øko­no­mi og om­stil­ling

Fjer­ner punkt om å kut­te 150 års­verk

Universitetet i Stavanger skal fort­satt kut­te kost­na­der til­sva­ren­de 150 års­verk. Men punk­tet som om­hand­ler det­te, fjer­nes fra saks­pa­pi­re­ne. Rek­tor Klaus Mohn inn­røm­mer at han kun­ne kom­mu­ni­sert ty­de­li­ge­re.

UiS-rektor Klaus Mohn (med ryggen til) vedkjenner at omstillingssaken kan skape uro og usikkerhet blant de ansatte i tiden som kommer, og vil gjøre grep for å dempe bekymringene som har spredd seg i organisasjonen.
UiS-rektor Klaus Mohn (med ryggen til) vedkjenner at omstillingssaken kan skape uro og usikkerhet blant de ansatte i tiden som kommer, og vil gjøre grep for å dempe bekymringene som har spredd seg i organisasjonen.
Publisert Oppdatert

I forkant av torsdagens styremøte ved Universitetet i Stavanger (UiS), var det stor spenning knyttet til saken som handler om grunnlag og plan for omstilling ved UiS, der det blant annet er foreslått å kutte kostnader tilsvarende 150 årsverk innen 2026.

Både rektor Klaus Mohn og styremedlem Svein Erik Tuastad hadde i forkant av møtet gått ut i Khrono og advart mot overdramatisering.

Etter en relativt spenstig diskusjon på dagens møte, ble punktet som omhandler de 150 årsverkene fjernet fra saken.

— Å fjerne dette punktet var noe jeg dro opp av hatten. Nå er styret enige om at det holder lenge med de to andre punktene, sier Klaus Mohn til Khrono.

Etter dagens vedtak ser det nå slik ut under «Mål for omstilling» i saken:

  • Sikre økonomisk balanse i løpet av perioden 2023-2026 og videre fremover
  • Sikre økonomisk handlingsrom til strategiske satsinger fra 2026

Det opprinnelige forslaget så slik ut:

  • Reduksjon av kostnader tilsvarende ca. 150 årsverk (ca. 8 %) – innen 2026, hvorav ca. 1/3 innenfor teknisk-administrative stillinger
  • Sikre økonomisk balanse i perioden 2023-2026 og videre fremover
  • Sikre økonomisk handlingsrom til strategiske satsinger fra 2026

— Kunne vært tydeligere

Det var Svein Erik Tuastad som først bød opp til dans da han fremmet forslag om å endre de to punktene. Han ville endre til følgende:

  • Redusere kostnader for å sikre ansvarlig økonomistyring
  • Tilpasse og omfordele ressurser i organisasjonen ut fra enhetenes dokumenterte behov

Klaus Mohn var ikke positiv til dette, og rektoren uttalte at ingen av endringsforslagene var til det bedre.

— Omstillingen handler om skippertaket som skal til for å stabilisere økonomien. Jeg er skeptisk til disse endringene, sa Mohn.

Så, etter en liten diskusjon, trakk altså rektoren opp en joker av hatten ved å forslag om at det mest omtalte punktet kunne fjernes. Dette ville Tuastad gå med på.

Klaus Mohn presiserer overfor Khrono at selv om punktet er fjernet, så det fortsatt slik at kostnadskuttene som må gjøres tilsvarer 150 årsverk.

— Men vi er mest opptatt av det som står i punkt 2, nemlig at vi skal sikre økonomisk balanse i løpet av perioden 2023-2026 og videre fremover, poengterer rektoren.

At kuttene som skal gjøres tilsvarer 150 årsverk, har skapt mye oppmerksomhet rundt UiS de siste ukene. På spørsmål om han angrer på at han brukte denne formuleringen, svarer Mohn et klokkeklart «nei».

— Utad blir «kutt av 150 årsverk» fort til «150 oppsigelser». Folk har kanskje lest det litt for bokstavelig. Jeg angrer ikke, men vi kunne vært tydeligere på at dette var ment som en illustrasjon på hvor mye som må kuttes. Samtidig er det slik at dersom man skal få ned utgiftene, så kan man enten øke inntektene eller kutte kostnadene, og lønn er den viktigste kostnaden vi har.

— Endrer fjerningen av punktet noe som helst?

— Det endrer ingenting substansielt, svarer Mohn kontant.

Svein Erik Tuastad hadde ønsket seg flere endringer, men takket Klaus Mohn for at han foreslo å fjerne punktet som omhandlet de 150 årsverkene.
Svein Erik Tuastad hadde ønsket seg flere endringer, men takket Klaus Mohn for at han foreslo å fjerne punktet som omhandlet de 150 årsverkene.

Usikkerhet i organisasjonen

Allerede før møtet var kommet i gang, benyttet rektoren muligheten til å si noen ord om dagens største sak til universitetsstyret.

— Når slike saker dukker opp, oppstår det en usikkerhet i organisasjonen. Det er noe som ikke er til å unngå. Vår jobb er å dempe denne usikkerheten, sa Mohn.

Han fortsatte med å understreke at selv om det er snakk om et betydelig kostnadskutt, så skal ikke verden snus på hodet.

— Jeg forstår at enkelte av våre ansatte kjenner på usikkerhet og uro i forbindelse med dette, men det er viktig å huske på at det vi legger fram i dag er en overordnet innretning og et rammeverk som vi ennå ikke kjenner utfallet av. Fakulteter og institusjoner skal få god tid til å jobbe seg gjennom dette, forsikret UiS-rektoren.

Han gjentok at økonomien ved UiS er under press.

— Inntektene holder ikke lenger tritt med utgiftene. Vi må ta kontroll over situasjonen selv. Hvis ikke vi gjør det, vil noen andre gripe inn.

Når Khrono spør Mohn om hvordan han tenker å dempe usikkerheten i organisasjonen, svarer han at det i første omgang handler om tydelig kommunikasjon.

— Vi må sørge for å ha god kontakt med blant annet tillitsvalgte og organisasjonene deres, sier Mohn.

Utelukker generelle sluttpakketilbud

Direktør for organisasjon og infrastruktur, Ole Ringdal, framhevde under møtet at det ikke vil bli lagt opp til generelle og frivillige sluttpakkeordninger.

— Men det er lagt opp til at vi kan finne slike løsninger der det er overflødighet eller for eksempel ved nedleggelse av studieprogrammer, presiserte direktøren.

Da Khrono intervjuet Klaus Mohn i lunsjpausen, formidlet han at hovedbudskapet når det kommer til eventuelle sluttpakkeordninger, er at dette er noe som fakultetene og instituttene selv må finne ut av.

— For UiS som organisasjon er det helt utelukket å komme med generelle sluttpakketilbud, sa rektoren.

Styret ved Universitetet i Stavanger var torsdag samlet for blant annet å diskutere den økonomiske framtiden.
Styret ved Universitetet i Stavanger var torsdag samlet for blant annet å diskutere den økonomiske framtiden.

Flere endringer

Noe annet som ble endret i forbindelse med dagens vedtak var det tredje vedtakspunktet, som heter at «styret skal gi rektor fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak for å nå mål om omstillingen».

Også her var det Tuastad som tok ordet.

— Formuleringen er for sterk slik den er nå, og det ser ut som rektor har en blankofullmakt. Tolkningsrommet er for stort, sa Tuastad, før han la fram endringsforslaget, som i grove trekk ser slik ut:

«Styret gir rektor fullmakt til å iverksette tiltak som følger av punkt 1 og punkt 2 for å nå mål for omstillingen.»

For ordens skyld, så ser punkt 1 slik ut: «Styret tar overordnede retningslinjer og ansvarsforhold til orientering og vedtar mål og prinsipper for den økonomiske omstillingen som det fremgår i denne saken.»

Til det sistnevnte ble det lagt til og senere vedtatt «(...) og med de endringer som fremkom i møtet.»

Punkt 2 ser slik ut, og blir stående uendret etter dagens møte: «Styret vedtar den skisserte planen for økonomisk omstilling som det fremgår i denne saken.»

Helt til slutt kom det også en protokolltilførsel som kan få betydning på et senere tidspunkt.

Sven Erik Tuastad tok ordet:

— På side fire i saken heter det i saken at «UiS ikke skal erstatte ansatte som slutter (...)». Vi (fire av styremedlemmene journ.anm.) vil understreke at dette er en for sterk formulering, og vil heller gå for dette: «UiS kan tilsette eller erstatte ansatte som slutter, ved behov.»

Powered by Labrador CMS