Debatt ● Amna Mahmood og Ninthu Paramalingam

Israelske universiteter er ikke «sivile»

Rektoratet ved UiO ønsker å fortsette med en «business as usual»-praksis under et pågående folkemord.

Svein Stølen går forbi demonstranter på vei til kontoret under en tidligere demonstrasjon.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

25. januar ble det holdt en markering på UiO for å sette lys på de omfattende israelske bombingene av universitetene i Gaza. Vi håpet at markeringen skulle føre til handling fra UiO. Til dette svarer rektor Svein Stølen i Universitas at det ikke er aktuelt med akademisk boikott av israelske høyere utdanningsinstitusjoner og viser til UiOs etiske retningslinjer. Samme budskap står i uttalelsen til rektoratet i Khrono 29. januar.

Bombingene av universitetene i Gaza omtales som «scholasticide» og beskriver hvordan israelske myndigheter og militæret har gjort palestinernes utdanningssystem til et mål de skal utslette. Dette har de dessverre klart, og de har bombet hvert eneste universitet i Gaza til grunn. Palestinere har selv bedt om en akademisk og kulturell boikott av israelske høyere utdanningsinstitusjoner i mange år. 

Derfor ber vi som studenter og ansatte at høyere utdanningsinstitusjoner i Norge viser solidaritet med Palestina, på samme måte som de viste Ukraina. Istedenfor velger rektoratet å bruke ressurser på en kommunikasjonsstrategi som skal normalisere deres nøytrale posisjon i en situasjon som krever alt annet enn nøytralitet.

Rektor Svein Stølen presiserer riktignok i Universitas at «engasjement» på campus er satt pris på — etter først å ha understreket at de ikke har noe planer om å faktisk lytte til stemmene til studenter og ansatte. Til tross for at nesten 700 har signert kampanjen om akademisk boikott av israelske universiteter ved UiO.

Man trengte verken signaturkampanje eller demonstrasjoner for å få en reaksjon fra rektoren da Russland gikk inn i Kiev. Rektoratet mener at de følger Regjeringens retningslinjer i avgjørelsen om å kutte forbindelser med institusjoner i Russland. Den samme Regjeringen har vist at de ikke er en upartisk stat, ved å sette allianser høyere enn å fordømme de tydelige bruddene på folkeretten. Derfor krever studenter og ansatte handling, og våre krav burde veie like tungt som de som kommer ovenfra. Institusjonene vi er en del av kan ikke fortsette å ignorere de brutale og umenneskelige handlingene til Israel, som er anklaget for folkemord i den internasjonale menneskerettsdomstolen (ICJ).

Rektor Svein Stølen presiserer riktignok i Universitas at «engasjement» på campus er satt pris på — etter først å ha understreket at de ikke har noe planer om å faktisk lytte til stemmene til studenter og ansatte.

Mahmood og Paramalingam

Argumentet deres mot boikott er også at «Maktbruk kun skal rettes mot stridende». Israelske universiteter er definisjonen på «stridende». De produserer aktivt kunnskap som er med på å opprettholde okkupasjon av Palestina, og bidrar til det pågående folkemordet ved å bistå det israelske militæret med blant annet våpenteknologi. Forskjellsbehandlingen av palestinske studenter og ansatte ved israelske universiteter er også godt dokumentert. Israel har lover som straffer de som gir uttrykk for boikott, og kan velge å nekte innreise til utenlandske akademikere og studenter. Israelske utdanningsinstitusjoner er derfor instrumentelle i undertrykkelsen av palestinere, og det er et valg at rektoratet ikke definerer det slik.

I de samme etiske retningslinjene for UiO som rektoratet referer til, står det at universitetet skal «fremheve grunnleggende menneskerettigheter og studentenes frihet ved inngåelse og oppfølging av samarbeidsavtaler med institusjoner i andre land» og videre at vurderingen av slike samarbeidsavtaler skal «inkludere en gjennomgang av akademisk frihet ved den aktuelle institusjonen». 

Det er tydelig at en slik gjennomgang av den akademiske friheten ved israelske universiteter mangler. Rektoratets uttalelse viser en motvilje til å ta innover seg hvordan den israelske okkupasjonen også hindrer palestinske universiteters autonomi og akademiske frihet. Akademisk boikott vil derfor være et effektivt politisk virkemiddel for å protestere mot den israelske krigføringen mot universiteter og våre medstudenter og kolleger i Palestina.

13. og 16. januar ble det meldt at Universitetet i Bergen og Bergen Arkitekthøgskole avsluttet sine avtaler med det israelske kunstakademiet Bezalel, som bistår det israelske militæret. Vi håper UiO snur i deres avgjørelse om å beholde en nøytral posisjon, og slutter å lukke øynene. Istedenfor håper vi UiO kan være en institusjon vi kan være stolte av, og steller seg ved siden av de ovennevnte universitetene og fordømmer apartheid og folkemord.

Powered by Labrador CMS