økonomi

Har mindre på bok. Flere nærmere null i reserver

Universitetene og høgskolene hadde til sammen 3,4 milliarder på bok ved inngangen til 2024. Det er drøyt 200 millioner mindre enn for ett år siden.

Universiteter og høgskoler har over 3 milliarder på bok, men en stor del av midlene er nå bundet opp i investeringsplaner.
Publisert Oppdatert

Statlige universiteter og høgskoler har fortsatt mye penger på bok, til sammen 3,44 milliarder kroner, viser årsregnskapene for 2023.

Av dette er 2,14 milliarder lagt inn i forpliktende investeringsplaner. 

Fakta

5-prosentregelen knyttet til avsetninger

  • Det nye reglementet ble først omtalt i stortingsproposisjonen som fulgte Kunnskapsdepartementets forslag til statsbudsjett 2021. Departementet selv forklarer om de nye reglene:
  • Reglementet skiller mellom avsetninger til investeringer og avsetninger til andre formål. Alle avsetninger som ikke er investeringer, blir å regne som avsetninger til andre formål.
  • Fra og med regnskapet for 2021 vil institusjoner som har avsetninger til andre formål på over 5 prosent per 31. desember i regnskapsåret måtte tilbakeføre disse til statskassen.
  • Alle institusjoner med avsetninger til andre formål som overstiger over 5 prosent av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet, skal redegjøre for dette.
  • Kunnskapsdepartementet kan i samråd med Finansdepartementet i særskilte tilfeller innvilge søknader om høyere avsetninger. Det er ikke fastsatt en øvre grense på avsetninger til investeringer.
  • Departementet gjør oppmerksom på at kontantbeholdningen til universiteter og høgskoler og avsetninger fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet som reglementet skal regulere, ikke er det samme.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

1,3 milliarder er avsetninger til såkalte «andre formål», og her er grensen for hva man kan ha i avsetninger eller ubrukte midler,  5 prosent av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet. 

Alt ut over dette skal betales tilbake til statskassen.

Alle under 5 prosent-grensen

Alle universitetene og høgskolene klarte i 2023 å komme under 5-prosentgrensen, og slipper dermed å betale tilbake noe til staten.

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen ved Universitetet i Oslo mener det ikke nødvendigvis er et faresignal at flere og flere nærmer seg å ha null kroner på bok til det som blir kalt andre formål.

— Det er nødvendig å ha en liten buffer, men etter mitt syn er det nødvendigvis ikke et faresignal at mange får redusert mindreforbruket. Det var et større problem tidligere, da midlene hopet seg opp ved en del institusjoner, sier  Benjaminsen, som også minner om at institusjonene er en del av et system hvor Stortinget bevilger ettårige budsjetter.

Kunnskapsdepartementet trekker overfor Khrono fram at de totale avsetningene i sektoren pr. 31.12 2023 er på 8,25 prosent, noe de mener er et forsvarlig nivå for sektoren som helhet.

Samtidig viser departementet til at det er betydelige variasjoner mellom utdanningsinstitusjonene. 

Kunnskapsdepartementet opplyser at det følger nøye med på den økonomiske situasjonen til alle institusjonene i sektoren, og da særlig institusjoner med lave avsetninger og svak økonomi. 

Flere nærmer seg null på bok

Kunsthøgskolen i Oslo har null kroner i avsetninger til investeringer. Flere av utdanningsinstitusjonene har lite på bok, for eksempel Universitetet i Bergen og NMBU, som begge har ubrukte midler, både til andre formål og investeringer, som utgjør 3 prosent av bevilgningen i 2023.

Aller minst, det vil si mindre enn null, har Norges idrettshøgskole, som er den eneste utdanningsinstitusjonen som leverer negative avsetninger i årsregnskapet. 

Avsetninger til andre formål er på minus 14,6 millioner, mens avsetninger til investeringer er på null. Det er andre året på rad at idrettshøgskolen havner i en slik situasjon.

Negative avsetninger vil si at man har et merforbruk utover årets bevilgning pluss det man har på bok i form av ubrukte midler fra tidligere år.

Bekymret for handlingsrommet

Universitetet i Stavanger (UiS) hadde 119 millioner kroner på bok ved inngangen til 2024, men ifølge universitetets prognose vil det bare være 25 millioner igjen ved utgangen av året.

For å unngå negative avsetninger i 2025, må det gjøres vesentlige tiltak i løpet av 2024, kom det fram på et ekstraordinært styremøte 26. januar. To av fakultetene ved UiS har allerede negative avsetninger.

Styreleder Anne Marit Panengstuen var bekymret for det økonomiske handlingsrommet til UiS hvis universitetet skal gå inn i 2025 med bare 25 millioner kroner i avsetninger.

— Hva skjer hvis dette er brukt opp halvveis ut i 2025, spurte hun.

— Skulle vi komme i en situasjon der vi ikke lenger har økonomisk handlingsrom, så må vi diskutere en annen omfordeling mellom enhetene, sa styrelederen.

NTNU på topp

Målt i kroner er det NTNU som har mest ubrukte midler ved inngangen til 2024, i alt 676,7 millioner kroner. I årsregnskapet er 369 millioner av dette lagt inn i en investeringsplan, mens 308 millioner er avsetninger til andre formål.

NTNU har dermed redusert sin beholdning av ubrukte midler med 114 millioner i løpet av 2023.

Universitetet i Oslo (UiO) følger etter NTNU med i alt 568 millioner i ubrukte midler, fordelt på 522,5 millioner som er satt av til investeringer og 45,5 millioner til andre formål. For UiOs del betyr dette at ubrukte midler totalt har økt fra 2022, da beholdningen var på 547 millioner.

Høyest andel i Molde

Målt som andel av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet skiller Høgskolen i Molde seg ut også i 2023. Her er avsetningene totalt på 37 prosent av bevilgningen, der det aller meste er lagt inn i en investeringsplan.

— Vi måtte betale tilbake 7,7 millioner kroner etter årsoppgjøret for 2022, fortalte rektor ved Høgskolen i Molde, Elin Mordal, til Khrono i høst.

Norges Handelshøyskole har nest størst avsetninger målt som andel av bevilgningen, med 12 prosent.

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen ved UiO er ikke bekymret over mindre penger på bok.

— Bra å kunne sikre forutsigbarhet

— Å ha noe midler for å kunne sikre at overganger ikke blir for brå i ulike situasjoner, er bra, det sikrer en forutsigbarhet i organisasjonen. Men 5-prosentgrensen er innført igjen for å sikre at midlene som blir tildelt institusjonene, blir brukt i samsvar med forutsetningene, sier UiO-direktør Benjaminsen til Khrono.

Han minner om at universitetene og høgskolene før de ble såkalt nettobudsjetterende, hadde lov til å ta med seg nettopp 5 prosent av ubrukte bevilgninger over til neste år, i tillegg til midler knyttet til investeringsplaner, slik ordningen er blitt i dag.

Endringslogg: 

20.02.2025, 10.20: Nye tall for Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo (AHO) på avsetninger til andre formål. 

Avsetninger og bevilgning 2023

Institusjon Avsetninger andre formål I % Avsetninger investeringer I % Avsetning totalt I % Bevilgning totalt 2023
Universitetet i Oslo45 4961522500856799696 260 575
UiT1465033,81849054,73314088,53898908
Universitetet i Agder64723435815210053861754078
Høgskolen i Molde603921251203613115937350052
Norges musikkhøgskole1570852153073723812321105
Arkitekt og designhøgskolen i Oslo88253,5838001,54126255,2240534
Kunsthøgskolen i Oslo187714,700187714,7395956
Nord universitet8795751613549249311141759140
Norges idrettshøgskole-14647-6660-14580-6262584
Samisk høgskole4070410572101464214106390
Høgskulen i Volda224365196374420739448713
Høgskulen på Vestlandet988234,21260715,32248949,52360182
Høgskolen i Østfold306763,776775910745213833357
Høgskolen i Innlandet5583833787039370871406411
Universitetet i Sørøst-Norge111228540950215217872226486
NMBU3082422137215219631569649
NTNU3076613,973690624,766767238,737748564
Universitetet i Bergen68342250640111898234212077
Universitetet i Stavanger40028277098412512661970997
OsloMet1264804,31898786,4316358112970434
NHH3093855226288320012618764
Totalt1 297 8943,121361025,134419988,341 714 956

Kilde: Årsregnskapene /DBH

Powered by Labrador CMS