digital eller fysisk undervisning

Forvirring om hva som er plan A til høstsemesteret

På fakultetet for lærerutdanning ved OsloMet reagerer flere på at de oppfatter det som at plan A er at all undervisning til høsten skal være digital.

Blir prorektor for utdanning på OsloMet, Nina Waaler , like alene på campus til høsten?
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Professor Solveig Østrem på Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet reagerer på det hun oppfatter som en beskjed om å planlegge for en heldigital høst.

«Fakultet for lærerutdanning ved @OsloMet planlegger for heldigitalisert semester for alle studenter høsten 2020. Er dette i samsvar med hva som er besluttet sentralt, @curtrice? Og er det grunn til en så streng håndhevelse av smittevernregler anbefalt av @Folkehelseinst?», skriver Østrem på twitter.

Rektor Curt Rice er raskt ute med å svare:

«OsloMet er ikke stengt. Studenter skal være på campus i den grad det er lov. Det kommer mer om dette senere i dag evt i morgen. Men vi er nødt til å planlegge for at nye restriksjoner kan komme.»

Professor Anne Greve svarer tilbake:

«Men fakultet for lærerutdanning har allerede bestemt seg. Virker som en forhastet og dårlig avgjørelse. La heldigitalisering være plan B, ikke plan A.»

Dekan: — Vi har ikke bestemt oss

Sarah J. Paulson, dekan lærerutdanning, OsloMet.

Dekan Sarah J. Paulson på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet sier til Khrono at man ikke har bestemt seg for hvordan høstsemesteret blir, og at man avventer sentrale avgjørelser.

— Men vi er nødt til å være forberedt på at det kan bli innstramminger igjen i løpet av høsten, og at vi kan ivareta studentene uansett hvilke rammer gjeldende smittevernregler setter. Derfor må vi også planlegge for heldigitale løsninger, sier Paulson, men understreker:

— Høyst sannsynlig blir det ikke en heldigital høst. Vi ønsker at så mye av undervisningen som mulig skal skje gjennom fysisk tilstedeværelse på campus, og skal legge til rette for dette. Men det er ingen som vet hva situasjonen blir til høsten.

Paulson understreker også at den gruppen OsloMet prioriterer aller høyest med tanke på fysisk tilstedeværelse, er de ferske studentene.

— Selvsagt de som starter på OsloMet for første gang, men også studenter som starter i et nytt utdanningsløp, både masterstudenter og etter- og videreutdanningsstudenter, må få en god start på sine nye studieløp, sier Paulson.

— Må tenke digitalt nå

Helene Lund er leder på Institutt for barnehagelærerutdanningen (BLU) på OsloMet.

Hun forteller at de på et utvidet ledermøte tirsdag fikk beskjed om at alle må jobbe med den muligheten at høsten kan bli heldigital.

— Det er nok en del ansatte som håper på at vi kan komme tilbake til før-koronatid. Jeg oppfatter fakultetets ledelse slik at vi må planlegge for å ha en løsning for en heldigital høst på plass. Så får det heller komme som en positiv overraskelse hvis vi kan ha mer hybride løsninger og mer tilstedeværelse på campus enn det vi har hatt de siste månedene, sier Lund til Khrono.

Som de andre understreker også Lund at mye er uklart, og at det er krevende både for faglærere og ledere å planlegge fram mot høsten.

Dekan på OsloMet, Carl Christian Thodesen.

Mye digitalt på teknologi

Carl Christian Thodesen er dekan på Fakultet for teknologi og design på OsloMet,

Han forteller til Khrono at fakultetet som han leder har en plan om å kjøre de studier som kan kjøres digitalt, undervises nettopp digitalt.

— Men vi har en god del studier som sliter med kvalitet hvis de bare skal være digitale. Dette er fag som er avhengig av tilgang til verksteder og labber for å gi et fullverdig studietilbud og læringsmiljø til studentene. Her jobber vi intenst med å finne løsninger som kan tilfredsstille de krav som eventuelt blir stilt når vi kommer så langt, forklarer Thodesen.

— Har dere fått beskjed fra ledelsen på OsloMet om å kjøre heldigitalt?

— Jeg opplever at vi møter forståelse for de behovene for studenter og studier hos rektor Curt Rice, sier Thodesen.

— Han skjønner problematikken, men så er det ikke bare opp til ham hvordan vi kan løse dette når den tid kommer, legger dekanen til.

Plan A: — Er å ha et fantastisk semester

Rektor Curt Rice starter med å peke på at OsloMets plan A er å ta i mot ivrige og spente unge mennesker som ønsker å lære, og som ønsker å forberede seg til å kunne ta sin plass i arbeidsliv.

Rektor Curt Rice forteller at planen er at alle studenter skal få noe tilbud også på campus til førstkommende høst.

— Plan A er at disse flotte mennesker skal få lov til å lære gjennom å lese, øve og ha dialog med sine medstudenter og sine lærere, og gjøre dette på en måte som respekterer at vi er i en global pandemi der det å bli smittet med covid-19 er noe det er verdt å ofre noe for å unngå.

Rice trekker også fram at man må respektere både anbefalinger og krav som kommer fra helsemyndighetene og regjeringen.

— Dette betyr at høsten 2020 blir annerledes enn høsten 2019. Men det blir også annerledes enn våren 2020. Ved OsloMet skal vi legge til rette for at alle studenter skal få mulighet til å delta i noe undervisning på campus. Men noen begrensninger blir det, slik at en god del undervisning vil bli digital, skriver Rice i en e-post til Khrono.

Han skriver at man ved OsloMet f.eks. har dimensjonert klasserommene til 50prosent av sin kapasitet og auditoria til 33 prosent.

— Dette vil kreve noen prioriteringer om studentgrupper og der vi må prioritere blant grupper med studenter, er vi spesielt opptatt av on-campus undervisning for førsteårsstudenter, studenter som deltar i enten ferdighetstrening, laboratorie- og verkstedsundervisning og lignende praktiske undervisningsformer.

Åpner for kveldsundervisning

Rice trekker fram at for å gi flest mulig studenter anledning til å være i klasserommet samtidig som man skal ivareta smittevernshensyn, vil de benytte campus lengre enn det som tidligere har vært vanlig og det kan bli noe ettermiddags- og kveldsundervisning.

— Vi jobber nå med å gå gjennom timeplanene og gjøre de nødvendige justeringer. Dette gjør vi før vi går ut med dem, noe som tidligere år har skjedd ca 1.juni og som blir litt forsinket i år. Fordi dette arbeidet er ongoing er vi foreløpig usikker på omfanget av ettermiddags- og kveldsundervisning, forteller Rice.

Han fortsetter:

— Det vil selvsagt være en prosess knyttet til ansattes arbeidsvilkår i denne sammenhengen. Fordi covid-19 kan blåse opp og fordi regjeringa kan finne på å stenge ned universitetene igjen, må vi planlegge for muligheten om at deler av semesteret vil måtte kunne være heldigital. I håp om at det kan skje på en mindre ad hoc måte enn på våren 2020, har jeg bedt studieprogrammene å planlegge for den muligheten. Men vårt mål er å ikke ha mer konservative regler angående fremmøte enn hva myndighetene krever.

Powered by Labrador CMS