Underskriftskampanje

Har startet kampanje for en bred diskusjon om valgt eller ansatt rektor

Et knippe NTNU-ansatte har startet opprop for en diskusjon om ansatt eller valgt ledelse. 20 år med ansatt ledelse har tatt knekken på den demokratiske kulturen, mener en av dem.

Margrethe Stang er en av fem NTNU-ansatte bak underskriftskampanjen.
Publisert Oppdatert

I en underskriftskampanje publisert mandag ber en håndfull NTNU-ere om en skikkelig diskusjon rundt hvorvidt universitetet skal ha valgt eller ansatt rektor. 

«Undertegnede oppfordrer NTNUs styre til å gjennomføre en bred debatt om valgt vs. tilsatt rektor i hele organisasjonen før NTNUstarter jakten på Anne Borgs etterfølger. Det er ikke godt nok for organisasjonen at en beslutning om valgt vs tilsatt rektor tas av styret uten en forutgående debatt blant ansatte og studenter» skriver de i oppropet.

— Nytt år, nytt opprop! sier Margrethe Stang, en av de fem NTNU-erne bak oppropet.

— Men jeg må innrømme at jeg stiller meg tvilende til hvor og hvordan en slik diskusjon skal foregå. Vi har jo ikke den demokratiske kulturen her, som konsekvens av nesten 20 år med ansatt ledelse.

Mangler forum for diskusjon

Stang sier hun håper at begge sider i saken signerer oppropet. Det handler om å ta en fot i bakken sier hun. Vurdere hvordan maskineriet fungerer. En aldri så liten midtveisevaluering.

— Jeg tror ikke nødvendigvis vi hadde valgt noen andre enn de som endte med å bli ansatt, men det er noe med hvilken relasjon de har til de som gir mandatet. Det er helt åpenbart at du oppfører deg annerledes som leder hvis du har fått myndigheten din fra de ansatte enn når du har fått den fra et styre.

Stang viser til at både Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen holder seg med valgte ledere.

— Det er tydelig at det fungerer ganske greit for dem. Det at vi på NTNU har ansatt ledelse på alle nivå gjør at diskusjoner, dersom de i det hele tatt tas, bare tas over lunsjbordet. Og det gjelder både diskusjoner om fagpolitikk og om hvordan vi organiserer oss, sier hun og legger til:

— Khrono, Opprop.net og Universitetsavisa er de eneste forumene som finnes for slike diskusjoner innenfor et universitetet uten ansatt ledelse. Det tror jeg gjør noe både med det faglige og også med interaksjonen mellom universitetet og samfunnet. Det hadde vært veldig sunt om vi kunne diskutert mer.

Stang ber derfor om at det legges opp til en diskusjon om valgt eller ansatt rektor som når bredere enn bare styrebordet.

— Denne diskusjonen er for viktig til å bare tas i styret. Alle ansatte som er interessert i å ta diskusjonen har rett til det, mener jeg. Kanskje vil styret her være sitt ansvar bevisst og legge til rette for nettopp en slik bred diskusjon.

— Hvis diskusjonen er for viktig til at styret kan ta den, er avgjørelsen også det? Ønsker du uravstemning?

— Det viktigste er at diskusjonen tas i organisasjonen, så kan styret ta avgjørelsen, sier hun.

Borgs avgang

Spørsmålet om valgt eller ansatt rektor er blitt stilt etter at Anne Borg før jul tok sin rektorkappe og gikk av som rektor ved landets største universitet.

Borgs avgang kom etter ti dager med storm i kastene ved NTNU som følge av NTNU-rektorens offentlige refs av to ansattes språkbruk i en artikkel om kjernekraft.

Tor Grande ble konstituert som ny rektor ved universitetet, men med et regelverk som sier at rektor kun kan være konstituert i seks måneder, har NTNU det travelt både med å få tak i ny rektor og med å eventuelt få til en diskusjon om hvorvidt denne rektoren skal være valgt eller ansatt.

Etter Borgs avgang ba Aksel Tjora, medlem av NTNU-styret, universitetet om å hasteforberede en styresak om ansatt eller valgt rektor.

Håpet er at de skal rekke det før møtet i slutten av januar.

— Vi har det veldig travelt, men vi må bare be dem ta en relativt rask saksforberedelse. Så er jeg usikker på om man får det til, men det er verdt å be om, sa Tjora til Khrono tidligere i år

Powered by Labrador CMS