Debatt ● Amalie Lunde

Fjordbok: En nødvendig avklaring for ansatte og studenter

Svarer Eric Nævsal: Etter flere år med økonomisk usikkerhet, fallende salg på grunn av endret kundeadferd og i det siste underskudd, mente styret at det var nødvendig med en endelig avklaring for fremtiden til Fjordbok.

Kvinne i blazer
Sammen prioriterer tjenester til alle studenter på Vestlandet og vi skal også i fremtiden bidra til gode studentmiljøer på alle campuser, skriver forfatteren i et svar til Eric Nævdal.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Sammen tilbyr velferdstjenester til studenter på hele Vestlandet som studerer ved større og mindre utdanningsinstitusjoner. Vi har en grunnstamme i vårt velferdstilbud som er felles for alle studenter uavhengig av hvor de bor og studerer, mens noen tjenester finnes bare ved noen campuser. 

Drift av bokhandel er et slikt eksempel, der Sammens eneste bokhandel har vært ved campus i Sogndal i Høgskolen på Vestlandet sine lokaler. Etter flere år med økonomisk usikkerhet, fallende salg på grunn av endret kundeadferd og i det siste underskudd, mente styret at det var nødvendig med en endelig avklaring for fremtiden til Fjordbok.

De ansatte i bokhandelen har levd med usikkerhet lenge og det var avgjørende å komme til en endelig konklusjon. Da vi nå også stod overfor en reforhandling av avtalen med Akademika, var det naturlig å ta beslutningen nå. 

Det har vært dialog og informasjon med HVL underveis i flere møter og gjennom e-poster, samt at HVL også er representert i vårt styre. De ansatte i bokhandelen har vært involvert og holdt løpende orientert. Vi har drøftet grunnlaget for videre drift og hvilke prosesser og valg vi har stått overfor. Når styret nå har besluttet å avvikle bokhandelen, vil de ansatte få tilbud om andre oppgaver i Sammen. De ansatte og deres tillitsvalgte uttrykker at de har vært fornøyd med prosessen.

De ansatte og deres tillitsvalgte uttrykker at de har vært fornøyd med prosessen.

Amalie Lunde

For Sammen er det viktig at studentene blir hørt i slike saker. Det blir trukket opp i leserinnlegget til Nævdal at studenter utenfor Bergen ikke har representasjon i samskipnadsstyret. Det stemmer at dagens studentrepresentanter i styret kommer fra Bergen, men det betyr ikke at studenter fra andre steder ikke har mulighet til å påvirke beslutninger. 

Studenter fra hele Vestlandet er representert i Velferdstinget Vest. Representantene møtes fysisk flere ganger i året for å diskutere hva Sammen skal prioritere, og velger også hvem som skal sitte i Sammens styre. Når det avholdes valg er det tradisjon for at kandidater utenfor Bergen får presentere seg digitalt.

Sammen prioriterer tjenester til alle studenter på Vestlandet og vi skal også i fremtiden bidra til gode studentmiljøer på alle campuser. I Sogndal har Samskipnaden kjøpt og drifter studenthuset Meieriet, og vi bidrar tungt inn her. Et annet eksempel er at styret har prioritert bygging av ny barnehage. Når nå arealene Fjordbok har vært i blir ledige, vil vi engasjere oss for at disse blir brukt til velferd og gode tjenester for studentene i Sogndal, og vi er allerede i god dialog med HVL om dette. 

Det vil være viktig fremover å jobbe for å bedre regionenes deltagelse i studentdemokratiet, slik at alle studiestedene og campusene blir hørt. Styret i Sammen har flere ganger i året møter i regionene, deriblant Sogndal. Styreleder prioriterer også selv å reise til Sogndal med jevne mellomrom for å følge opp arbeidet som gjøres der. Likevel må vi fremover jobbe for at valget til styret blir mer kjent blant studentene, slik at flere fra hele Vestlandet stiller.

Sammen står ved at det var en riktig beslutning å avvikle driften av bokhandelen på campus Sogndal. Det var en vanskelig sak for oss, men en nødvendig beslutning å ta gitt det veiskillet vi stod overfor. Vi mener vi har hatt åpen og god prosess rundt dette. 

Samtidig er det alltid noe å lære fra slike prosesser. Vi vil arbeide for en enda bredere deltakelse i studentdemokratiene og representasjon i Sammen og Velferdstinget, for å utvikle fremtidens velferdstjenester for studentene på Vestlandet.

Powered by Labrador CMS