ntnu

Har brukt 3 millioner på advokat i Eikrem-saken

En god måned før avskjedssaken skal opp i universitetstyret, har NTNU allerede brukt over tre millioner kroner på advokatbistand i Eikrem-saken.

Øyvind Eikrem har emneansvar for tre emner ved NTNU denne høsten. Universitetet sa først at han ikke fikk ha kontakt med studenter, men trakk dette tilbake.
Øyvind Eikrem har emneansvar for tre emner ved NTNU denne høsten. Universitetet sa først at han ikke fikk ha kontakt med studenter, men trakk dette tilbake.

3,01 millioner.

Det er summen Universitetsavisa har fått oppgitt fra NTNU på spørsmål om hvor mye penger universitetet har brukt på advokat knyttet til Eikrem-saken.

Av de tre millionene er 1, 42 millioner fakturert av Simonsen Vogt Wiig og 1, 59 millioner av Arntzen de Besche. I tillegg er nå, som Khrono har skrevet, advokatfirmaet Hjorth inne i saken.

Hva kostnaden der blir, er ikke klart.

NTNU ønsker å gi førsteamanuensis Øyvind Eikrem sparken. Ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap har allerede fattet vedtak om det, og i desember skal saken opp i universitetsstyret.

Eikrem selv har vært tydelig på at han tar saken til retten dersom styret opprettholder vedtaket.

Saken har allerede pågått i tre år - det hele startet da Eikrem ble intervjuet av Resett høsten 2018. Det skapte reaksjoner internt på Institutt for sosialt arbeid.

Høyt beløp

– Beløpet er helt klart høyt. Det skyldes først og fremst at dette er en spesiell og kompleks sak, sier konstituert organisasjonsdirektør Roar Tobro til Universitetsavisa om pengebruken.

Han sier at i tillegg til selve avskjedssaken har Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Institutt for sosialt arbeid og HR- og HMS-avdelingen de siste årene måttet håndtere en rekke andre klager, varsler og innsynsbegjæringer som også inngår i saken.

— Vi har vært nødt til å leie inn ekstern bistand både av kapasitetsgrunner og fordi saken er juridisk krevende, sier Tobro, og videre:

– Jeg kjenner ikke til at vi har brukt ressurser i et tilsvarende omfang på noen annen personalsak ved NTNU.

NTNUs HR-sjef Arne Hestnes har tidligere sagt til Universitetsavisa at universitetet har brukt tilnærmet en hel administrativ stilling på konflikten ved Institutt for sosialt arbeid.

Underviser som før

Selv om Eikrem har fått varsel om avskjed, underviser han som aldri før.

— NTNU har vel brukt 3-4 millioner kroner og nå tre eksterne advokatfirma så langt. Det sier sitt. Jeg får bare forholde meg til det, og så ser vi hva som kommer ut av det til slutt, sa Eikrem til Khrono tidlig i oktober.

Advokatfirmaet Hjort DA skal hjelpe til med saksforberedelse frem mot styremøtet i desember.

«Dokumentmengden i saken er stor, og av kapasitetsgrunner er det hentet inn en ny, ekstern juridisk rådgiver fra firmaet Hjort DA», het det i melding fra NTNU.

Rådgiveren er advokat Anne Marie Due. Hun er ekspert i arbeidsrett og ledet blant annet Kunsthøgskolens varslingsutvalg under håndteringen av flere metoo-saker i 2018. Kunnskapsdepartementet mottok varsler mot flere ansatte ved høgskolen i desember 2017 og en av dem ble avskjediget under to uker etter at han selv hadde sagt opp stillingen sin.

Powered by Labrador CMS