Debatt ● Benedicte Løseth

Forskningsrådet endrer ordlyden i utlysning

Khrono-saken om Anwesha Dutta ved Chr. Michelsens Institutt viser at innretningen på kravet til stipend for utenlandsopphold ikke treffer etter intensjonen. Forskningsrådet endrer derfor nå ordlyden i utlysningen.

Formålet er med utenlandsstipendet er fortsatt utgående internasjonal mobilitet fra norske forskningsinstitusjoner, skriver områdedirektør i Forskningsrådet.
Formålet er med utenlandsstipendet er fortsatt utgående internasjonal mobilitet fra norske forskningsinstitusjoner, skriver områdedirektør i Forskningsrådet.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Forskningsrådet justerte tidligere i år innretningen på kravet til stipend for utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater i forbindelse med innføring av plan for rekruttering til forskning og tidlig karriere.

Intensjonen vår er å styrke tilknytningen til Norge slik at forskertalenter fra norske institusjoner får internasjonal erfaring og inngår i internasjonale nettverk. Khrono hadde 31. oktober et oppslag som viser at enkelte konsekvenser av denne endringen ikke er i tråd med intensjonen. 

Endringen, slik det er formulert nå, gir en utilsiktet konsekvens for de som har en sterk tilknytning til Norge uten å ha mastergrad eller doktorgrad fra en norsk institusjon, noe som var tilfelle for seniorforsker Anwesha Dutta ved Chr. Michelsens Institutt.

Forskningsrådet ønsker derfor raskt å korrigere dette ved å endre ordlyden i utlysningen til at det er «krav om mastergrad eller doktorgrad fra en norsk forskningsorganisasjon eller bosted eller arbeid i Norge i minst 12 måneder i løpet av de siste syv årene». 

Formålet er fortsatt at utenlandsstipendet er ment for utgående internasjonal mobilitet fra norske forskningsinstitusjoner.

Powered by Labrador CMS