Debatt Jon Arne Løkke og Stian Orm

«Hører du meg nå?» Hvordan forebygge zoom-fatigue

Hittil har det ikke vært nok fokus på hvordan vi kan gjøre den digitale undervisningen mindre utmattende, skriver innleggsforfatterne.

Ikke se på bildet av deg selv – for mye selvevaluering er ikke bra, det finnes alternativer der du kun ser de andre, skriver innleggsforfatterne Jon Arne Løkke og Stian Orm.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Det siste halvannet året har det blitt mye zoom-undervisning i høyere utdanning på grunn av covid-pandemien. Mange – både studenter og andre – rapporterer at det er mer slitsomt å følge med på zoom-undervisning enn tradisjonelle fysiske forelesninger. Fenomenet har fått navnet zoom-fatigue, og handler om slitenhet, utbrenthet, energitrøtthet og håpløshet i møte med de digitale undervisnings- og møteplattformene.

I motsetning til andre problemer i pandemien, er zoom-fatigue et relativt avgrenset problem og vi hevder, etter å ha lest forskningslitteraturen, problemet kan forebygges. I kronikken beskriver vi omfanget av problemet og presenterer 18 tips til studenter og forelesere som kan forebygge zoom-fatigue.

Noen tips kan foreleserne ta hensyn til på gruppenivå, mens andre tips må studentene ta hensyn til på individnivå. Noen av tipsene er basert på den eksisterende forskningslitteraturen, mens andre er basert på forfatternes erfaringer.

Rundt 70 prosent av studenter og andre har opplevd zoom-fatigue etter undervisning og møter på digitale plattformer. Nesten 40 prosent av amerikanske doktorgradsstudenter og nesten 20 prosent av amerikanske masterstudenter har blitt forsinket med fullføringen av graden på grunn av pandemien. 55 prosent av studentene i en studie rapporterte om en følelse av sosial distansering fra medstudenter, 64 prosent rapporterte at de ikke klarte å engasjere seg i den digitale undervisningen og 60 prosent mente at det manglet klar og tydelig kommunikasjon og støtte fra foreleseren. Så mange som 40 prosent av studentene rapporterte om tekniske vansker, som dårlig internettforbindelse, og hele 23 prosent av foreleserne rapporterte om dårlig internettforbindelse.

Rundt 70 prosent av studenter og andre har opplevd zoom-fatigue etter undervisning og møter på digitale plattformer.

Jon Arne Løkke og Stian Orm

Cirka halvparten av studentene rapporterte at de ikke følte seg komfortable med å ha på kamera og mikrofon i undervisningen, og våre erfaringer tilsier at det store flertallet foretrekker å ha kameraet av. De vanligste grunnene til å ville ha kameraet av som er rapportert i studiene, er en følelse av mangel på privatliv (eksempelvis dersom man bor med barn eller andre studenter), engstelighet for å bli evaluert av andre, å bedre internettforbindelsen ved å ikke måtte laste opp video, eller å kunne ta mini-pauser eller multi-taske uten at andre ser det. Over 90 prosent rapporterer at de multi-tasker.

Vi følger på med en liste med 18 tips basert på vår erfaring med undervisning på digitale plattformer, samt lesing av forskningslitteraturen fra mars 2020 og frem til nå. Vi har delt tipsene inn i tips til forelesere eller den som er ansvarlig for den digitale undervisningen, tips til deltakere i digital undervisning (kan inkludere foreleser) og tips til ledere i høyere utdanning som må sørge for at systemene for digital undervisning fungerer.

Tips til forelesere:

1. Ta hyppige pauser – ikke la det gå mer enn 20 minutter med snakking. Pausene kan brukes av foreleser til å se over spørsmål i chat; studentene kan reise seg opp, lage notater, snakke med medstudenter. Korte pauser er 4-5 minutter; legg inn lengre pauser også. F.eks. legg inn 4-5 minutter etter de første 20 minuttene, deretter holder du på i 20 minutter til før du gir 15 minutter pauser.

2. Når du starter opp etter pauser, korte eller lange, innby til studentaktivitet ved å spørre om noen har spørsmål eller kommentarer, og ta opp det som har kommet i chaten.

3. Ikke bare legg inn hyppige pauser, begrens også undervisningen foran skjerm til maks 4 timer om dagen. En studie antyder at 4 timer om dagen er grensen for zoom-fatigue. Gjør studentene oppmerksom på at de må jobbe mer med stoffet selv, de har gått glipp av noen timer undervisning.

4. Beveg deg og gestikuler – det skaper en annen dynamikk og mer liv.

5. Legg til rette for studentaktivitet i undervisningen. Oppmuntre studentene til å stille spørsmål både til deg og andre studenter, bruk evt. breakout rooms eller lignende for å la studentene møtes og drive med samarbeidslæring eller bare kunne snakke litt sammen.

6. Gi studentene en klar oversikt og plan for undervisningen på begynnelsen, både innhold og form. Si for eksempel fra om at det er hyppige pauser, når det er lunsj og hvordan eventuelt gruppearbeid er lagt opp.

7. Aksepter at det kommer tekniske utfordringer – du får ikke gjort noe med det.

8. Dersom du har veiledning eller annen undervisning der dere er få deltakere – sørg for at dere har et dokument eller en «tredje part» å se på.

Tips til studenter, lærere og alle som deltar i zoom-undervisning eller møter:

9. Det er viktigere at du bruker chat’n enn at du har på kamera. Bruk chat til å spørre andre studenter om hva som ble sagt eller referert til. Still spørsmål til foreleseren.

10. Ikke multitask – bruk de hyppige pausene til de andre oppgavene du trenger å gjøre. Lag en liste med små oppgaver du skal gjøre og bruk pauser eller vent til forelesningen er ferdig med å utføre oppgavene. Vær her og nå – ta notater fra forelesningen. Diskuter på chat.

11. Beveg deg i pauser og under forelesningen. Stå innimellom. Ikke ligg i senga – da får du ikke til de nødvendige bevegelsene.

12. Sørg for at du ikke får for mye blikkontakt på kort avstand (konstant gaze).

13. Ikke se på bildet av deg selv – for mye selvevaluering er ikke bra, det finnes alternativer der du kun ser de andre.

14. Bruk telefonen og snakk med folk i pauser, benytt deg også av muligheten til å sende private meldinger i chat.

15. Aksepter at det kommer tekniske utfordringer og at internettforbindelsen kan bli dårlig – det får du ikke gjort noe med. Forelesere bør være vise forståelse for at studenter kan koble ut, både på grunn av tekniske problemer og konsentrasjon. Alle spørsmål er derfor gode, også når de kommer for tiende gang.

16. Planlegg eventuell tid før og etter zoom, samt lengre zoom-pauser, med sosiale aktiviteter, meditasjon, Netflix eller konsentrerte aktiviteter som å lese en artikkel eller en tegneserie.

Tips til ledere:

17. Det må settes av penger på budsjettet til ordentlige kameraer og teknisk utstyr for foreleserne, inkludert digitale skriveverktøy og tavler.

18. Det må settes av tid i arbeidsplaner og arrangeres opplæring i digital undervisning for både forelesere og studenter.

Tipsene er med bakgrunn i våre erfaringer og det vi har lest av forskning hittil. Vi er glade for at kunnskap utvikler seg over tid, og det kan bli flere eller færre tips avhengig av fremtidig empirisk belegg.

Det er også viktig å bemerke at det er et system- og kulturansvar at rådene tas i bruk og at tilbud kommer på plass, kjapt! Initiativet bør komme fra de som er ansvarlige for den faglige kulturen ved institusjoner for høyere utdanning. Hittil har det ikke vært nok fokus på hvordan vi kan gjøre den digitale undervisningen mindre utmattende.

Jon Arne Løkke, er dosent og merittert underviser ved Høgskolen i Østfold og Høgskulen på Vestlandet

Stian Orm, er doktorgradsstipendiat ved Sykehuset Innlandet, tidligere høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet og prisbelønnet foredragsholder

Powered by Labrador CMS