Publisering

Fjerner over femti tidsskrifter fra database, hele 19 fra samme forlag

Nesten 20 tidsskrifter fra forlaget Hindawi fjernes fra Web of Science.

Over 50 tidsskrifter er fjernet fra database.

Det har vært en kraftig vårrengjøring i Web of Science, en sentral database over vitenskapelige publikasjoner, som er eid av Clarivate.

Over 50 tidsskrifter — deriblant nitten som utgis av forlaget Hindawi — er blitt fjernet fra Web of Science Master Journal List, i en opprydning som griper inn i den pågående debatten om publiseringsjag og forskningsintegritet.

Det er riktignok ikke første gang tidsskrifter fjernes, men antallet er uvanlig høyt.

Kan bli snakk om flere

Nyheten ble nylig presentert i en bloggpost av sjefredaktør Nandita Quaderi der hun gjør det klart at tidsskriftene de fjerner ikke møter kvalitetskravene for å være oppført i databasen. Der forteller hun blant annet de har investert «i et nytt, internt utviklet verktøy med kunstig intelligens, for å hjelpe oss med å identifisere avvik som indikerer at tidsskrift kanskje ikke lenger oppfyller kvalitetskriteriene».

Hun viser også til at mer enn 500 tidsskrifter ble flagget ved inngangen til året. Undersøkelsene deres pågår fortsatt, skriver hun og forteller at over 50 tidsskrifter så langt har sviktet i møte med kvalitetskriteriene og derfor er blitt fjernet. Det kan med andre ord bli snakk om flere.

Som tidsskriftet Science skriver, strippes tidsskriftene som fjernes for såkalt innflytelsesfaktor (impact factor), et mål på gjennomsnittlige siteringer, som er brukt blant annet ved ansettelser.

Satte spesialutgaver på pause

Blant tidsskriftene som er fjernet finner vi altså hele nitten som utgis av forlaget Hindawi, som i 2021 ble en del av storforlaget Wiley.

Dette skjer etter at Wiley nylig annonserte en pause i publisering av spesialutgaver fra Hindawi, noe som skal ha kostet dem ni millioner amerikanske dollar i tapte inntekter. Det har vært en voldsom vekst i slike spesialutgaver fra flere forlag, som tjener på å publisere høye volum. Det er gjentatte ganger blitt advart mot at dette kan utfordre kvaliteten på publikasjonene.

Disse spesialutgavene ble mål for artikkelfabrikker — såkalte «paper mills», som selger artikler og forfatterskap til falske forskningsartikler — samt «bad actors», sier konserndirektør Jay Flynn i Wiley til Science.

De 19 tidsskriftene skal for øvrig representere rundt en tredel av tidsskriftene fra forlaget som var oppført i Web of Science. Alle de 19 er listet opp av Retraction Watch, som skriver at de har fått bekreftet listen av Hindawi.

Også MDPI-tidsskrifter

Ifølge Science omfatter lista over tidsskrifter som fjernes også to tidsskrifter som utgis av MDPI, verdens største forlag innen åpen publisering, også kjent som open access.

Det skal blant annet være snakk om tidsskriftet «International Journal of Environmental Research and Public Health», som publiserte 17.000 artikler i 2022. Mens MDPI sier det for deres tidsskrifter handlet om «innholdsrelevans», stilles det ifølge Science spørsmål ved om det egentlig handler om forlagets praksis med å utgi et høyt antall spesialutgaver.

MDPI har hatt en voldsom vekst, blant annet med et høyt antall spesialutgaver. Det er anslått at de vil ha nær 56.000 spesialutgaver i år. Men de er altså ikke alene om dette, det er press for spesialutgaver også i andre forlag, som nevnte Hindawi.

«Paper mill nonsense»

Nyheten om vårrengjøringen i Web of Science er blitt ønsket velkommen av blant andre Nick Wise, postdoktor ved University of Cambridge, som ifølge Times Higer Educationhar flagget hundrevis av bekymringer rundt artikler. Wise sier han kjenner igjen flere navn på listen over tidsskrifter som er fjernet, som fulle av «paper mill nonsense».

Han beskriver den kommersielle betydningen for forlagene av å sikre at plagierte artikler ikke dukker opp i legitime tidsskrifter, som enorm.

— Andre tidsskrifter bør være oppmerksomme på at disse tidsskriftene til sammen publiserte titusener av artikler i fjor, og at etterspørselen nå vil flytte seg til tidsskrifter som fortsatt er oppført i Web of Science, sier han til avisa.

Powered by Labrador CMS