Debatt ● Eric Nævdal

Skal en høgskole ha en bokhandel?

Styret i studentsamskipnaden Sammen har bestemt at Fjordbok, student­bokhandelen her i Sogndal, skal legges ned. Man kan spørre seg om hva styret i Sammen faktisk tror at kjernevirksomheten deres er, skriver kronikkforfatteren.

— Styret bryr seg ikke om lover og forskrifter som regulerer nedleggelse av virksomheter, og hvordan studentsamskipnader er og hva de skal drive med.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Skal en høgskole ha en bokhandel? 

Vi som jobber i Sogndal synes det. En høgskole bør ha et sted der studentene kan kjøpe faglitteratur som er mindre enn 200 kilometer fra studiestedet. 

Etter det vi har hørt fra studentene er de enige. Styret i studentsamskipnaden Sammen er uenige og har bestemt at Fjordbok, studentbokhandelen her i Sogndal, skal legges ned. Bakgrunnen er et moderat underskudd samt at styret i samskipnaden har funnet at «bokhandel ikke er en del av vår kjernevirksomhet.» 

Det styret ikke har gjort er å bry seg om lover og forskrifter som regulerer nedleggelse av virksomheter, og hvordan studentsamskipnader er og hva de skal drive med. 

Beskjed om nedleggelse av bokhandelen kom overraskende på oss her i Sogndal. Sammen sendte ut en pressemelding på en fredag ettermiddag og verken lærere, studenter eller ansatte i bokhandelen hadde blitt varslet på forhånd. 

Dette er i strid med både norsk arbeidslovgivning og Forskrift om studentsamskipnader som er klokkeklar. For å sitere: «Studentsamskipnadene skal tilpasse studentvelferdstilbudet etter de lokale studentenes ønsker og behov, samt øvrige lokale forutsetninger, som tilbudet på stedet for øvrig, inntektsgrunnlag for tjenestene og studentsamskipnadens økonomi.» Dette betyr at økonomi er viktig, men det betyr også at styret i samskipnaden ikke kan gjøre som de vil uten å forankre beslutningen med de som studerer i Sogndal. 

Styret i Sammen kan heller ikke bare bestemme hva kjernevirksomheten til samskipnaden skal være. Det står nemlig også i Forskrift om studentsamskipnader som eksplisitt nevner salg av faglitteratur som eksempel på studentvelferdstjeneste.

Amatørmessigheten i dette nedleggelsesvedtaket burde være klart. Et styre som ikke engang forsøker å følge spillereglene er strengt tatt ikke kompetent til vervene. 

Det blir verre. Saksdokumentene mellom Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Sammen i denne saken består av tre e-poster. En som innkaller rektor ved HVL til møte om Fjordbok, en e-post der rektor ved HVL får referat fra dette møtet og deretter en e-post der rektor får beskjed om nedleggelsen som godtas uten motargumenter. Det er alt. 

Enten må Sammen ha et styre der studentrepresentantene kommer fra flere steder enn Bergen eller så må studiestedene utenfor Bergen trekke seg ut av Sammen og starte egne studentsamskipnader.

Eric Nævdal

Ingenting om drøfting av alternativer eller muligheter for å opprettholde virksomheten ved å omorganisere og effektivisere. Det finnes ikke spor av kommunikasjon mellom Sammen og de ansatte og deres fagforening.

Man kan spørre seg om hva styret i Sammen faktisk tror at kjernevirksomheten deres er. 

Etter å ha tittet på nettsiden deres ser det ut til at svaret er treningsfasiliteter i Bergen. Det er 8 av dem inklusive en svømmehall. 

I rettferdighetens navn må det innrømmes at det ikke er rart at Sammen har fokus på Bergen når de aller fleste studentene som er medlemmer holder til der. Men det betyr ikke at det er rettferdig. Styret i Sammen er utelukkende rekruttert fra Bergen. HVL Bergen har én representant. UiB har to eller tre og NHH har én eller to litt avhengig av hvilken kilde man bruker.  

Uansett har styret ingen studentrepresentanter fra studiestedene utenfor Bergen. Dette er ikke så rart. For å bli valgt til styret i Sammen må en bli valgt på et møte i Velferdstinget Vest og for at det skal skje må en i følge Velferdstingets nettside være fysisk tilstede på møtet. Sogndal ligger over 200 kilometer fra Bergen og det sier seg selv at dette er vanskelig.

For oss i Sogndal virker det klart at Sammen ikke ivaretar sogndalstudentenes interesser. Enten må Sammen ha et styre der studentrepresentantene kommer fra flere steder enn Bergen eller så må studiestedene utenfor Bergen trekke seg ut av Sammen og starte egne studentsamskipnader. Lov om studentsamskipnader gir anledning til at studentsamskipnader kan deles. For oss i Sogndal fremstår det siste som det beste alternativet. 

Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane bør gjenoppstå slik at våre studenter kan ha en velferdsorganisasjon som ivaretar deres interesser.

Powered by Labrador CMS