doktorgradsutdanning

Felleseuropeisk kurs slår an blant stipendiater

— Vi har veldig troen på dette, og det er det også flere andre i Europa som har, sier koordinator av prosjektet, Hanne Risan Johnsen.

Hanne Risan Johnsen, her avbildet på en konferanse i Lisboa, har arbeidet mye med de nye kursene de siste årene.
Publisert Oppdatert

Ferdigheter innen digitalisering, kommunikasjon og samarbeid blir mer og mer etterspurt i arbeidslivet. Internasjonalt blir ferdighetene ofte karakterisert som «21st Century skills».

Men i løpet av en ph.d.-utdanning er det sjelden man får konkret opplæring i dette.

Det vil de gjøre noe med i Horisont-prosjektene DocEnhance og DocTalent4EU som har utviklet et kurstilbud som skal gjøre ph.d.-utdanningene mer framtidsrettet.

En rekke internasjonale universiteter og andre virksomheter har deltatt i arbeidet de siste tre årene. I dag tilbyr seks europeiske universiteter kursene, som er åpne og gratis for utdanningsinstitusjoner som ønsker å ta dem inn i doktorgradene sine.

I Norge har UiT Norges arktiske universitet deltatt i utviklingen av kursene. Seniorrådgiver Hanne Risan Johnsen har vært koordinator for arbeidet ved UiT siden 2020 og vært med på å bidra til at kursene blir så relevante som overhodet mulig for stipendiatene.

— Tilbakemeldingene vi har fått har vært veldig gode. Flere har sagt at dette er de beste kursene de noensinne har deltatt på, sier hun til Khrono.

— Vil komme godt med

Spesielt det tredelte konseptet der den første modulen gjennomføres på nettet, den andre gjennom fysiske møter med andre stipendiater og den tredje ute i felten, har slått an blant deltakerne.

Kursene har enkelt forklart som formål å gjøre ph.d.-utdanningene mer fremtidsrettet, og skal bidra til å gi doktorgradsstudenter mer såkalt generalistkompetanse.

— Tar man en doktorgrad, spesialiserer man seg ofte på ett fagfelt og blir veldig god på det. Å tilegne seg kunnskap om for eksempel prosjektledelse og kommunikasjon, er noe som vil komme godt med både hvis man blir værende på universitetet eller hvis man søker karriere et annet sted, sier Risan Johnsen.

Tema for kursene spenner fra prosjektledelse og databehandling til karriereledelse og entreprenørskap. Snart vil tilbudet utvides med kurs i kommunikasjon, samarbeid og mer ledelse.

Obligatorisk i Tsjekkia

Opplæringen er både online og fysisk, og det er lagt opp til møter på tvers av disipliner og universiteter.

— I dag er ferdigheter for det 21. århundret, ikke bare etterspurt i næringslivet. Også forskningsverdenen stiller krav om dette, påpeker Risan Johnsen, som avslutningsvis ønsker å oppfordre andre universiteter og institusjoner til å sjekke mulighetene for å tilby stipendiatene disse kursene.

— Vi har veldig troen på dette, og det er det også flere andre i Europa som har. I Tsjekkia jobbes det for at kursene skal bli en fast del av doktorgradsutdanningene, sier Risan Johnsen.

Powered by Labrador CMS