Debatt ● Elin Børve og Nina Kjeøy

Flere vil utdanne seg til den aller viktigste jobben

Barn skal møte trygge og profesjonelle voksne i barnehagen uavhengig av hvor de bor i landet. 

Og til dere studenter: velkommen til oss, skriver forfatterne. — Vi gleder oss til å ta imot dere til høsten, til å bli kjent med dere og til å følge dere gjennom hele utdanningsløpet!
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I år har søkningen til barnehagelærerutdanningene ved Nord universitet økt betydelig sammenlignet med i fjor. Totalt er det 213 studenter som gjennom Samordna opptak har lyst til å ta fatt på en bachelorutdanning for å bli barnehagelærer til høsten. I fjor var tallet 138.

Takk, kjære studenter, for valget dere har gjort. Vi gleder oss til å ta imot dere til høsten. 

Mange kommuner i Trøndelag og i Nordland, og i landet for øvrig, har også grunn til å juble over årets søkertall. 

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at Norge totalt trenger over 2800 flere årsverk med barnehagelærere for at alle barnehagene skal oppfylle pedagognormen. Fra 2021 til 2023 har andelen som oppfyller pedagognormen falt fra 71 prosent til 65 prosent ifølge Utdanningsdirektoratet. 

Pedagognorm vil si hvor mange barn en barnehage kan ha per pedagogisk leder. 39 norske kommuner har ingen barnehager som oppfyller pedagognormen, uten bruk av dispensasjon. Og vi har flere kommuner i Nordland og i Trøndelag som mangler kvalifisert personell i barnehagene sine. 

Derfor er utdanningsønsket fra dere 213 som har søkt, så utrolig viktig. 

Dere er ønsket av oss som utdanningsinstitusjon, dere er ønsket av kommunene i regionen vår, dere er ønsket av kommunale og private barnehager og dere er ønsket av foreldre. Dere skal ta vare på, gi trygghet og kunnskap til barna, slik at de får den aller beste starten. Det er den aller viktigste jobben av alle. 

Barn skal møte trygge og profesjonelle voksne i barnehagen uavhengig av hvor de bor i landet.

Og studenter skal få muligheten til å ta ei barnehagelærerutdanning uavhengig av hvor de bor i landet. Når vi drar rundt og besøker kommunene våre gjennom rekrutteringssatsingen LæreriNord, får vi mange tilbakemeldinger om at de ønsker barnehagelærerutdanning ute i distriktene. 

Vi lytter til det dere sier. Og vi tilrettelegger for å gjøre utdanningsløpene våre tilgjengelige for flere.

Børve og Kjeøy

Mange av dere som har søkt en av våre barnehagelærerutdanninger jobber allerede i en barnehage, og ønsker påfyll av kompetanse. Dere er etablert med familie og er avhengig av å ta en utdanning dere kan kombinere med jobb og familieliv. Andre som søker har lyst til å ta ei utdanning, men bli boende i hjemkommunen. Mens noen ønsker å flytte til et studiested og ta utdanningen der. 

Vi lytter til det dere sier. Og vi tilrettelegger for å gjøre utdanningsløpene våre tilgjengelige for flere. I år tilbyr vi barnehagelærerutdanning som deltidsutdanning både i Levanger, Nesna og Bodø. Vi har også ei campusutdanning i Bodø.

I tillegg tilbyr vi fra høsten, for første gang, ei deltidsutdanning i Nærøysund kommune. 

Nærøysund har fødselsoverskudd og behov for flere med barnehagelærerutdanning. Minst 20 studenter måtte søke for at vi skulle starte opp utdanningen. Gjennom LæreriNord hadde vi rekrutteringsmøter i fjor høst. Vi har samarbeidet godt med kommunen hele veien mot søknadsfristen 15. april. Nettverket av styrere har oppfordret og lagt til rette for at arbeidstakere kan søke. Det er også et godt tegn at næringslivet signaliserer hvor viktig det er med gode barnehager; hvis næringslivet skal tiltrekke seg arbeidskraft for fremtiden, så må det være gode barnehager til innbyggere og familier som skal etablere seg. 

Det var ekstra artig å se søkertallene til denne nye utdanningen i Nærøysund 15. april. Hele 55 studenter søkte! 

Trøndelag sørvest — bestående av kommunene Frøya, Hitra, Skaun, Orkland, Rindal og Heim — ønsker også at Nord universitet skal tilby ei barnehagelærerutdanning i regionen fra høsten 2024. Og fra høsten av ser det ut som at vi starter opp også der. 

Rekruttering til barnehagelærerutdanningene og barnehagelæreryrket er et ansvar for hele regionen. Rekruttering handler om at sentrale samarbeidspartnere kommer frem til gode løsninger både for å drive utdanning og for å rekruttere studenter. Det er utrolig inspirerende å se hva vi kan få til sammen. I år lyktes vi. 

Og til dere studenter: velkommen til oss. Vi gleder oss til å ta imot dere til høsten, til å bli kjent med dere og til å følge dere gjennom hele utdanningsløpet!

Powered by Labrador CMS