Debatt ● 5 forfattere av oppropet

Oppfordring til styret ved NTNU

Legg til rette for en debatt om valg vs. tilsatt rektor før vi starter jakten på Anne Borgs etterfølger i rektorstolen.

Kronikkforfatterne oppfordrer alle som ønsker en bred debatt om valgt vs. tilsatt rektor om å skrive under på oppropet til NTNUs styre.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

22. januar skal styret ved NTNU ha et styremøte der rekruttering av rektor til ny åremålsstilling skal diskuteres. Aksel Tjora, styremedlem for de faste vitenskapelig ansatte ved NTNU, har bedt styret ved NTNU ta opp spørsmålet om valgt eller ansatt rektor.

Undertegnede oppfordrer styret til å legge til rette for en bred debatt om valgt vs. tilsatt rektor i hele organisasjonen før jakten på Anne Borgs etterfølger starter. Det er ikke godt nok for organisasjonen at en slik beslutning tas av styret uten forutgående debatt blant ansatte og studenter. Vi oppfordrer alle som ønsker en slik bred debatt om å skrive under på det nedenstående oppropet til NTNUs styre. 

NTNU har nå hatt tilsatt rektor siden 2005. Før det har man hatt en lang tradisjon med valgte rektorer i de ulike organisasjonene som senere har blitt til NTNU. Både UiO og UiB har per i dag valgt rektor. Det burde dermed være et godt grunnlag for å trekke erfaringer fra begge de to ledelsesformene. 

Dette er dermed en debatt som vi bør ta oss tid til å ha. 

Forfatterne

Nå som Anne Borg har gått av og vi har en konstituert rektor, har vi en enestående sjanse til å bruke tid til å reflektere over hvordan vi rekrutterer våre ledere. Det er viktig at rektor har legitimitet i organisasjonen. Dersom ledelsesformen man ender opp med har støtte i organisasjonen, gir også prosessen i seg selv den nye lederen større legitimitet. Dette er dermed en debatt som vi bør ta oss tid til å ha. 

Alle som ønsker seg en slik grundig prosess, oppfordres til å skrive under dette oppropet til NTNUS styre: Lenke til oppropet.

Innlegget er skrevet av:

Gøril Thomassen Hammerstad, professor NTNU
Arve Hjelseth, professor NTNU
Ronny Kjelsberg, universitetslektor NTNU
Margrethe Stang, førsteamanuensis NTNU
Anne Charlotte Torvatn, førsteamanuensis NTNU

Powered by Labrador CMS