Debatt ● Karl Magnus Nyeng

Følg opp Lillestrøm­satsingen, Hoel!

Regjeringen har besluttet en satsing på Lillestrøm som student- og universitetsby, men det er ikke fulgt opp med bevilgninger som legger til rette for dette.

Årets tildeling av studentboligtilskudd er regjeringens siste sjanse til å gi studentene som bor i Lillestrøm et stort kutt i husleia, skriver kronikkforfatteren. Han spør: — Vil Hoel sørge for at søknaden innvilges, slik at Lillestrøm kan utvikle seg som student- og universitetsby?
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Oddmund Hoel har tatt over en etter hvert trekkfull ministerpost, og er den tredje ministeren i samme stol på under ett år. Som ny «studentminister» har han mulighet til å forme studentenes økonomiske rammevilkår, blant annet kan han påvirke det store innhugget husleia gjør på studiestøtta. 

Tilgangen på rimelige studentboliger er en av de aller viktigste utdanningspolitiske virkemiddelene Hoel har makt til å forme. Men vil Hoel vise at regjeringen mener alvor med sine forgjengeres løfter til Lillestrøm?

I Lillestrøm sentrum ble det høsten 2022 åpnet over 300 nye studentboliger. Prisen for å bygge disse var høyere enn den da altfor lave kostnadsrammen for å kvalifisere til statstilskudd. Men behovet for studentboliger var for stort til å la være å bygge, så studentboligene ble ferdigstilt av Studentsamskipnaden SiO (SiO) uten statstilskudd.

I statsbudsjettet for 2023 sørget daværende minister Ola Borten Moe for at kostnadsrammen endelig ble justert. Han glemte dessverre å samtidig gjøre noe med tilskuddssatsen, men i det minste kunne flere studentboliger kvalifisere til statstilskudd og dermed bygges. Med tilbakevirkende kraft så dette ut til å bli en gave for studentene som hadde flyttet inn i de nybygde studentboligene i Lillestrøm som nå kvalifiserte til statstilskudd. SiO søkte så klart derfor om statstilskudd i 2023.

Nesten samtidig ba Ola Borten Moe OsloMet om å flytte minst 20 % av sin virksomhet til Lillestrøm sentrum. Et ganske så tydelig løfte til Lillestrøm by, og med økt studentmasse i Lillestrøm vil behovet for rimelige studentboliger også øke. Det var derfor overraskende da kunnskapsdepartementet valgte å avslå SiOs søknad om statstilskudd til Lillestrøm.

Ikke lenge etter dette avslaget gikk Ola Borten Moe noe motvillig ut av svingdøra til Kunnskapsdepartementet, og inn kom Sandra Borch. Borch anbefalte SiO å søke på nytt om statstilskudd for disse studentboligene. Som anbefalt, så søkte SiO på nytt. Mens søknaden nå ligger på bordet hos Kunnskapsdepartementet svingte døra igjen på ny og Sandra Borch gikk ut, uten å rekke å senke husleia i Lillestrøm.

Vi i Velferdstinget i Oslo og Akershus mener Hoel kan vise at regjeringen vil følge opp de politiske løftene til studentene ved å følge opp de forventningene som er skapt i Lillestrøm.

Karl Magnus Nyeng

Nå har vi fått en ny minister, og søknaden om statstilskudd ligger nå hos Oddmund Hoel. Vi i Velferdstinget i Oslo og Akershus mener Hoel kan vise at regjeringen vil følge opp de politiske løftene til studentene ved å følge opp de forventningene som er skapt i Lillestrøm.

Årets tildeling av studentboligtilskudd er regjeringens siste sjanse til å gi studentene som bor i Lillestrøm et stort kutt i husleia. Beregninger gjort av SiO viser at husleia kan synke med inntil 1000 kroner i måneden for singelboliger og 1500 kroner for parboliger.

Vil Hoel sørge for at søknaden innvilges, slik at Lillestrøm kan utvikle seg som student- og universitetsby og gi over 300 studenter et årlig husleiekutt på mer enn 10 000? Eller er det ikke så viktig å satse på studentene i Lillestrøm?

Powered by Labrador CMS