Debatt ● 67 ansatte, 3 studentrepresentanter og 7 studenter

OsloMet fortjener en grundig og redelig behandling av akademisk boikott i universitetsstyret

På forrige styremøte ved OsloMet fikk universitetsledelsen i oppdrag å utrede spørsmålet om akademisk boikott av Israel. Vi kan ikke se at ledelsen har utført dette oppdraget.

«Selv om rektor formelt bestemmer hva som skal inkluderes av sakspapirer, stiller vi oss undrende til at han velger å overkjøre sine ansatte på denne måten i en sak som så mange opplever som svært viktig, og tilsidesette informasjon som hans egne styremedlemmer etterlyser,» skriver kronikkforfatterne. Rektor Christen Krogh midt i bildet, med styreleder Vibecke Hverven til høyre.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

På styremøtet ved OsloMet den 15. desember fikk universitetsledelsen i oppdrag å utrede spørsmålet om akademisk boikott av Israel og legge det frem som en vedtakssak for universitetsstyret den 13. februar 2024.

Basert på sakspapirene som nå er offentliggjort, kan vi ikke se at universitetsledelsen har utført dette oppdraget.

For det første legges ikke saken om akademisk boikott frem som en vedtakssak. Forslag til vedtakstekst er:

«Styret tar til etterretning universitetsledelsens redegjørelse for:

  • Hva universitetet gjør i saken.
  • Universitetets posisjon knyttet opp mot universitetsstrategien og universitetets samfunnsoppdrag og lovpålagte rammer og oppgaver.»

Universitetsledelsen vil nok argumentere for at saken er inkludert i kulepunkt nummer to. Dette fremstår som en uredelig måte å «behandle» saken på. Når oppdraget er å behandle akademisk boikott som en vedtakssak, så forventer vi at styret må ta aktivt stilling til ulike sider ved saken, ikke at de «tar til etterretning» rektoratets egen posisjon. 

Dette er særlig viktig når minst tre av styremedlemmene tok til orde for akademisk boikott i forrige styremøte, og flere andre uttrykte at de ønsket mer informasjon om boikott og om israelske universiteters rolle i undertrykkingen av palestinere.

For det andre fremstår universitetsledelsens tilnærming som en overkjøring av universitetsdemokratiet. Mandag 29. januar sendte 161 ansatte ved OsloMet en henstilling til rektor om at det nasjonale oppropet for akademisk boikott inkluderes i sakspapirene til styrebehandlingen, slik at vår side av saken kunne belyses for medlemmene av styret. Sammen med oppropet sendte vi et kunnskapsgrunnlag om akademisk boikott på 34 sider. Rapporten belyser spørsmål som styremedlemmene stilte i desembermøtet, eksempelvis om israelske universiteters rolle i undertrykkingen av palestinere. 

Universitetsledelsen har i stedet kun lagt frem sitt eget syn, der første setning i «utredningen» av temaet er «OsloMets ledelse vil advare mot akademisk boikott». 

Forfatterne

Krogh har bestemt at styremedlemmene ikke får lese dette dokumentet. Selv om rektor formelt bestemmer hva som skal inkluderes av sakspapirer, stiller vi oss undrende til at han velger å overkjøre sine ansatte på denne måten i en sak som så mange opplever som svært viktig, og tilsidesette informasjon som hans egne styremedlemmer etterlyser.

For det tredje har ikke universitetsledelsen presentert en utredning. Ifølge Det store norske leksikon er en utredning en «grundig undersøkelse» som skal «fremskaffe den kunnskapen som er nødvendig for å ta en viktig beslutning». Universitetsledelsen har i stedet kun lagt frem sitt eget syn, der første setning i «utredningen» av temaet er «OsloMets ledelse vil advare mot akademisk boikott». 

Vi registrerer at Krogh forsøker å ramme dette inn som en tilslutning fra universitetsstyret til en rekke prinsipper, som universitetsledelsen deretter får fullmakt fra styret til å operasjonalisere. Det er imidlertid klare hull i den prinsipielle diskusjonen (som det nødvendigvis blir når bare en side av saken er belyst). Tre eksempler på prinsipielle spørsmål som styret opplagt bør diskutere og ta stilling til, er:

  1. Er det i tråd med OsloMet sine etiske retningslinjer å samarbeide med universiteter som uttrykker aktiv støtte til det ICJ har vurdert som et plausibelt folkemord?
  2. Når hensynet til vår egen akademiske frihet går på bekostning av andres akademiske frihet (i dette tilfellet, palestinernes), er det da alltid vår egen akademiske frihet som skal veie tyngst?
  3. Saksdokumentet presenterer som et grunnleggende prinsipp at universiteter ikke skal være «politiske aktører». Oppfyller vi dette kriteriet når vi gjennom akademisk samarbeid legitimerer en apartheidstat som bedriver folkemord, okkupasjon og brudd på folkeretten?

Vi mener to grunnleggende prinsipper for OsloMet sin virksomhet bør være:

  1. Vår forsknings- og utdanningsvirksomhet bør ikke bidra til å frarøve andre akademikere deres akademiske frihet.
  2. Vår forsknings- og utdanningsvirksomhet bør ikke påføre andre skade. Vi kan derfor ikke bidra til å legitimere universiteter som uttrykker aktiv støtte til et pågående folkemord.

Innlegget er undertegnet av (i alfabetisk rekkefølge):

Usma Ahmed, Institutt for barnehagelærerutdanningen, LUI, OsloMet

Samir Aboalol, SAM, OsloMet

Qadeer Alvi, Avdeling IKT, OsloMet

Tiril Maria Årmot Andreassen, TKD, OsloMet

Aqsa Umme Awan, NOVA, OsloMet

Kamran Bagheri, NTL OsloMet

Anniken Bakke, SAM, OsloMet

Murat Balci, SAM, OsloMet

Abdelrhman Abubasha, TKD, OsloMet

Ingrid Rodrick Beiler, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet

Justyna Bell, NOVA, OsloMet

Axel Borchgrevink, IST, OsloMet

Victoria Skogsletten Dalen, TKD EST, leder SFR TKD, SP, OsloMet

Sissel Egden, IST, OsloMet

Kristoffer Eikemo, Institutt for sosialfag, OsloMet

Trine Elvebakken, DIGIN, OsloMet

Ingunn Eriksen, NOVA, OsloMet

Tore Linné Eriksen, professor em., OsloMet

Madeleine Brekke Everett, TKD, OsloMet

Marte Granlund, avdeling IKT, OsloMet

Anne Greve, LUI, OsloMet

Tom G. Griffiths, IST, OsloMet

Lars Gule, førsteamanuensis em., OsloMet

Aina Landsverk Hagen, AFI, OsloMet

Ingrid Haugsrud, SIFO, OsloMet

Håvard Lunde Helgesen, AFI, OsloMet

Hege Hermansen, Senter for profesjonsforskning, OsloMet

Hanna Holmeide, Senter for profesjonsforskning, OsloMet

Cinta Asmara Hondsmerk, TKD EST, SR EST, SFR TKD, SP, OsloMet

Toril Hægeland, LUI, OsloMet

Abubakr Iqbal, Avdeling IKT, OsloMet

Roy Sigurd Karlsbakk, senioringeniør, Avdeling IKT, OsloMet

Hilde Rønnaug Kitterød, AFI, OsloMet

Alexander Fossen Lange, Senter for profesjonsforskning, OsloMet

Beate Kristin Leirpoll, LUI, OsloMet

Aleksander Lindås, DIGIN, OsloMet

Sara Berge Lorenzen, AFI, OsloMet

Kleopatra Lykou, TKD, OsloMet

Anders Schjelderup Lyng, Avdeling IKT, OsloMet

Fatima Madar, Avdeling IKT, OsloMet

Lisbeth Mangen, AU SP, OsloMet

Nuno Marques, Institutt for informasjonsteknologi — TKD, OsloMet

Jan Messel, Senter for profesjonsforskning, OsloMet

Palle Michael Nielsen, Eiendom, OsloMet

Håvard Nilsen TKD, OsloMet

Ingvild Nordang, NTL ved OsloMet

Kristen Nordhaug, IST, OsloMet

Hedda Bøe Nyhus, Institutt for Sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet

Nicoline Nørgaard, Institutt for bygg- og energiteknikk, TKD, OsloMet

Maren Omland, Senter for profesjonsforsking, OsloMet

Amela Paćuka Institutt for sosialfag OsloMet

Celine Pedersen, Senter for profesjonsforskning, OsloMet

Marlene Folkestad Persson, NOVA, OsloMet

Brita Phuthi, IST, OsloMet

Kamalan Rashasingham, TKD/BE, OsloMet

Monika Grønli Rosten, NOVA, OsloMet

Emad Alrozzi, Institutt for barnehagelærerutdanningen, OsloMet

Knut Sverre Bjørndalen Røang, SAM, OsloMet

Nabil Safadi, Avdeling IKT, OsloMet

Anna Schytte Sigaard, SIFO, OsloMet

Helle Dyrendahl Staven, Senter for profesjonsforskning, OsloMet

Hanna Seglem Tangen, SIFO, OsloMet

Sissel Seim, førsteamanuensis em. Fakultet for samfunnsvitenskap

Seema Singh, Avdeling IKT, OsloMet

Fazilat Siddiq, Senter for profesjonsforskning, OsloMet

Magdalena Smola TKD, OsloMet

Mette Tollefsrud, prosjektleder OsloMet-Holmlia

Vanessa Tryba, TKD, OsloMet

Arne Tveit, Avdeling IKT, OsloMet

Ingrid Stensland, Avd. for samfunnskontakt og kommunikasjon, OsloMet

Jo Helle-Valle, IST, OsloMet

Viggo Vestel, NOVA, OsloMet

Nyny Vo TKD, OsloMet

Baki Vurucu, SAM, OsloMet

Signe Ylvisaker, Institutt for sosialfag, OsloMet

Anka Ødegaardshaugen, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet

Leikny Øgrim, professor em., LUI, OsloMet

Powered by Labrador CMS