studiebarometer

Fagskolestudenter mener de har for lite medvirkning

Fagskolestudenter i Norge mener deres innspill blir tatt for lite hensyn til, viser ny undersøkelse. Den generelle trivselen er likevel på vei opp igjen etter pandemien.

Bildet er fra lanseringen av Studiebarometeret for fagskolestudenter 2022 i Oslo. F.v. Nokut-direktør Kristin Vinje, statsråd Ola Borten Moe, leder av organisasjonen for fagskolestudenter, Henning Skau, Tord Hauge (Nasjonalt fagskoleråd) og Annelise Kiønig fra Fagskolen Kristiania.
Publisert

En nasjonal spørreundersøkelse om studiekvalitet blant fagskolestudenter har nå blitt gjennomført for femte gang. Den kalles «Studiebarometeret for fagskolestudenter» og gjennomføres av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut).

Undersøkelsen viser at studentenes tilfredshet med studiesituasjonen er på vei tilbake til en normal, etter at det ble meldt om lav tilfredshet under pandemien.

Fakta

Fakta om Studiebarometeret for fagskolestudenter 2022

Våren 2022 gjennomførte NOKUT for femte gang en nasjonal undersøkelse om studiekvalitet blant fagskolestudentene.

Om lag 22 000 fagskolestudenter på rundt 720 utdanningstilbud ved 57 fagskoler kunne svare på undersøkelsen, noe som gjør den til den største noensinne.

Rundt 42 prosent, eller i overkant av 9 000 studenter, svarte på undersøkelsen.

På flere områder er man fortsatt litt bak nivåene før pandemien, men i årets undersøkelse sier faktisk hele sju av ti fagskolestudenter at de er fornøyde med studiet de går på, ifølge en pressemelding.

Den største framgangen i tilfredshet etter pandemien ser man i de kreative og tekniske fagene, mens det fortsatt er helse- og velferdsfagene som har de mest fornøyde studentene.

Høy egenmotivasjon

Under pandemien fikk det sosiale miljøet seg en knekk for studentene — også ved fagskolene. Andelen som er misfornøyde med det sosiale miljøet, har nå gått noe ned, men denne andelen er fortsatt høyere enn i 2018-2020.

Andre forhold som kommer fram i undersøkelsen, er at studentene som tar tekniske fagskolefag er minst fornøyde med undervisningskvaliteten, mens studenter som studerer økonomi- og administrasjon ved fagskolene er minst fornøyde med læringsmiljøet.

  • 17 prosent av fagskolestudentene på tekniske fag er misfornøyde med organiseringen av utdanningen, mens dette bare gjelder 8 prosent av dem som studerer helse og velferds-fag.
  • De kreative fagene skårer generelt høyt i undersøkelsen.
  • Få fagskolestudenter syns de får god innføring i læringsutbyttebeskrivelser til studier eller emner.
  • Generelt synes ikke fagskolestudentene at de har god nok medvirkning på studiene sine.
  • Det er imidlertid mange som sier de har høy motivasjon og har god innsats: 66-74 prosent. Her har det vært en økning det siste året.
  • Fagskolestudentene opplever generelt at de studerer ting som er relevante for arbeidslivet, og de tror at de kommer til å få relevant jobb. Hele 82 prosent mener de får kompetanse som er viktig i arbeidslivet.
Henning Skau, leder av Organisasjonen for norske fagskolestudenter

Tidsbruken til studentene er også målt. En heltidsstudent bruker i snitt 37,4 timer hver uke på studier og 6,8 timer hver uke på betalt arbeid. De har altså en «arbeidsuke» på 44,2 timer.

Bør bli bedre på medvirkning

— Vi er tilbake til normalen. Alle resultatene gikk ned under pandemien. Særlig det sosiale miljøet, det faglige miljøet og opplevelsen av arbeidslivsrelevans har nå gått opp igjen. Det er veldig positivt, sier leder av Organisasjonen for norske fagskolestudenter, Henning Skau, til Khrono.

Skau leser dette som at lavterskeltilbud man fikk midler til og satte i gang under pandemien har hatt en effekt.

— Samtidig får både digitale verktøy for undervisning og medvirkning dårlig skår, nok en gang. Her skjer det for lite, sier han.

Fagskolestudentlederen håper utdanningsinstitusjonene nå begynner å bruke resultatene fra Studiebarometeret mer aktivt framover for å skape forbedring.

— Generelt virker studentene fornøyd særlig med arbeidslivsrelevans og egen motivasjon og innsats. Hva tenker du om det?

— Disse studiene har jo kommet til som bestillinger fra arbeidslivet, så hvis de ikke hadde høy arbeidslivsrelevans hadde ikke studiene fantes. Det som trekker ned her er spørsmålet om kontakt med arbeidslivet. Studentene ser ikke så mye til arbeidslivet i undervisningen, selv om skolene har mye bra samarbeid med omverden.

— Når det gjelder egen motivasjon, kan det være at dette reflekterer at det gjerne er litt eldre studenter ved fagskolene. De velger kanskje studie litt mer målrettet, sier han.

Fornøyd Nokut-direktør

Administrerende direktør i Nokut, Kristin Vinje

Administrerende direktør i Nokut, Kristin Vinje synes det er svært gledelig at studentene nå er tilbake på skolebenken og får den undervisningen de fortjener.

— Så håper vi at fagskolene nå tar med seg de erfaringene de har fått fra de siste årene og jobber for at studentene får en god studiesituasjon også i normaltid, sier hun i pressemeldingen.

Da samfunnet stengte ned under pandemien, var det de sosiale og faglige miljøene for fagskolestudentene som ble rammet hardest.

Nå som pandemien ser ut til å være et tilbakelagt kapittel, gjør også tilbakemeldingene på faglig og sosialt miljø et hopp i positiv retning. Og det er viktig, sier hun.

— Enten du studerer på deltid eller heltid, på et studiested eller samlingsbasert, så er det viktig at studentene kan diskutere fag og være sosiale med hverandre. At de som har behov for det nå har tilgang til de fysiske studiestedene igjen, tror jeg også er kjempeviktig.

Og det viser seg også i tilbakemeldingene studentene gir på undervisningen sin.

Undervisningsindeksen som viser den samlede tilbakemeldingen på spørsmålene om undervisning, viser at fagskolestudentene nå er like fornøyde som de var i undersøkelsene før koronapandemien.

Powered by Labrador CMS