styremøte

Fagtilbud og økonomi på bordet i nord

Omstilling, økonomi og endring i fagtilbud er blant sakene på Nord universitets styrebord onsdag.

Nord universitet avholder sitt styremøte i Bodø onsdag.

«Universitetet står fortsatt overfor en rekke utfordringer som påvirker søkningen til universitetet i de kommende år», heter det i sakspapirene til Nord-styret, som avholder møte i Bodø onsdag.

Følg møtet direkte fra kl. 9.00

Det er særlig synkende ungdomskull, økt konkurranse om studentene og rekrutteringsproblemene til helse- og lærerutdanningene universitetet må ta konsekvensen av. Det er på denne bakgrunnen at styret nå skal bestemme utformingen av studietilbudet de kommende årene.

Flere fag er foreslått lagt ned, samtidig med at andre dreies fra campus til mer nett- og samlingsbaserte ordninger.

Blant fagene som foreslås nedlagt er master i praktisk kunnskap, bachelor i engelsk og i historie, og master i klinisk sykepleie.

Styret skal også ta stilling til den økonomiske situasjonen og omstillinger som følge av dette. Nord universitet må kutte store summer de neste årene, og kommunikasjonsavdelingen er gjort til pilotprosjekt.Powered by Labrador CMS