Internasjonalt

Fleire universitet satsar på samarbeid i Singapore

UiT Noregs arktiske universitet og OsloMet signerte nye avtalar med partnarar i Singapore.

UiT-rektor Dag Rune Olsen signerte nye avtalar i Singapore i september.

UiT Noregs arktiske universitet utvidar samarbeidet med partnarar i Singapore.

To nye intensjonsavtalar er signert, melder UiT Noregs arktiske universitet. Begge dreier seg om forskingssamarbeid innan hav og energi med to av Singapores leiande universitet.

Den eine avtalen har UiT underteikna med National University of Singapore (NUS) og er retta mot internasjonal havrett, ifølgje ei pressemelding frå UiT.

NUS er i fleire internasjonale rangeringar rekna som eitt av dei beste universiteta i verda.

Hav og helse

Singapore er observatørstat i Arktisk Råd, som har sitt sekretariat i Tromsø, og følgjer nøye med på blant anna dei juridiske rammene for skipsfart i Arktis. Noreg tok i år over leiarskapet i Arktisk Råd. 

Frå før har UiT-forskarar samarbeid med kollegaer i Singapore innan helse, akvakultur, marin teknologi, jordobservasjon og energi.

Dei nyaste avtalane vart signerte under Norway-Singapore Science Week i september, i regi av Innovasjon Noreg og den norske ambassaden i Singapore. UiT hadde ein delegasjon på 18 forskarar og andre tilsette på arrangementet.

OsloMet og NTNU

På Science Week i Singapore var også representantar frå OsloMet, NTNU og SINTEF for å knytte band og fornye eksisterande samarbeid.

Under opphaldet signerte Fakultet for helsevitskap (HV) ved OsloMet ein ny samarbeidsavtale med Faculty of Medicine ved NUS. Målet er ifølgje OsloMet å styrke kunnskap og utdanningar innan blant anna jordmorfag og helsesjukepleie, og helseteknologi.

UiT underteikna i tillegg ein ny avtale om studentutveksling, som i utgangspunktet skal gjelde bachelorstudentar på fiskeri og havbruk.

Powered by Labrador CMS