Debatt ● Einar Braathen og Therese Sefton

For folkerett, fred og akademisk frihet i Palestina og Israel

Ansattrepresentantene i OsloMet-styret fremmer dette nye vedtaksforslaget om akademisk boikott av Israel til tirsdagens universitetsstyremøte. 

Therese Sefton (på bildet) og Einar Braathen foreslår for OsloMet-styret at universitetet skal bryte institusjonelle avtaler med israelske universiter og høgskoler.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Ut ifra foreliggende kunnskap og dokumentasjon kan det slås fast følgende:

  • FNs internasjonale domstol ICJ vedtok 26. januar å etterforske Israel fordi domstolen finner det plausibelt at Israel gjennomfører et folkemord i Gaza. FN-medlemmet Israels militære respons på Hamas’ terroraksjon 7. oktober bryter prinsippet om proporsjonalitet i gjengjeldelsene og undergraver Folkeretten, inkl. FN-erklæringen om sikre skoler. Israels okkupasjon av palestinske områder innebærer vedvarende menneskerettighetsbrudd.
  • Mange høyere utdanningsinstitusjoner i Israel uttrykker aktiv støtte til krigføringen mot palestinerne, mens det ikke er registrert at noen har uttalt seg kritisk til den. Mange høyere utdanningsinstitusjoner har lenge bidratt til å styrke det israelske militæret med teknologi og strategiutvikling.
  • Høyere utdanningsinstitusjoner i Israel bidrar aktivt til å frarøve palestinere deres akademiske frihet og undergrave hele den palestinske høyere utdanningssektoren. Palestinske universiteter er nå bombet i stykker, nedstengt eller utsatt for militærinvasjoner. Palestinske akademikere og studenter blir utsatt for vilkårlige arrestasjoner. Israelske universiteter undertrykker sine egne ansatte og studenter som ytrer seg kritisk om krigen som nå pågår.

Det følger av de foregående punktene at dersom OsloMet inngår i institusjonelle partnerskap med israelske universiteter, bidrar vi til å

  • frarøve våre palestinske kolleger deres akademiske frihet,
  • legitimere institusjoner som godtar uforholdsmessig krigføring — en krigføring som er i ferd med å utslette store deler av palestinsk høyere utdanning,
  • bryte den midlertidige forføyningen i den internasjonale domstolen (ICJ) som pålegger oss alle å vurdere om vi samhandler med Israel på en måte som kan bidra til brudd på FNs folkemordkonvensjon.

OsloMet bør ha som grunnleggende etisk prinsipp for forsknings- og utdanningssamarbeid

a. at vi ikke skal bidra til å frarøve andre akademikere deres akademiske frihet;

b. at vi ikke skal bidra til å legitimere institusjoner som kan tilrettelegge eller bidra med ressurser til uforholdsmessig krigføring;

c. at det er en faktisk forskjell på hva vi skal forvente av et demokrati som har ratifisert en rekke menneskerettighetskonvensjoner, og hva vi kan forvente av aktører som ikke defineres eller betegner seg som demokratier.

Ovenstående tre punkter er ikke «utenrikspolitiske synspunkt», men prinsipper som springer ut av universiteters samfunnsmandat til å ivareta akademisk frihet. Dette samfunnsmandatet skal ivaretas i tråd med allerede etablerte etiske prinsipper om at forsknings- og utdanningsvirksomheten vår ikke skal påføre andre skade.

OsloMet bryter derfor samarbeidet med Universitetet i Haifa og inngår ingen nye avtaler om institusjonelt samarbeid med israelske universitet og høgskoler.

OsloMet skal jobbe for at innkjøpsavtaler med leverandører som har forbindelse med det israelske militæret eller som opererer i de okkuperte palestinske områdene, avvikles.

Samtidig støtter OsloMet tiltak som fremmer dialog mellom palestinske og israelske akademikere om fred og samarbeid. OsloMet vil hegne om kunnskapens viktige rolle i forhold til land og regioner i krig, konflikt og krise. 

(Denne teksten er fremmet som forslag til vedtak på styremøtet 13. februar ved OsloMet).

Powered by Labrador CMS