Debatt sigmund grønmo

Gjenreising av Høgskolen i Nesna – NOKUTs rolle

NOKUTs rolle i å vedta en gjenoppretting av Høgskolen i Nesna er ikke så entydig og så sentral som NOKUTs direktør hevder.

Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

HØGSKOLEN I NESNA| NOKUTs direktør uttaler seg om gjenreising av Høgskolen i Nesna (HiNe) i Khrono 16. august. «Det tar mange år før man kan etablere en akkreditert høgskole,» sier hun og viser til at NOKUT først skal godkjenne de enkelte studiene og deretter skal vurdere om institusjonen kan akkrediteres som høgskole.

NOKUT-direktørens uttalelser ville være uproblematiske dersom det skulle opprettes en helt ny utdanningsinstitusjon på Nesna. Her dreier det seg imidlertid om å gjenopprette en institusjon som ble opprettet for mer enn hundre år siden, og som var selvstendig høgskole inntil fusjonen i Nord universitet for få år siden. Verken høgskolen som institusjon eller dens studier ble avskiltet eller deakkreditert av NOKUT. Det som skjedde på Nesna etter fusjonen, var at Nord universitet først reduserte omfanget av studievirksomheten på Nesna og deretter vedtok å nedlegge studiestedet.

En gjenoppretting av HiNe kan bygge på de godkjente studieprogrammene som har vært i gang på Nesna hele tiden, på den fagkompetansen og det fagmiljøet som fortsatt finnes, og på den infrastrukturen som ble opprustet før fusjonen. Forutsetningen for dette er nettopp at det raskt besluttes å reetablere HiNe.

En slik beslutning må tas av regjeringen og Stortinget, og NOKUTs rolle i denne sammenhengen er ikke så entydig og så sentral som NOKUTs direktør hevder. Gjenoppretting av institusjoner som nedlegges av et universitet etter en fusjon er ikke omtalt i de lovene eller forskriftene som regulerer NOKUTs virksomhet. Det er bred enighet om at situasjonen for Nesna er helt unik, og det er ingen grunn til at en gjenreising av HiNe skal behandles på samme måten som etablering av helt nye institusjoner med helt nye studieprogrammer. Derimot vil det være viktig at NOKUT etter en tid organiserer evaluering av studiekvaliteten ved den gjenopprettede HiNe, på samme måten som NOKUT organiserer slike evalueringer for andre etablerte høgskoler og universiteter. Men det er en helt annen sak.

Powered by Labrador CMS