Debatt ● Alexandra Spalek og Christine Meklenborg Nilsen

Ja, vi må tenke nytt om språkfagene

Vi jobber nå målrettet for å få på plass samarbeid for å kunne tilby studentene en dobbeltgrad hvor fremmedspråk inngår, som skal kunne kvalifisere til to ulike mastergrader.

— Vi håper at når Ellen Lerum vender blikket mot fremmedspråkstudiene om ett års tid, kan vi komme med et ordentlig svar på hva vi har å tilby studentene slik at de får den etterspurte dobbelkompetansen og tør å satse på språkfag likevel.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Ellen Lerum har et interessant og godt innlegg i Khrono 24. mai hvor hun mener at språkfagene i høyere utdanning må tenke nytt. Hennes erfaring er at mange arbeidsgivere etterspør kompetanse utover språkstudier.

Den samme opplevelsen sitter vi med ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Universitetet i Oslo. I fjor utarbeidet vi en rapport om situasjonen for fremmedspråkene, hvor det kom frem at arbeidsgivere i næringslivet og offentlig sektor først og fremst ønsker seg en dobbeltkompetanse: De ønsker seg kandidater som har fordypning i for eksempel økonomi/sosiologi/jus (osv. – lista er lang), men som også har den kulturelle og språklige kompetansen et fremmedspråkstudium gir.

Ved flere europeiske universiteter har man gjort seg de samme erfaringene, nemlig at språkfagene alene ikke lenger er attraktive nok. En løsning som har vært vellykket, har vært å lage dobbeltgrader hvor studentene kan velge fordypning i ett av språkene ved universitetet i tillegg til å kombinere dem med samfunnsvitenskapelige fag. Vi tror dette er veien å gå for fremmedspråkstudiene også i Norge.

Ved flere europeiske universiteter har man gjort seg de samme erfaringene, nemlig at språkfagene alene ikke lenger er attraktive nok.

Spalek og Nilsen

Studentene innenfor humaniora og samfunnsfag ved Universitet i Oslo har allerede stor fleksibilitet i sine studier og kan i prinsippet selv sette sammen et innhold som gir dem dobbeltkompetanse innenfor graden. Samtidig vet vi at det kan være krevende å få oversikt over alle mulighetene når man kommer til universitetet etter videregående og at studentene ikke alltid får plass på de emnene de ønsker seg. 

Derfor jobber vi nå målrettet for å få på plass samarbeid med andre UiO-fakulteter og europeiske institusjoner med tanke på å kunne tilby studentene en dobbeltgrad, som skal kunne kvalifisere til to ulike mastergrader. De nye dobbeltgradene skal ikke erstatte våre eksisterende løp, men vil komme i tillegg til de studieprogrammene vi har i dag og være et tydelig alternativ i Samordna Opptak.

Arbeidet er i startgropa, og det er ikke klart enda hvilken form det vil få til slutt. Vi håper at når Ellen Lerum vender blikket mot fremmedspråkstudiene om ett års tid, kan vi komme med et ordentlig svar på hva vi har å tilby studentene slik at de får den etterspurte dobbelkompetansen og tør å satse på språkfag likevel.

Det som er helt klart, er at vi allerede tenker nytt.

Powered by Labrador CMS