styremøte nord universitet

Har innført kostnadskutt og ansettelsesstopp

Nord universitet praktiserer ansettelsesstopp hele 2024. 

På styremøtet får medlemmene en orientering om status for kostnadskutt og kontroll med ansettelser. Her ser vi rektor Hanne Solheim Hansen og styreleder Øyvind Fylling-Jensen. Til venstre styresekretær Linda Therese Kristiansen

Når styret ved Nord universitet samles 7. mars, får det en orientering om status for prosjekt økonomisk omstilling. 

Omstilling i dette tilfellet innebærer kostnadskutt og ansettelsesstopp, som styret ga klarsignal for på desembermøtet. 

Fakta

Styremøte Nord universitet

Starter klokka 11.00 den 7. mars. Sted: Bodø

Saker som blant annet skal opp til behandling:

  • Årsrapport og årsregnskap
  • Tildelingsbrev
  • Prosjekt økonomisk omstiling
  • Oppgradering studiested Namsos
    • Etablering av nye studier 2025/26
    • Arbeid med videreutvikling av lektorutdanningene
    • Årsrapport internrevisjon

Kostnadskutt på 150 mill.

Som Khrono tidligere har omtalt, skal det innføres administrative kutt som tilsvarer 50 millioner kroner i 2025. Både administrative personalkostnader og andre driftskostnader skal reduseres for å få til dette omfattende kuttet. 

Ifølge styrenotatet må alle enheter tilpasse kostnadene i 2024 til de nye og lavere inntektsrammene i tråd med budsjettene for fakultetene og avdelingene. 

Omstilling av drifta skal ved utgangen av 2026 innebære akkumulerte kostnadskutt på totalt 150 millioner kroner. Målet er å bruke disse frigjorte midlene til faglig virksomhet og styrking av økonomien. 

Mer knipen med å ansette

Nord universitet er i gang med ansettelsesstopp, eller «ansettelsesfrys» som de har valgt å kalle det. Rutiner for utvidet stillingskontroll er utarbeidet. Disse blir fulgt opp av lederne og er overordnet kontrollforum. 

Styret får orienteringer om effekten av ansettelsesstoppen på møtene i mai og desember i år. 

På forrige styremøtet vedtok også styret «ny oppgave og ansvarsfordeling i administrasjonen» Målet her er å legge til rette for at nødvendige oppgaver skal løses med mindre ressurser. 

På styremøtet 7. mars blir styret bedt om å ta status i prosjektet til orientering. 

Se andre styresaker som skal opp til behandling i faktaboksen. 

Powered by Labrador CMS