Debatt erik eriksen

Full forvirring om Forskningsrådets politiske spilleregler

— Det finnes så vidt jeg kan se ingen holdepunkter for at Ola Borten Moe eller departementet kan instruere Forskningsrådets styre om ikke å ha egne møter med Stortinget, skriver Erik Eriksen.

Mange overvurderer rollen til administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, samtidig som man undervurderer styret, mener artikkelforfatteren.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I følge Khrono/Aftenposten har statsråd Ola Borten Moe gitt Forskningsrådet beskjed om at det ikke skal opptre politisk. Samtidig har Kunnskapsdepartementet gitt beskjed om at rådet ikke skal ha egne møter med Stortinget uten at departementet har blitt varslet på forhånd.

Styret er forskningsrådets øverste organ og skal gjøre det de finner best for Forskningsrådet, også om det går på tvers av det statsråden til enhver tid måtte mene.

Erik Eriksen

Forskningsrådets direktør opplyser at slik har det ikke vært før, men at dette kan bidra til en bedre dialog mellom departementet og forskningsrådet.

Er dette en avklaring eller en tilsnikelse?

Forskningsrådets vedtekter, foreslått av Kunnskapsdepartementet og vedtatt av regjeringen, fastslår at det er styret som bestemmer i Forskningsrådet. Styret er oppnevnt av kongen i statsråd. I følge §3 er «Styret Forskningsrådets øverste organ og ansvarlig for Forskningsrådets samlede virksomhet». I følge §4 skal forskningsrådet «i sitt arbeid følge opp forskningspolitikken som er fastsatt av regjeringen og Stortinget (min utheving)».

Det finnes så vidt jeg kan se ingen holdepunkter for at statsråden, eller departementet, kan instruere styret om ikke å ha egne møter med Stortinget. Styret er forskningsrådets øverste organ og skal gjøre det de finner best for Forskningsrådet, også om det går på tvers av det statsråden til enhver tid måtte mene.

Det er styret som representerer Forskningsrådet i dialogen med Kunnskapsdepartementet (§4.2). Det er ikke en oppgave for administrerende direktør. Hun er ansatt av styret og hennes oppgave er i henhold til vedtektene å iverksette styrets vedtak. Som ansatt i et underlagt organ kan hun instrueres av departementet, men siden hennes rolle er å iverksette det styret har besluttet har jo en slik instruksjon liten effekt.

Ola Borten Moe var tidligere olje- og energiminister. Da var han også sjef for Oljedirektoratet som er et forvaltningsorgan underlagt Olje- og energidepartementet. Forskningsrådet har en friere rolle og det er mulig statsråden ikke helt har fått med seg nyansene her.

Enda merkeligere er det i så fall at heller ikke Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådets styre eller rådets administrerende direktør ser ut til å ha fått med seg hvilke spilleregler som egentlig gjelder.

Avslutningsvis er det heller ikke slik at statsråden kan kaste styret dersom han er uenig i deres vurderinger. Styret er oppnevnt av kongen for fire år, og er utenfor statsrådens rekkevidde.

Forskningsrådets organisasjon og vedtekter er en levning fra tiden like etter siste verdenskrig. Begge deler burde vært endret for mange tiår siden. Når det ikke skjer er det fordi det er alt for lite interesse for forskningspolitikk, og alle involverte parter aksepterer stilltiende at et rotete system videreføres.

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS