Kunsthøgskolen

Ikke overrasket over kritikk fra de ansatte

Rektor Måns Wrange sier han hørte det samme da han startet høsten 2019 og at han har satt i verk tiltak.

Rektor Måns Wrange var forberedt på kritikken fra de mange ansatte.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I går kunne Khrono fortelle at 68 faglig ansatte ved Kunsthøgskolen (Khio) beskriver forholdet mellom administrasjon og avdelingene som «unworkable».

I brevet de sendte til styret 16. november, ber de om ekstern gjennomgang av alternative organisasjonsmodeller samt stiller krav til ansettelsen av ny direktør.

Khrono spurte tidlig torsdag morgen Khio om et intervju med rektor Måns Wrange eller fungerende direktør Pål Stephensen. Vi fikk stille spørsmål på e-post.

I sine skriftlige svar skriver Måns Wrange at han hørte den samme kritikken da han tiltrådte for et og et halvt år siden.

— Derfor har jeg hatt en kontinuerlig diskusjon med tidligere direktør og dekaner om hvordan det administrative og faglige arbeidet kan støttes på både kort og lang sikt. En av de største utfordringene i dette arbeidet er at Khio mangler formelle tverrfaglige forum hvor fagansatte fra de seks avdelingene involveres i diskusjon om det faglige arbeidet i forhold til både sentrale administrative prosesser og verkstedene, skriver Wrange.

Han skriver han derfor satte i gang en prosess med å etablere det som manglet.

— Nå er to utvalg på plass og etter jul skal vi påbegynne en demokratisk prosess med å etablere ett eller to nye utvalg der slike saker som de fagansatte nevner i brevet kan tas opp, skriver Wrange, som skal være rektor ved Khio ut januar.

Blant de 68 ansatte som signerte brevet, er flere fagansvarlige ved Khio. En av dem er Peter Løchstøer, førsteamanuensis og fagansvarlig for klesdesign og kostymedesign.

Han forteller at han underskrev brevet fordi det er viktig å holde visse spørsmål varme, i påvente av ny ledelse.

Peter Løchstøer, fagansvarlig for klesdesign og kostymedesign.

— Da rektor fratrådte sitt verv, ble det klart at det er visse diskusjoner som det er viktig å holde oppe, selv om vi nå er i en periode uten stabil ledelse. Vi ønsker at disse diskusjonene skal foregå på Khio, sier han til Khrono.

Løchstøer mener det er ekstra viktig å være påpasselig på dette mens man venter på ny ledelse.

— Opplever du at det er mye uro nå i denne overgangsfasen?

Det er jo ikke helt heldig, fordi det bremser en del beslutningsprosesser. En avtroppende rektor vil ikke legge for mange føringer, og det skaper en slags treghet i utviklingen av institusjonen. Samtidig jobber dekangruppen videre, og vi har en konstituert direktør på plass, så det står ikke helt stille, men det er klart at det er mange saker som det er viktig at ikke blir glemt, selv om vi er i en unntakstilstand, sier han.

Theodor Barth er professor i teori og skriving ved Khio og har også signert brevet. Han omtaler brevet som et kompromissbrev.

— Det ble jo veldig omforent. Det var flere versjoner, og dette ble sluttresultatet. I forbindelse med et nytt rektorvalg er det naturlig at man diskuterer hva man har oppnådd, og hvor man vil videre. Dette var et signal fra oss. Når vi har systemet med valgt rektor er det viktig at organisasjonen og de ansatte sier ifra hvordan vi tolker situasjonen, sier Barth til Khrono.

Rektor: Ikke overrasket over kritikken

Siden rektor Måns Wrange så den samme kritikken da han startet i fjor, kom den ikke overraskende på — og han mener blant annet regjeringens avbyråkratiseringskutt også bidrar til en potensiell konflikt.

— Kom dette overraskende på ledelsen?

— Nei. Jeg tror at forholdet mellom fag og administrasjon er en debatt som mer eller mindre løpende pågår ved samtlige universiteter og høgskoler. En stor utfordring som bidrar til denne potensielle konflikten er det årlige avbyråkratiseringskuttet mens vi parallelt får nye administrative oppgaver og pålegg som også påvirker de fagansattes arbeid, skriver Wrange.

I styrepapirene til Kunsthøgskolens styremøte 8. desember, heter det at administrasjonen ønsker å ta tak i problemene til neste høst.

— Hvorfor kan man ikke sette inn tiltak nå?

— Khio arbeider kontinuerlig med å forbedre våre prosesser, men vi er en liten høgskole, noe som innebærer at alt utviklingsarbeid må skje etappevis. Under året har vi startet flere prosesser som berører de områdene de fagansatte tar opp i brevet sitt. Men pandemien har også gjort at både de faglig og administrativt ansatte på Khio har hatt et utrolig krevende arbeidsår som også satt et kraftig press på den administrative delen av virksomheten, slik at de fagansatte helt klart har fått for lite støtte og hjelp i denne situasjonen som nå har vart i ni måneder, skriver Wrange.

Han legger til at dagens organisering av fellesadministrasjonen er fra 2018 og at det den gangen ble det besluttet av styret at organiseringen skulle evalueres etter tre år, altså i august 2021.

— Etter evalueringen er det planlagt at eventuelle strukturelle forbedringer skal diskuteres i organisasjonen, skriver Wrange.

Velger midlertidig rektor bak lukkede dører

Styret skal 8. desember ikke bare behandle brevet fra de ansatte, men også peke ut hvem som skal lede Kunsthøgskolen fra 1. februar når Wrange har sluttet og til nytt valg 11. mars 2021.

I et styremøte i november var planen å peke ut prorektor Anne-Linn Akselsen som erstatter, men uten svar på hvem som skulle steppe inn som prorektor for Akselsen, valgte styret å utsette til en ny løsning er klar.

I det kommende styremøtet er styrepapirene og saken unntatt offentlighet. Det er derfor ikke mulig å vite hvem andre en Akselsen som kan være aktuelle for å lede Kunsthøgskolen i tiden fram til valget.

Interimløsningen ble også diskutert bak lukkede dører 3. november. Da møttes styret ved Kunsthøgskolen til det som i innkallingen på høgskolens intranett ble kalt et «ekstraordinært styremøte».

Møteinnkallingen ble aldri publisert offentlige oversikten over styremøter, og det finnes ikke protokoll eller sakspapirer tilknyttet møtet. Khio begrunner overfor Khrono at dette er fordi møtet i realiteten var et «styreseminar».

På agendaen stod imidlertid tre saker til diskusjon:

  • Kommunikasjon – diskusjon. Innspill fra seksjonssjef Gro Smenes og teamleder kommunikasjon Atle Faye.
  • Behov for ekstern bistand.
  • Interimløsning.
Powered by Labrador CMS