Debatt ● Karl-Fredrik Tangen

Feil kurs

At det kun dreier seg om å sette tidsriktige og muligens mer salgbare ord på et gammelt kurs er ikke bare morsomt. Det er en tilslutning fra et av Norges ledende universiteter til et av de mest uutholdelige trekkene ved norsk politikk.

Karl-Fredrik Tangen svarer på kritikken fra fire geografer ved NTNU.
Karl-Fredrik Tangen svarer på kritikken fra fire geografer ved NTNU.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I et intervju i Khrono kritiserer jeg høyere utdanning for å ikle seg tidens moteord og dermed bidra til legitimering på bekostning av kritikk og refleksjon. Det har fått NTNU-kvartetten Alexander Myklebust, Alexander Dodge, Asbjørn Karlsen og Ståle Angen Rye til å skrive et kritisk innlegg. 

Hovedpoenget som gjøres er dette: «Ein kan score poeng ved å kritisere namneendringar i studieprogram og enkeltemne. Men om denne kritikken ikkje byggjer på ei undersøking av om orda faktisk vert nytta på ein meiningsfull måte eller ikkje, er han tom.».

Utgangspunktet for intervjuet var mitt innlegg på Facebook der jeg etter å ha sjekket hvilke meningsfylte endringer som ble gjort i forbindelse med endring av navnet på NTNU-kurset med kode SOS6509 fra Organisasjonsutvikling, ledelse og læring til Demokratisk innovasjonsledelse og bærekraftig organisasjonsutvikling. På NTNUs sider er endringen beskrevet slik: «Det faglige innholdet er tilnærmet likt». Altså tilfører ikke ordene noe meningsfylt.

At denne endringen kun dreier seg om å sette tidsriktige og muligens mer salgbare ord på et gammelt kurs er ikke bare morsomt. Det er for eksempel en tilslutning fra et av Norges ledende universiteter til et av de mest uutholdelige trekkene ved norsk politikk, der kritikk av de naturødeleggende konsekvensene av de superprofittgivende næringene olje og fiskeoppdrett blir møtt med retoriske grep. For eksempel ved å hevde at nye oljekonsesjoner er «en del av løsningen» og dermed la den materielle realiteten fortsette som før.

Universiteter bør lære studenter å forholde seg til slikt på andre måter enn å performativt vise at metoden fungerer for å få dem til å kjøpe et kurs for 11180 kroner.

Powered by Labrador CMS