Debatt rolf rønning

For sterkt fokus på nybygg fremfor kvalitet

Det må vel være studenter og ansattes oppgave å trekke til seg folk, ikke bygningene i seg sjøl, skriver professor emeritus Rolf Rønning.

Vår campus ( Storhove) har i dag langt mer moderne lokaler enn de universitetene som topper internasjonale rangeringer (Harvard, Oxford mm.), skriver Rolf Rønning.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Jo Sondre Moseng gir i et innlegg i Khrono uttrykk for sin indignasjon over at Håvard Teigen og jeg i intervju med Khrono kom med kritiske kommentarer til Statsbyggs tendensiøse framstilling av nåværende campus i Lillehammer, og deres iver for nybygg ( generelt), som jeg omtalte som «byggemani».

Teigen har svart på flere av Mosengs påstander om det bygningsmessige, og Even Smith Wergeland og Arve Hjelseth har i et innlegg om en mulig restaurering av Dragvoll anført mange gode argumenter for restaurering framfor nybygg. Det er gode økonomiske og miljømessige argumenter for å restaurere eksisterende bygningsmasse på norske campuser. Jeg håper at våre innlegg kan bidra til at disse kommer fram.

Verken Teigen eller jeg har tillagt Moseng noen bestemte meninger, vi har uttalt oss om Statsbyggs konseptanalyse og om de slutninger som der trekkes. I rapporten er han en av de få som er spurt om sine synspunkter, så det har han ikke behøvd andre til.

De spurte kan på ingen måte sies å være representative for høgskolens ansatte og studenter. Vi vet ikke hva flertallet mener, og det er kanskje heller ikke viktig på det nåværende tidspunktet. Flere opplysninger må komme fram, for eksempel vet ingen hvor nybygget skal ligge – om det legges opp til felleskontor eller cellekontor, og andre spørsmål vi vet er viktige for ansatte.

Det er offentlig kjent at det er delte meninger blant studenter og ansatte om flytting, og at noen miljøer har større behov for ombygging enn andre. Mosengs miljø er klare på at de trenger bedre lokaler, noe jeg ikke har problemer med å akseptere. Men det er fortsatt slik at klasseromsundervisning og gruppearbeid er anvendelig i mange fag.

Mosengs beskrivelse av dagens campus er så negativ at det virker som om dette må være en sak for Arbeidstilsynet.

Rolf Rønning, professor emeritus ved Høgskolen i Innlandet (Lillehammer)

Mosengs beskrivelse av dagens campus er så negativ at det virker som om dette må være en sak for Arbeidstilsynet. Han «lever i håpløst utdaterte lokaler» og må daglig «kjempe mot stagnasjonen» på campus. Likevel anfører han at Lillehammer (med dagens campus) nylig ble kåret til landets tredje beste studentby. Så ikke alle har tatt krisa innover seg.

Min hovedinnvending mot konseptanalysen har vært det bærende postulatet om at undervisningslokalene er helt avgjørende for kvaliteten på forskning og undervisning. Vår campus ( Storhove) har i dag langt mer moderne lokaler enn de universitetene som topper internasjonale rangeringer (Harvard, Oxford mm.).

Egnede lokaler er viktig, men kvaliteten på undervisningen bestemmes av mange andre forhold. Moseng bidrar til overfokuseringen på bygningenes betydning når han påstår at de nåværende bygninger mangler «evnen til å naturlig engasjere og tiltrekke seg byens befolkning». Det må vel være studenter og ansattes oppgave å trekke til seg folk, ikke bygningene i seg sjøl.

Campus er i hovedsak for studenter og ansatte, men min erfaring er at hvis vi har noe å tilby som har interesse for folk utenfra, så kan vi ha godt besøkte opplegg. Det må være et viktig spørsmål i debatten om utbyggingen av UH-bygg framover at bygningsmassens betydning for kvalitet på læring og forskning ses i sammenheng med andre faktorer.

En annen kritikk av nåværende campus er at den er «død» på ettermiddags- og kveldstid. Campus er en arbeidsplass ansatte og studenter drar hjem fra etter arbeidstid for å hente barn i barnehager og gjøre andre «etter arbeidstid»-oppgaver. Dette er også et spørsmål av nasjonal interesse; hva skal vi kreve av UH-bygg?

Er det ikke andre arenaer som er bedre egnet som møteplasser etter arbeidstid, og hvor en kan møte folk utenfra? I konseptanalysen påpekes det mindre behov for fellesarealer ved en bylokalisering fordi studentene vil gå i butikker og kafeer. Vil det gi en mer levende campus?

Mosengs innlegg etterlater liten tvil om at han ønsker en ny campus i byen. Dette konkluderer han uten å vite om en ny campus vil ha fysiske utviklingsmuligheter for de romkrevende endringer han ønsker, eller om det blir så trangt at studentene helt blir stengt ute fra grøntarealer og klassiske kvaliteter ved studiesteder. TV-skolen underviser i dokumentar, men stiller små krav til dokumentasjon.

Jeg kjenner ikke til debattformene innen TV-fag, men det framstår som ganske stakkarslig at Moseng flere ganger mer enn antyder at Teigen og jeg egentlig ikke er meningsberettiget pga. alder. Til Mosengs informasjon så er det ytringsfrihet her i landet, uavhengig av alder. Mitt råd er at han i fortsettelsen prøver å begrunne sine argumenter i stedet for å prøve å ekskludere andre som ikke meningsberettiget. Her er plass til alle.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS