NTNU og Sintef står for en tredjedel av søknadene om å bli nye sentre for innovasjon (SFI). Illustrasjonsfoto.

100 søknader om sentre for forskningsdrevet innovasjon

Innovasjon. NTNU og Sintef står for en tredjedel av søknadene om etablering av nye sentre for forskningsdrevet innovasjon. Se oversikten over alle søknadene her.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) startet opp som ordning i 2005, og har som mål at forskningsmiljøer og FoU-aktive bedrifter kan samarbeide og forske langsiktig.

Fakta

100 søkere om Senter for forskningsdrevet innovasjon fra universiteter og høgskoler

Søknadsfristen var 4. april. Alle får tilbakemelding i juni. Endelig søknad skal leveres 25. september.

Fordelingen mellom sektorene

 • UoH-sektor: 54
 • Instituttsektor: 36
 • Helseforetak: 10

NTNU og Sintef er foreslått som vertsinstitusjoner for en tredel av skissene.

Her ser du oversikten.

54 av søkeren fra universiteter og høgskoler

 • NTNU 19
 • UiO 11
 • UiB 7
 • UiT 7
 • Høgskolen i Innlandet 2
 • NHH 2
 • UiA 2
 • NMBU 1
 • UiS 1
 • USN 1
 • BI 1

Kilde: Forskningsrådet

Nå viser ferske tall at 100 søkere vil etablere nye sentre for forskningsdrevet innovasjon.

Liv Jorunn Jenssen er programkoordinator for SFI-ordningen i Forskningsrådet. Hun sier i en pressemelding at antallet søknader er omtrent som forventet.

— En første gjennomgang viser at det er mange gode og spennende initiativer som bygger på et etablert og godt samarbeid mellom akademia og næringsliv. Samtidig er det andre initiativer der det nok gjenstår en del arbeid for å kunne hevde seg i konkurransen om bli et av nye SFI-sentrene, sier Jenssen.

Like mange som ved forrige utlysning

Til Khrono opplyser Jenssen at forrige utlysning var i 2013/2014. Den gangen kom det inn 103 skisser.

— Fordelingen på institusjoner var omtrent som i den siste utlysningen, knapt halvparten av søkerne fra UoH, knappe 40 prosent fra instituttsektoren og resten fra helseforetakene. Dette endte opp i 57 fullstendige søknader og i 17 nye SFI som startet opp i løpet av 2015, forteller Jenssen til Khrono.

Hun legger til at fordelingen mellom sektorene er dermed temmelig lik denne gangen, men kanskje med en liten økning for UoH på bekostning av instituttsektoren.

— Hva tenker dere om at NTNU/Sintef står som verstinstitusjon for hele en tredjedel av søknadene?

— Det at NTNU og Sintef står for en så stor andel av skissene gjenspeiler vel egentlig bare den ledende posisjonen disse to institusjonene, sammen eller hver for seg, har i Norge når det gjelder langsiktig næringsrettet forskning.

Flest søknader fra universiteter og høgskoler

Vertsinstitusjonene bak skissene fordeler seg slik på sektor:

 • UoH-sektor: 54
 • Instituttsektor: 36
 • Helseforetak: 10

NTNU og SINTEF er foreslått som vertsinstitusjoner for en tredel av skissene.

Blant universiteter og høgskoler er det NTNU som er verstinstitusjon bak suverent flest søknader. Hele 19. Universitetet i Oslo følger deretter med 11, mens Universiteter i Bergen og UiT Norges arktiske universitet har 7 søknader hver seg.

Prorektor nyskapin, NTNU: Toril A. Nagelhus Hernes. Foto: NTNU

NTNU: SFI er viktig virkemiddel

Toril A. Nagelhus Hernes er prorektor for nyskaping på NTNU.

— NTNU har lang tradisjon med samarbeid med næringsliv. SFI er et særdeles viktig virkemiddel som legger til rette for langsiktig kunnskapsutvikling og kompetanse som er viktig for at næringslivet skal kunne omstille og utvikle nye produkter og tjenester, understreker Hernes til Khrono.

Hun legger til:

— SFI-ene er også viktige virkemidler for at Norge skal kunne utløse potensiale i de resursene og fortrinn som vi har. NTNU har dyktige miljøer som er attraktive partnere for næringslivet. Derfor er vi også vertsinstitusjon for hele 19 søknader som er gledelig.

Hernes trekker fram at i tillegg kommer alle søknadene der NTNU er med i konsortsier med gode samarbeidspartnere som vertskap, som for eksempel Sintef.

— For NTNU er det viktig at kompetansen vi utvikler kommer næringslivet og samfunnet til nytte. Jeg tror også at det vil komme mer innovasjon og konkrete nyvinninger ut av de nye SFI-ene fordi fokus på dette er økende ute i fagmiljøene, sier Hernes.

Også høgskoler er med

Høgskolen i Innlandet er eneste statlige høgskole på lista med sine to søknader. Den statlige vitenskaplige høgskolen NHH også har to og den private vitenskaplige høgskolen BI har 1 søknad der de er vertsinstitusjon.

Midlene lyses ut i to trinn. Søkere må først levere en obligatorisk skisse og deretter en fullstendig søknad. Den første fristen var 4. april. Alle får tilbakemeldinger i løpet av juni og endelig søknad skal leveres 25. september.

Fakta

SFI-rapport fra 2018

Rapporten om sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er skrevet av Damvad analytics, sammen med Rand Europe og University of Camebridge, på oppdrag fra Norges forskningsråd.

Den ble ferdigstilt 31.01.2018.

Det finnes i dag 38 sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og de har et samlet budsjett på ca 8 mrd. kroner.

Kilde: Damvad

Rapport fra 2018: — SFI-ene har et forbedringspotensial

Damvad analytics, sammen med Rand Europe og University of Cambridge leverte i januar 2018 en evaluering av Forskningsrådets Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Der heter det blant annet at de kan bli bedre på innovasjon.

I tillegg viser rapporten at det er stort forbedringspotensial når det gjelder SFI-ordningens bidrag til kommersiali­sering og internasjonalisering. Rapporten peker også på at bedriftene og forskningsinstitusjonene ikke har så reelt samarbeid som ønskelig.

Andre viktige utfordringer i SFI-ordningen, som nå har pågått i 10 år, er ifølge rapporten manglende forskningskompetanse i de enkelte bedriftene, samt manglende innovasjonskompetanse hos de enkelte forskerne.

Til slutt heter det også at SFI-ordningen verken fungerer bra når det gjelder tjenesteinnovasjon eller innovasjon i offentlig sektor.

I en pressemelding viser også statsråd Iselin Nybø til at rapporten peker på at sentrene bør bidra mer til å løse store samfunnsutfordringer.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS