nå også tilbudt NTNUs ledelse å drøfte andre løsninger enn avskjed av Eikrem. Hjemmekontor eller omplassering av førsteamanuensen til et annet institutt er noen av forslagene, for å unngå at saken til slutt havner i rettsvesenet med de omkostninger og ressurser det krever.

Så langt Khrono kjenner til har ikke NTNU kommet tilbake med noen forslag eller respons på invitasjonen ennå. Det har heller ikke så langt lyktes Khrono å få noen kommentar fra NTNU om saken.

Foreslo omplassering i november

Det er ikke første gang omstridte Eikrem foreslår slike løsninger overfor arbeidsgiveren sin, for å få satt strek for saken og bråket rundt Eikrems kontroversielle ytringer som i praksis startet i 2018 med et intervju i Resett.

I november i fjor ble det holdt et møte mellom førsteamanuensis Øyvind Eikrem, organisasjonsdirektør Ida Munkeby og Tine Arntzen Hestbek, som da var konstituert som dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU.

Møtet var initiert av Eikrem som blant annet ønsket å diskutere mulige løsninger for avslutning av den pågående saken.

Skulle se på mulig løsning

Bytte av arbeidssted til et annet institutt og eventuelt en løsning med hjemmekontor var noen av forslagene også den gangen. Dekanen og organisasjonsdirektøren var ifølge NTNUs forslag til referat fra møtet tydelige på at de hadde forståelse for at det var en krevende sak for Eikrem. I samme referat heter det også at Hestbek «vil vurdere innspillene» som kom fram i møtet «og ser på en mulig løsning».

Fakta

Eikremsaken

Les også: Alle saker i Khrono om Eikremsaken

 • Eikrem har hele veien nektet for at han står bak. Og NTNU har advart mot forhåndsdømming i saka.
 • I mars 2020 hyret begge parter inn advokater. NTNU-ledelen mente det var svært viktig å enten få avkreftet eller bekreftet opplysningene i Filter Nyheters sak.
 • NTNUs advokater gjennomførte i samråd konsulentselskapet KPMG et innsyn i Eikrems eposter. innsynet den 6. juli 2020.
 • Eikrem har klaget saken inn både til Datatilsynet og til Sivilombudsmannen. Datatilsynet er ikke ferdig med sin behandling av saken.
 • I juli 2020 står en bekjent av Eikrem fram og forteller at det er han som står bak de ytringer NTNU nå etterforsker gjennom et eksternt advokatfirma. NTNU har kjent til dette siden mars.
 • 28. oktober ble Filter Nyheter felt i PFU på ett punkt knyttet til deres første artikler om saken.
 • I november 2020 står to kolleger fram i avisa Nidaros og forteller at det er de som har varslet om Eikrems aktivitet.
 • I februar 2021 ble det kjent at Eikrems kolleger også hadde tatt bilder av Eikrem og hans pc-skjerm uten at han var klar over det.
 • 19. april 2021 får Øyvind Eikrem overlevert rapporten fra advokatene. Rapporten konkluderer med at selv om det ikke er bevist, så må Eikrem holdes ansvarlig for ytringene og at disse er ulovlige og brudd med lojalitetsplikt til arbeidsgiver.
 • 21. juni 2021 vedtok ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap å gi Eikrem sparken.
 • 2.august er frist for å klage på vedtaket.
 • Dersom ansettelsesutvalget opprettholder vedtaket etter klagen, vil saken gå videre til universitetsstyret ved NTNU som har det siste ordet. Dersom de også går inn for avskjed vil Eikrems eneste mulighet til å beholde jobben ved NTNU å gå til søksmål og rettens vei for usaklig avskjed.

— Det var flere møter med dialog. Mitt inntrykk var at vi var enige, selv om ingenting manifesterte seg, bekrefter Eikrem overfor Khrono om møtene rundt årsskiftet.

Men det kom ikke noe konkret ut av møtene og dialogen. NTNU-ledelsen bestemte seg flere måneder senere for å fremme avskjedssak som ansettelsesutvalget så vedtok 21. juni.

Diskuterte sosialantropologi

«Eikrem-saken» som sådan, begynte høsten 2018, etter at førsteamanuensen ble intervjuet av det høyreradikale nettstedet Resett. Vinteren 2020 publiserte Filter Nyheter en sak der de hevdet at Eikrem sto bak flere anonyme Facebook-profiler som skal ha «hisset til rasistiske nettdebatter».

Filter Nyheter ble felt i Pressens faglige utvalg for saken. Etikkutvalget som behandler klager mot norske redaktørstyrte medier fant at Filter nyheter ikke hadde dokumentert påstandene fra sine anonyme kilder i saken.

Høsten 2020 publiserte avisen Nidaros en sak der to stipendiater hevdet at de hadde sett Eikrem bruke noen av Facebook-profilene. Etter det Khrono kjenner til, var også denne saken tema på møtet mellom Eikrem, Hestbek og Munkeby i november 2020. Munkeby skulle følge opp det som ble kalt Nidaros-saken.

I mai i år ble Eikrem suspendert og tatt bort fra all kontakt med studenter og kolleger ved instituttet som følge av at arbeidsgiver NTNU kom med forhåndsvarsel om avskjed.

Klagefrist i august

Ansettelsesutvalget mener Eikrem har brutt to punkter i § 26 i statsansatteloven. Han skal ha b) grovt krenket sine tjenesteplikter og d) ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.

Innstillingen fra NTNUs ledelse var at alle de fire punktene i paragrafen var brutt.

Etter vedtaket i ansettelsesutvalget, har Eikrem og hans advokat Christoffer Hjelde fra Forskerforbundet, tre ukers klagefrist. Denne fristen er nå utsatt til 2.august, bekrefter både Hjelde og Hestbek.

— På grunn av sommerferieavvikling er det gitt en utvidet klagefrist til 2. august, skriver Hestbek i en e-post.ne

Foreslo omplassering

Førsteamanuensis Trond Andresen har engasjert seg i Eikrem-saken, og har tidligere sagt at han synes NTNU driver heksejakt på Eikrem. I Adresseavisen i slutten av juni foreslo Andresen nettopp omplassering som en løsning i den betente saken:

— NTNU kan si til Eikrem at på grunn av motsetningene på instituttet, kan han ikke fortsette der, men at de i stedet ønsker å omplassere ham til et annet fagmiljø. Han er både psykolog og sosialantropolog og kan brukes flere steder. De kan la mannen få permisjon med lønn eller la ham jobbe hjemmefra mens de finner en egnet arbeidsplass, sa Andresen til Adressa.

NTNU ikke svart

Khrono stilte fredag flere spørsmål til dekan Trine Arntzen Hestbek, via NTNUs kommunikasjonsavdeling, blant annet hva som gjorde at det ikke ble en løsning med omplassering for Eikrem etter novembermøtet og om dette er noe som har vært drøftet på nytt denne våren, i forbindelse med behandling av saken i ansettelsesutvalget.

Dekan Hestbek har ikke svart på disse spørsmålene.

I slutten av juni gikk jussprofessor Giertsen ved Universitetet i Bergen (UiB) ut og kritiserte vedtaket i ansettelsesutvalget ved NTNU for at det var for dårlig begrunnelse for avskjed av førsteamanuensen. Giertsen hadde lest det blitt kjent med innholdet i det to sider lange vedtaket via Khrono.

I kommentarfeltet under saken i avisen, skrev en NTNU-student at han støttet jusprofessorens vurderinger.

Tidligere nestleder rykket ut

Da rykket tidligere nestleder ved Eikrems Institutt for sosialt arbeid ved NTNU, professor Marianne Hedlund, ut og korrigerte studenten i det samme kommentarfeltet:

«Nå er det ikke gitt at det er disse premissene som her nevnes (kanskje selektivt valgt av Khrono eller Eikrem?) er de eneste premisser denne saken kan diskuteres i lys av. Meg bekjent (uten at jeg vet noe om innhold) var det et 300 s vedlegg med saksbehandlingen til ansettelsesutvalget. Som student ved NTNU kanskje du bør ta kontakt med studenttillitsvalgte ved institutt for sosialt arbeid og høre deres versjon føre du trekker de konklusjoner du gjør. Denne saken kan ha andre 'fakta' enn det Khrono og Eikrem velger å framstå i pressen med.» skrev professor Hedlund.

Den tidligere nestlederen skrev også at: «Personlig er jeg glad for at NTNU går grundig inn i en slik sak føre de trekker en slik alvorlig avgjørelse, og ikke baserer seg på en overfladisk kommentar fra en jurist som ikke har lest og vurdert hele sakskomplekset.»

Powered by Labrador CMS